Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Žemėtvarkos inžinierius

Pavadinimas anglų kalba

Organization of land exploitation engineer

Kodas

216514

Pogrupio pavadinimas

Kartografai ir topografai

Pogrupio kodas

2165

Pogrupio aprašymas

Kartografai ir topografai taiko mokslo ir matematikos dėsnius tikslioms natūralių ar žmogaus sukurtų sausumos, jūros, požeminių sričių ir dangaus kūnų koordinatėms nustatyti, rengia ir peržiūri skaitmeninius, grafinius ir pieštinius žemėlapius, schemas ar kitą vaizdinę medžiagą.

Atliekamos užduotys:

 • žemės paviršiaus, kasyklų, požeminių sričių, jūros, upių ir ežerų dugnų žvalgymas, matavimai ir aprašymas;
 • tikslus įvairių ypatumų vietų nustatymas ir žvalgymo duomenų įrašymas skaitmenine forma;
 • grafikų ir žemėlapių, skirtų laivybai tinkamiems vandenims ir kanalams nustatyti, taip pat statiniams jūroje planuoti, sudarymas;
 • fotografavimo iš lėktuvų planavimas ir atlikimas;
 • žemėlapių ir diagramų, kuriose naudojamos iš lėktuvų padarytos ir palydovinės nuotraukos, žvalgymo dokumentų, esamų žemėlapių ir duomenų, ataskaitų ir statistinių duomenų rengimas, kaupimas ir peržiūra;
 • mokslo tiriamųjų darbų atlikimas ir žvalgymo bei fotogrametrijos matavimo sistemų, kadastro ir informacijos apie žemės plotus sistemų sudarymas;
 • techninių, estetinių ir ekonominių žemėlapių sudarymo aspektų tyrimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 • techninis bendradarbiavimas ir konsultavimasis su kitais specialistais.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-23

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuota​​

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):organizuoti ir sudaryti racionalaus žemės naudojimo bei žemėtvarkos projektus, atlikti geodezinius tyrimus.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • žemės teritorijų tvarkymo, kaimo plėtros, žemėtvarkos (žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo) projektų rengimas;
 • žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimas;
 • nekilnojamojo turto objektų formavimas ir pertvarkymas;
 • žemės konsolidacijos (sklypų stambinimo) projektų rengimas (siekiant suformuoti racionalias ūkių žemėnaudas ir įgyvendinti kitus žemės ūkio ir kaimo plėtros bei aplinkos apsaugos politikos tikslus);
 • žemės sklypų registravimas;
 • žemės sandorių atlikimas;
 • erdvinių dokumentų rinkinių kaupimas, jų apdorojimas ir pateikimas naudoti;
 • žemės tvarkymo ir naudojimo problemų sprendimas, teikiant teisines paslaugas žemės naudojimo ir tvarkymo klausimais.
Potencialūs darbdaviaiNacionalinė žemės tarnyba ir jai pavaldūs teritoriniai žemėtvarkos skyriai, Registrų centras, Aerogeodezijos institutas, Žemės fondas, Valstybinė miškotvarkos tarnyba,  įmonės, užsiimančios nekilnojamojo turto objektų kadastriniais matavimais bei teritorijų planavimo dokumentų rengimu.
Darbo priemonėsŽemėtvarkos ir žemės teisiniai dokumentai, aplinkosaugos reikalavimai, topografinės ir kartografinės nuotraukos ir žemėlapiai, geografinės informacinės sistemos; kompiuterinės žemėtvarkos grafikos ir topografinės braižybos programos, žemės išteklių informacinės sistemos; žemės kadastro duomenys, vietovės matavimų, jos atvaizdavimo planuose ir žemėlapiuose tyrimai ir kt. su žemėtvarka susijusi medžiaga.
Profesinės perspektyvosGali dirbti žemėtvarkos inžinieriais, rengiančiais teritorijų planavimo dokumentus, kaimo plėtros žemėtvarkos ir žemės konsolidacijos projektus, kitus žemėtvarkos planavimo dokumentus. Profesinė kvalifikacija tobulinama specialiuose kursuose, seminaruose. Gali studijuoti geodezijos arba žemėtvarkos studijų krypties gilinamojo lygio programose, siekiant įgyti magistro laipsnį. Toliau studijas gali tęsti doktorantūros studijų programose.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):kruopštumas, gebėjimas dirbti savarankiškai ir komandoje, erdvinis dydžių ir formų suvokimas, gebėjimas braižyti, gebėjimas naudotis kompiuterinėmis programomis, gebėjimas tyrinėti, kūrybingumas, atidumas, pastabumas, sąžiningumas, dalykiškumas, gebėjimas dirbti lauko sąlygomis.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų