Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Grafikos dizaineris

Pavadinimas anglų kalba

Graphic designer

Kodas

216601

Pogrupio pavadinimas

Grafikos ir multimedijos dizaineriai

Pogrupio kodas

2166

Pogrupio aprašymas

Grafikos ir multimedijos dizaineriai kuria informacijai perduoti skirtą vaizdinę ir garsinę vaizdinę medžiagą, naudodami spaudą, filmus, elektronines skaitmenines ir kitas vaizdines ir garsines visuomenės informavimo priemones. Jie kuria grafinę, specialiųjų efektų, animacinę ir kitą vaizdinę medžiagą, skirtą kompiuteriniams žaidimams, filmams, muzikos klipams, spaudai ir reklamai.
Atliekamos užduotys:

 • projekto tikslų ir apribojimų nustatymas, konsultuojantis su klientais ir suinteresuotaisiais subjektais;
 • mokslo tiriamųjų darbų atlikimas ir funkcinių informacijos perdavimo reikalavimų analizė;
 • informacijos temos, dizaino koncepcijų kūrimas;
 • eskizų, diagramų, iliustracijų ir maketų, skirtų dizaino koncepcijoms, rengimas;
 • sudėtingos grafikos ir animacijos kūrimas, laikantis projekte nustatytų funkcinių, estetinių ir kūrybinių reikalavimų;
 • dvimačių ir trimačių judančių objektų vaizdų kūrimas ar proceso iliustravimas, naudojant kompiuterinę animaciją ar modeliavimo programas;
 • dizaino sprendimų aptarimas su klientais, vadovybe, už pardavimą ir gamybą atsakingais darbuotojais;
 • funkcinių ir estetinių medžiagų, taip pat visuomenės informavimo priemonių parinkimas, tikslus apibrėžimas ir rekomendavimas;
 • gamybai skirtų dokumentų ir išsamios informacijos apie pasirinktą dizainą pateikimas;
 • gamybos pasirinktoje terpėje priežiūra ar vykdymas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-17

Reikalinga kvalifikacija

dizaineris, kvalifikacija įgyjama baigus koleginių studijų programą​​

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):kurti, projektuoti grafinio dizaino objektus, susijusius su įvaizdžiu, identitetu, vizualine informacija pateikiant produktus rinkai tradicinėse, virtualiosiose ir / ar interaktyviose medijose.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • spaudinių, el. leidinių, periodinių leidinių bei knygų maketavimas ir rengimas gamybai įvairiomis spaudos technologijomis, medžiagomis naudojant kompiuterinę grafikos programą;
 • grafinio dizaino objektų projektavimo poreikio nustatymas analizuojant užsakovo ir vartotojo poreikius;
 • pakuočių, vizualinių reklamos priemonių ir kt. objektų projektavimas, parengimas jų spaudai naudojant profesinės grafinio dizaino specialybės žinias (tipografikos, iliustracijos, fotografijos, šrifto dizaino, vizualiųjų komunikacijų ir kt.);
 • interneto svetainės projekto rengimas, estetiškai patrauklių produktų kūrimas, vystymas, plėtojimas užtikrinant darbų kokybę ir galutinio dizaino produkto pristatymas raštu, žodžiu ar vizualiai.
Potencialūs darbdaviaiDizaino įmonės, leidyklos, redakcijos, reklamos agentūros, informacinių technologijų kūrybiniai kolektyvai, gali dirbti individualiai.
Darbo priemonėsModerni kompiuterinė įranga ir specializuotos, leidybinės, grafikos  kompiuterinės programos (Zbrush, Dreamweaver, Corel draw, Illiustrator ir kt.).
Profesinės perspektyvosNorintiems siekti dizainerio kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą bei meninės raiškos gebėjimų dailės srityje. Įgiję dizainerio kvalifikaciją asmenys gali dirbti dizaineriu dizaino įmonėse, leidyklose, redakcijose, reklamos agentūrose, informacinių technologijų kūrybiniuose kolektyvuose. Baigus studijas jas galima tęsti universitetinėse tos pačios krypties bakalauro studijų programose, vėliau ir magistrantūros programose.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):savarankiškumas, kūrybingumas, gebėjimas piešti, dirbti kompiuteriu, atsakingumas,  gebėjimas dirbti komandoje, gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti su partneriais, specialistais, kolegomis ir klientais.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (koleginės arba universitetinės studijos).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų