Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Matininkas

Pavadinimas anglų kalba

Surveyor

Kodas

216509

Pogrupio pavadinimas

Kartografai ir topografai

Pogrupio kodas

2165

Pogrupio aprašymas

Kartografai ir topografai taiko mokslo ir matematikos dėsnius tikslioms natūralių ar žmogaus sukurtų sausumos, jūros, požeminių sričių ir dangaus kūnų koordinatėms nustatyti, rengia ir peržiūri skaitmeninius, grafinius ir pieštinius žemėlapius, schemas ar kitą vaizdinę medžiagą.

Atliekamos užduotys:

 • žemės paviršiaus, kasyklų, požeminių sričių, jūros, upių ir ežerų dugnų žvalgymas, matavimai ir aprašymas;
 • tikslus įvairių ypatumų vietų nustatymas ir žvalgymo duomenų įrašymas skaitmenine forma;
 • grafikų ir žemėlapių, skirtų laivybai tinkamiems vandenims ir kanalams nustatyti, taip pat statiniams jūroje planuoti, sudarymas;
 • fotografavimo iš lėktuvų planavimas ir atlikimas;
 • žemėlapių ir diagramų, kuriose naudojamos iš lėktuvų padarytos ir palydovinės nuotraukos, žvalgymo dokumentų, esamų žemėlapių ir duomenų, ataskaitų ir statistinių duomenų rengimas, kaupimas ir peržiūra;
 • mokslo tiriamųjų darbų atlikimas ir žvalgymo bei fotogrametrijos matavimo sistemų, kadastro ir informacijos apie žemės plotus sistemų sudarymas;
 • techninių, estetinių ir ekonominių žemėlapių sudarymo aspektų tyrimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 • techninis bendradarbiavimas ir konsultavimasis su kitais specialistais.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-28

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuota​​

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):nustatyti dirvų tipus, atlikti geodezinius matavimus, daryti vietovės topografines nuotraukas, reikalingas statybų bei žemės sklypų projektavimui, pažymėjimui ir kontrolei.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • statybos, geodezijos, dirvožemio mokslo pagrindų, topografinės braižybos taikymas praktikoje;
 • dirvų tipų nustatymas;
 • geodezinių matavimų, naudojant geodezinius prietaisus, atlikimas;
 • vietovės topografinių nuotraukų, reikalingų statybų ar žemės sklypų projektavimui arba nuosavybės ribų nužymėjimui ir kontrolei, darymas;
 • geodezinių, topografinių, fotogrametrinių prietaisų ir instrumentų  tikrinimas, reguliavimas ir jų panaudojimas;
 • planų braižymas ir apiforminimas;
 • sklypų plotų apskaičiavimas;
 • sklypų plotų apskaičiavimo paaiškinimų surašymas, fotoschemų ir fotoplanų apiforminimas;
 • aerofotomedžiagos iššifravimo darbai.
Potencialūs darbdaviaiĮmonės ir organizacijos, vykdančios geodezinius, topografinius arba žemėtvarkos darbus, o taip pat,  savivaldybės ar agrarinės žemės reformos tarnybos.
Darbo priemonėsNekilnojamojo turto kadastro nuostatai, nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų bylos, geodeziniai, topografiniai, fotogrametriniai prietaisai ir instrumentai, fotoschemos, fotoplanai, topografinės nuotraukos, aerofotomedžiaga, darbų saugos instrukcijos.
Profesinės perspektyvosGali dirbti matininkais įmonėse, kvalifikaciją kelti darbe ir specialiuose mokymuose arba mokymąsi tęsti pagal aukštojo mokslo architektūros ir statybos studijų krypties programas.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):sąžiningumas, komunikabilumas, kruopštumas, atidumas, gebėjimas dirbti lauko sąlygomis, gebėjimas dirbti savarankiškai ir grupėje, gera fizinė ir psichinė sveikatos būklė (puikus regėjimas, nuotolio, dydžio ir formų pajautimas, gera klausa, judesių koordinacija, ištvermė).
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):nereglamentuojama, gali būti reikalaujamas profesinio mokymo diplomas ar pažymėjimas.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų