Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Kartografas

Pavadinimas anglų kalba

Cartographer

Kodas

216501

Pogrupio pavadinimas

Kartografai ir topografai

Pogrupio kodas

2165

Pogrupio aprašymas

Kartografai ir topografai taiko mokslo ir matematikos dėsnius tikslioms natūralių ar žmogaus sukurtų sausumos, jūros, požeminių sričių ir dangaus kūnų koordinatėms nustatyti, rengia ir peržiūri skaitmeninius, grafinius ir pieštinius žemėlapius, schemas ar kitą vaizdinę medžiagą.

Atliekamos užduotys:

 • žemės paviršiaus, kasyklų, požeminių sričių, jūros, upių ir ežerų dugnų žvalgymas, matavimai ir aprašymas;
 • tikslus įvairių ypatumų vietų nustatymas ir žvalgymo duomenų įrašymas skaitmenine forma;
 • grafikų ir žemėlapių, skirtų laivybai tinkamiems vandenims ir kanalams nustatyti, taip pat statiniams jūroje planuoti, sudarymas;
 • fotografavimo iš lėktuvų planavimas ir atlikimas;
 • žemėlapių ir diagramų, kuriose naudojamos iš lėktuvų padarytos ir palydovinės nuotraukos, žvalgymo dokumentų, esamų žemėlapių ir duomenų, ataskaitų ir statistinių duomenų rengimas, kaupimas ir peržiūra;
 • mokslo tiriamųjų darbų atlikimas ir žvalgymo bei fotogrametrijos matavimo sistemų, kadastro ir informacijos apie žemės plotus sistemų sudarymas;
 • techninių, estetinių ir ekonominių žemėlapių sudarymo aspektų tyrimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 • techninis bendradarbiavimas ir konsultavimasis su kitais specialistais.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-28

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuota​​

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):nustatyti tikslias sausumos, jūros, požeminių zonų ir dangaus kūnų koordinates, matuoti Žemės paviršiaus teritorijas, sudarinėti jų planus ir žemėlapius.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • žemės paviršiaus žvalgymas, matavimas, aprašymas;
 • kasyklų žvalgymas, vietos ypatumų nustatymas, požeminio paviršiaus aprašymas;
 • techninių, estetinių ir ekonominių aspektų tyrimai ir žemėlapių sudarymas;
 • statybos darbų, nuosavybės ribų nustatymas;
 • gavybos pramonės apimčių ir krypčių įvertinimas;
 • jūrų, upių ir ežerų dugno tyrinėjimai, povandeninių paviršių aprašymas;
 • navigacijos keliams ir kanalams nustatymas, statinių jūroje planavimas;
 • fotografavimo iš lėktuvų planavimas ir atlikimas;
 • fotografijų, nuotolinio stebėjimo ir žvalgymo duomenų analizavimas ir jų panaudojimas.
Potencialūs darbdaviaiInstitucijos, užsiimančios geodezine ir kartografine veikla,  apimančia valstybinius, teminius ir savivaldybių vykdomus geodezijos ir kartografijos darbus.
Darbo priemonėsGeodezijos ir kartografijos įstatymas, geodezininkų surinkta informacija, vietovės aerofotonuotraukos ir duomenys iš palydovų, nuotolinio stebėjimo ir žvalgymo duomenų aerofotonuotraukos, palydovinė vietos nustatymo sistema (GPS), radijo ryšio priemonės, geografinės informacijos sistemos (GIS - kompiuterizuotos erdvinių duomenų bazės).
Profesinės perspektyvosGali dirbti kartografais, įmonėse, užsiimančiose geodezine ir kartografine veikla arba arba studijuoti gilinamojo lygio dalykus, siekiant įgyti magistro profesinę kvalifikaciją. Toliau studijas gali tęsti doktorantūros studijų programose.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):domėjimasis Žeme (sausuma, jūra, požeminėmis zonomis) ir dangaus kūnais, kantrumas, atidumas, noras tyrinėti ir atrasti, kruopštumas, kūrybingumas, sąžiningumas, profesionalumas, dalykiškumas, nebijojimas skristi lėktuvu, kompiuterinis raštingumas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (koleginės ar universitetinės studijos).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų