Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Topografas

Pavadinimas anglų kalba

Topographer

Kodas

216512

Pogrupio pavadinimas

Kartografai ir topografai

Pogrupio kodas

2165

Pogrupio aprašymas

Kartografai ir topografai taiko mokslo ir matematikos dėsnius tikslioms natūralių ar žmogaus sukurtų sausumos, jūros, požeminių sričių ir dangaus kūnų koordinatėms nustatyti, rengia ir peržiūri skaitmeninius, grafinius ir pieštinius žemėlapius, schemas ar kitą vaizdinę medžiagą.

Atliekamos užduotys:

 • žemės paviršiaus, kasyklų, požeminių sričių, jūros, upių ir ežerų dugnų žvalgymas, matavimai ir aprašymas;
 • tikslus įvairių ypatumų vietų nustatymas ir žvalgymo duomenų įrašymas skaitmenine forma;
 • grafikų ir žemėlapių, skirtų laivybai tinkamiems vandenims ir kanalams nustatyti, taip pat statiniams jūroje planuoti, sudarymas;
 • fotografavimo iš lėktuvų planavimas ir atlikimas;
 • žemėlapių ir diagramų, kuriose naudojamos iš lėktuvų padarytos ir palydovinės nuotraukos, žvalgymo dokumentų, esamų žemėlapių ir duomenų, ataskaitų ir statistinių duomenų rengimas, kaupimas ir peržiūra;
 • mokslo tiriamųjų darbų atlikimas ir žvalgymo bei fotogrametrijos matavimo sistemų, kadastro ir informacijos apie žemės plotus sistemų sudarymas;
 • techninių, estetinių ir ekonominių žemėlapių sudarymo aspektų tyrimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 • techninis bendradarbiavimas ir konsultavimasis su kitais specialistais.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-23

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuota​​

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):daryti Žemės paviršiaus aprašus, nustatyti ir pažymėti dokumentuose statybos objektų vietų ribas.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • vadovavimas geodezininkams, jiems numatant objektų judėjimo kryptis, matuojant taškų ir linijų aukštį nuo Žemės paviršiaus, nuotolius ir kampus tarp jų;
 • lauko darbų prieš statant objektus planavimas;
 • svarbesnių geodezininkų nurodytų taškų atranka ir tikslus vietovės požymių padėties nustatymas;
 • oficialių dokumentų tyrimas, objektų ribų ar sienų juridinio pagrindimo patikrinimas;
 • projektų rengimas, panaudojant palydovinę vietos nustatymo sistemą GPS (ji radijo ryšio priemonėmis tiksliai nustato įvairių Žemės paviršiaus taškų padėtį);
 • palydovo signalo jutiklio įtaisymas norimame taške tam, kad jutiklis vienu metu priimtų informaciją iš kelių įvairiai orientuotų palydovų;
 • kelių sistemos tyrimas, atsižvelgiant į gaunamus signalus iš įmontuoto susisiekimo priemonėje jutiklio;
 • matavimų rezultatų aprašymas;
 • duomenų tikslumo tikrinimas ir topografinių planų rengimas.
Potencialūs darbdaviaiInstitucijos, užsiimančios geodezine, topografine ir kartografine veikla, apimančia valstybinius, teminius ir savivaldybių vykdomus topografijos, geodezijos ir kartografijos darbus.
Darbo priemonėsGeodezininkų surinkta informacija, vietovės aerofotonuotraukos ir duomenys iš palydovų, nuotolinio stebėjimo ir žvalgymo duomenų nuotraukos (menzulinės ir fototeodolitinės), palydovinė vietos nustatymo sistema (GPS), radijo ryšio priemonės, geografinės informacijos sistemos (GIS - kompiuterizuotos erdvinių duomenų bazės).
Profesinės perspektyvosGali dirbti topografais, įmonėse, užsiimančiose geodezine, topografine ir kartografine veikla arba studijuoti geodezijos arba žemėtvarkos studijų krypties gilinamojo lygio dalykus, siekiant įgyti magistro laipsnį. Toliau studijas gali tęsti doktorantūros studijų programose.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):gebėjimas braižyti, pavaizduoti piešiniuose ir schemose Žemės ir dangaus kūnus, kompiuterinis išprusimas, atidumas, gebėjimas tyrinėti, kruopštumas, kūrybingumas, atidumas, pastabumas, sąžiningumas, dalykiškumas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų