Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Projektuotojas konstruktorius

Pavadinimas anglų kalba

Designer-projector

Kodas

216405

Pogrupio pavadinimas

Miestų ir kelių eismo planuotojai

Pogrupio kodas

2164

Pogrupio aprašymas

Miestų ir kelių eismo planuotojai sudaro ir įgyvendina planus ir politikos kryptis, skirtas miesto ir kaimo žemės plotų, transporto sistemų naudojimui kontroliuoti. Jie atlieka mokslo tiriamuosius darbus ir konsultuoja ekonominių, aplinkos apsaugos ir socialinių veiksnių, darančių poveikį žemės naudojimui ir transporto srautams, klausimais.

Atliekamos užduotys:

 • miesto teritorijų išdėstymo planavimas ir plėtros koordinavimas;
 • duomenų apie ekonominius, teisinius, politinius, kultūrinius, demografinius, sociologinius, fizinius ir aplinkos apsaugos veiksnius, darančius poveikį žemės naudojimui, rinkimas ir analizė;
 • konsultavimasis su valdžios institucijomis, bendruomenėmis ir architektūros, planavimo, socialinių mokslų, aplinkos apsaugos ir teisės specialistais;
 • žemės sklypo naudojimo ir plėtros nustatymas ir rekomendavimas, taip pat tekstinių ir grafinių planų, programų ir projektų teikimas grupėms ir asmenims;
 • valstybinių įstaigų, įmonių ir bendruomenių konsultavimas miesto ir regiono planavimo klausimais ir pasiūlymų teikimas;
 • poveikio aplinkai vertinimo ataskaitų peržiūra ir įvertinimas;
 •  žemės plotų, skirtų parkams, mokykloms, valstybinėms įstaigoms, oro uostams, keliams ir panašiems projektams, taip pat prekybos, pramonės ir gyvenamiesiems kvartalams, plėtros planavimas ir koordinavimas;
 • kelių eismo maršrutų sudarymo ir kontrolės, taip pat viešojo transporto sistemų įvertinant veiksmingumą ir saugumą planavimas ir konsultavimas šiais klausimais.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-28

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuota​​

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):projektuoti miestų gatvių ir kelių eismo ir nesudėtingų statinių juose sistemą, įgyvendinant inžinerinius eismo saugumo reikalavimus.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • kelio, kelio statinių, sankasų, dangų deformacijų ir/ar avarijų pagrindinių priežasčių kritiškas vertinimas;
 • kompleksinis miestų gatvių, kelių eismo, nesudėtingų kelių statinių, jų  remonto ir rekonstrukcijos darbų planavimas ir projektavimas;
 • reikalingų kelio ir statinių juose statybai medžiagų nustatymas;
 • gatvių, kelių ir jų statinių remonto įrangos ir mechanizmų parinkimas;
 • projekto sąmatos apskaičiavimas;
 • miesto ir kelių eismo sistemos statinių statybai ar rekonstrukcijai reikalingos dokumentacijos parengimas;
 • statinių konstrukcijų technologinių naujovių taikymas, laikantis statybos taisyklių.
Potencialūs darbdaviaiInstitucijos, užsiimančios miestų ir kelių eismo projektavimo ir statybos veikla: miestų gatvių projektavimu ir statyba, kelių tiesimu, kelių statinių statyba, rekonstrukcija, remontu ir priežiūra.
Darbo priemonėsDokumentai, reglamentuojantys miestų ir kelių eismo bei žemės plotų, reikalingų objektų statybai, projektavimą, reikalavimai keliams ir kelio statiniams arba aplinkos apsaugai, darbų saugos taisyklės,  ir kiti su miestų ir kelių eismu susieti reglamentai bei instrukcijos,  informacinės technologijos (AutoCad, SolidWorks ir Rhinoceros programos), gatvių, kelių ir jų statinių projektai.
Profesinės perspektyvosGali dirbti projektuotojais konstruktoriais, darbų projektuotojais, sąmatininkais institucijose arba gali kurti savo įmonę arba jos padalinį. Taip pat, gali gilinti žinias  pagal kelių arba statybos inžinerijos studijų krypties magistrantūros arba doktorantūros programas.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):gebėjimas bendrauti užsienio kalba, loginis mąstymas, dėmesio sutelktumas, mąstymo nuoseklumas, kruopštumas, ištvermė, gebėjimas dirbti individualiai ir komandoje, savarankiškumas, atsakingumas, verslumas, atidumas, kūrybingumas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (koleginės arba universitetinės studijos).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų