Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Dizaineris maketuotojas

Pavadinimas anglų kalba

Layout designer

Kodas

216602

Pogrupio pavadinimas

Grafikos ir multimedijos dizaineriai

Pogrupio kodas

2166

Pogrupio aprašymas

Grafikos ir multimedijos dizaineriai kuria informacijai perduoti skirtą vaizdinę ir garsinę vaizdinę medžiagą, naudodami spaudą, filmus, elektronines skaitmenines ir kitas vaizdines ir garsines visuomenės informavimo priemones. Jie kuria grafinę, specialiųjų efektų, animacinę ir kitą vaizdinę medžiagą, skirtą kompiuteriniams žaidimams, filmams, muzikos klipams, spaudai ir reklamai.
Atliekamos užduotys:

 • projekto tikslų ir apribojimų nustatymas, konsultuojantis su klientais ir suinteresuotaisiais subjektais;
 • mokslo tiriamųjų darbų atlikimas ir funkcinių informacijos perdavimo reikalavimų analizė;
 • informacijos temos, dizaino koncepcijų kūrimas;
 • eskizų, diagramų, iliustracijų ir maketų, skirtų dizaino koncepcijoms, rengimas;
 • sudėtingos grafikos ir animacijos kūrimas, laikantis projekte nustatytų funkcinių, estetinių ir kūrybinių reikalavimų;
 • dvimačių ir trimačių judančių objektų vaizdų kūrimas ar proceso iliustravimas, naudojant kompiuterinę animaciją ar modeliavimo programas;
 • dizaino sprendimų aptarimas su klientais, vadovybe, už pardavimą ir gamybą atsakingais darbuotojais;
 • funkcinių ir estetinių medžiagų, taip pat visuomenės informavimo priemonių parinkimas, tikslus apibrėžimas ir rekomendavimas;
 • gamybai skirtų dokumentų ir išsamios informacijos apie pasirinktą dizainą pateikimas;
 • gamybos pasirinktoje terpėje priežiūra ar vykdymas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-17

Reikalinga kvalifikacija

Dizaineris, kvalifikaciją galima įgyti baigus koleginių studijų programas​​

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):kurti įvairių leidinių maketus taikant turimas teorines ir praktines dizaino žinias bei naudojant kompiuterines programas.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • įvairaus literatūrinio žanro knygų dizaino kūrimas glaudžiai bendradarbiaujant su autoriumi, derinant su juo įvairias stiliaus ir vizualios išraiškos detales;
 • įvairių kitų leidinių (mokomųjų priemonių, plakatų, žemėlapių, kitų edukacinių priemonių ir pan.) maketo projekto kūrimas, derinimas, galutinio varianto spausdinti parengimas;
 • smulkių objektų (reklaminių tentų, plakatų, katalogų, lankstinukų, knygelių, kortelių, lipdukų ir pan.) dizaino kūrimas ir maketavimas, parengimas spausdinimui;
 • bendradarbiavimas su kitais leidybos proceso specialistais profesiniais klausimais.
Potencialūs darbdaviaiLeidybinės institucijos, reklamos agentūros, gali dirbti individualiai.
Darbo priemonėsModerni kompiuterinė įranga ir specializuotos, leidybinės, grafikos  kompiuterinės programos (Adobe Photoshop, Corel Draw, Adobe InDesign, Adobe Illustrator ir kt.).
Profesinės perspektyvosSiekiant tapti dizaineriu maketuoju galima studijuoti koleginėse ar universitetinėse grafinio dizaino studijų programose. Norintiems siekti dizainerio kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą bei meninės raiškos gebėjimų dailės srityje. Įgiję dizainerio kvalifikaciją asmenys gali dirbti dizaineriu dizaino įmonėse, leidyklose, redakcijose, reklamos agentūrose, informacinių technologijų kūrybiniuose kolektyvuose. Baigus studijas kolegijoje, galima studijuoti universitetinėse studijų programose, o  sėkmingai baigus bakalauro studijas universitete jas galima tęsti tos pačios krypties magistrantūros studijų programose.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):savarankiškumas, imlumas, kruopštumas, kūrybingumas, gebėjimas piešti, dirbti kompiuteriu, atsakingumas,  gebėjimas dirbti komandoje, gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti su partneriais, specialistais, kolegomis ir klientais.  
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (koleginės ar universitetinės studijos).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų