Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Multimedijos dizaineris

Pavadinimas anglų kalba

Multimedia designer

Kodas

216604

Pogrupio pavadinimas

Grafikos ir multimedijos dizaineriai

Pogrupio kodas

2166

Pogrupio aprašymas

Grafikos ir multimedijos dizaineriai kuria informacijai perduoti skirtą vaizdinę ir garsinę vaizdinę medžiagą, naudodami spaudą, filmus, elektronines skaitmenines ir kitas vaizdines ir garsines visuomenės informavimo priemones. Jie kuria grafinę, specialiųjų efektų, animacinę ir kitą vaizdinę medžiagą, skirtą kompiuteriniams žaidimams, filmams, muzikos klipams, spaudai ir reklamai.
Atliekamos užduotys:

 • projekto tikslų ir apribojimų nustatymas, konsultuojantis su klientais ir suinteresuotaisiais subjektais;
 • mokslo tiriamųjų darbų atlikimas ir funkcinių informacijos perdavimo reikalavimų analizė;
 • informacijos temos, dizaino koncepcijų kūrimas;
 • eskizų, diagramų, iliustracijų ir maketų, skirtų dizaino koncepcijoms, rengimas;
 • sudėtingos grafikos ir animacijos kūrimas, laikantis projekte nustatytų funkcinių, estetinių ir kūrybinių reikalavimų;
 • dvimačių ir trimačių judančių objektų vaizdų kūrimas ar proceso iliustravimas, naudojant kompiuterinę animaciją ar modeliavimo programas;
 • dizaino sprendimų aptarimas su klientais, vadovybe, už pardavimą ir gamybą atsakingais darbuotojais;
 • funkcinių ir estetinių medžiagų, taip pat visuomenės informavimo priemonių parinkimas, tikslus apibrėžimas ir rekomendavimas;
 • gamybai skirtų dokumentų ir išsamios informacijos apie pasirinktą dizainą pateikimas;
 • gamybos pasirinktoje terpėje priežiūra ar vykdymas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-17

Reikalinga kvalifikacija

Dizaineris, kvalifikaciją galima įgyti baigus kolegines studijų programas​​

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):kurti ir rengti skaitmeninėmis vaizdo ir garso priemonėmis parengtą kūrybinį multimedijos produktą / koncepciją.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • multimedijos kūrinio koncepcijos kūrimas, kūrybinių ir inovatyvių multimedijos projektų planavimas;
 • multimedijų kūrinio idėjos praktinis realizavimas panaudojant įvairius teksto, vaizdo, garso elementus, tikslingai taikant techniką, technologijas ir medijų industrijos saugos standartus;
 • vizualinių ir animacinių objektų kūrimas panaudojant šiuolaikines interaktyvias multimedijos projektavimo ir kūrimo priemones;
 • žiniatinklio svetainių su interaktyviais elementais bei animacija kūrimas, garso ir vaizdo bei grafinių (trimačių/dvimačių skaitmeninių)  produktų (filmų, reklaminių, muzikinių  video klipų ir pan.) ir kt. kūrimas ir įgyvendinimas;
 • bendradarbiavimas su kitais specialistais profesiniais klausimais.
Potencialūs darbdaviaiReklamos ir dizaino kompanijos, architektūros, žiniasklaidos, e. leidybos institucijos, televizijos studijos, prodiuserinės kompanijos, gali dirbti individualiai.
Darbo priemonėsModernios informacinės technologijos, specializuotos kompiuterinės programos (Adobe Photoshop, AdobeIlustrator Corel Draw, InDesign, 3DMax, Adobe Premier, AVID, Adobe AfterEffects, Adobe Premierir kt.).
Profesinės perspektyvosMultimedijos dizaino specialistas gali dirbti reklamos ir dizaino kompanijose, leidybos įmonėse, vaizduojamųjų ir atlikėjų menų srityje, informacinėje aplinkoje, TV bei radijo programose; kino gamybos įmonėse, gali savarankiškai verstis medijų meno praktika, inicijuoti ir valdyti kūrybinius multimedijos projektus, gali patys steigti savo įmones ir joms vadovauti. Siekiant dirbti multimedijos dizainerio darbą galima studijuoti koleginėse arba universitetinėse menų srities dizaino, fotografijos ir medijų ar kt. krypties arba technologijos mokslų informatikos inžinerijos krypties ar pan. studijų programose.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):kūrybingumas, gebėjimas savarankiškai planuoti savo laiką, užsienio kalbų mokėjimas, gebėjimas dirbti komandoje, nuolatinis profesinis tobulėjimas, iniciatyvumas, gebėjimas dirbti kompiuteriu.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (koleginės arba universitetinės studijos).

Vaizdinė medžiaga