Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Kelių eismo inžinierius

Pavadinimas anglų kalba

Road traffic engineer

Kodas

216401

Pogrupio pavadinimas

Miestų ir kelių eismo planuotojai

Pogrupio kodas

2164

Pogrupio aprašymas

Miestų ir kelių eismo planuotojai sudaro ir įgyvendina planus ir politikos kryptis, skirtas miesto ir kaimo žemės plotų, transporto sistemų naudojimui kontroliuoti. Jie atlieka mokslo tiriamuosius darbus ir konsultuoja ekonominių, aplinkos apsaugos ir socialinių veiksnių, darančių poveikį žemės naudojimui ir transporto srautams, klausimais.

Atliekamos užduotys:

 • miesto teritorijų išdėstymo planavimas ir plėtros koordinavimas;
 • duomenų apie ekonominius, teisinius, politinius, kultūrinius, demografinius, sociologinius, fizinius ir aplinkos apsaugos veiksnius, darančius poveikį žemės naudojimui, rinkimas ir analizė;
 • konsultavimasis su valdžios institucijomis, bendruomenėmis ir architektūros, planavimo, socialinių mokslų, aplinkos apsaugos ir teisės specialistais;
 • žemės sklypo naudojimo ir plėtros nustatymas ir rekomendavimas, taip pat tekstinių ir grafinių planų, programų ir projektų teikimas grupėms ir asmenims;
 • valstybinių įstaigų, įmonių ir bendruomenių konsultavimas miesto ir regiono planavimo klausimais ir pasiūlymų teikimas;
 • poveikio aplinkai vertinimo ataskaitų peržiūra ir įvertinimas;
 •  žemės plotų, skirtų parkams, mokykloms, valstybinėms įstaigoms, oro uostams, keliams ir panašiems projektams, taip pat prekybos, pramonės ir gyvenamiesiems kvartalams, plėtros planavimas ir koordinavimas;
 • kelių eismo maršrutų sudarymo ir kontrolės, taip pat viešojo transporto sistemų įvertinant veiksmingumą ir saugumą planavimas ir konsultavimas šiais klausimais.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-03-18

Reikalinga kvalifikacija

kelių eismo inžinierius, kvalifikacija įgyjama baigus atitinkamas neuniversitetinio arba universitetinio aukštojo mokslo studijas​​​

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):projektuoti susisiekimo sistemą, įgyvendinant inžinerinius eismo saugumo keliuose sprendimus.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • kompleksinis miestų planavimo ir eismo organizavimo (sureguliuojant transporto srautus) projektavimas;
 • organizavimas ir techniškas vadovavimas vykdant kelių tiesimo, kelių renovacijos ir remonto darbus;
 • kelio, kelio statinių, sankasų, dangų deformacijų ir/ar avarijų pagrindinių priežasčių vertinimas;
 • miesto susisiekimo sistemos elementų, kuriant saugią transporto infrastruktūrą, prognozavimas ir projektavimas;
 • kelių (gatvių) projektų analizavimas ir vertinimas saugaus eismo požiūriu;
 • inžinerinių eismo saugumo keliuose sprendimų įvertinimas ir pagrindimas;
 • sunkiasvorio ir didžiagabaričio transporto eismo organizavimas;
 • technologijos mokslų naujovių taikymas.
Potencialūs darbdaviaiInstitucijos, užsiimančios kelių inžinerijos veikla: gatvių projektavimu ir statyba, kelių tiesimu, kelių statinių statyba, rekonstrukcija, remontu ir priežiūra.
Darbo priemonėsDokumentai, reglamentuojantys susisiekimo sistemos projektavimą, objektų statybą, rekonstravimą ir remontą, aplinkos apsaugos reikalavimai, darbų saugos taisyklės ir kiti su kelių eismo inžinerija susieti reglamentai bei instrukcijos,  informacinės technologijos, gatvių, kelių ir jų statinių projektai.
Profesinės perspektyvosGali dirbti kelių eismo inžinieriais, darbų vykdytojais, meistrais, projektuotojais, sąmatininkais. Taip pat, gali gilinti žinias  statybos inžinerijos studijų krypties magistrantūros arba doktorantūros studijose.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):domėjimasis keliais ir susijusiomis naujovėmis, užsienio kalbų mokėjimas, loginis mąstymas, dėmesio sutelktumas, kruopštumas, ištvermė, gebėjimas dirbti individualiai ir komandoje, savarankiškumas, atsakingumas, verslumas, atidumas, kūrybingumas, kompiuterinis raštingumas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):nereglamentuojama, dažnai aukštasis (koleginės arba universitetinės studijos).​

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų