Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Dailininkas dizaineris

Pavadinimas anglų kalba

Painter designer

Kodas

216311

Pogrupio pavadinimas

Produktų ir drabužių dizaineriai

Pogrupio kodas

2163

Pogrupio aprašymas

Produktų ir drabužių dizaineriai kuria ir projektuoja gamintinus produktus, taip pat rengia masinės, serijinės ar vienetinės gamybos gaminių dizainą ir technines sąlygas.
Atliekamos užduotys:

 • projekto tikslų ir apribojimų nustatymas, konsultuojantis su klientais ir suinteresuotaisiais subjektais;
 • drabužių, tekstilės, pramonės, komercinių ir vartotojimo prekių bei juvelyrinių dirbinių dizaino koncepcijų kūrimas;
 • estetinių aspektų suderinimas su techniniais, funkciniais, ekologijos ir gamybos reikalavimais;
 • eskizų, diagramų, iliustracijų, planų, pavyzdžių ir modelių rengimas, perteikiant dizaino koncepcijas;
 • dizaino koncepcijų aptarimas su klientais, vadovybe už pardavimą ir gamybą atsakingais darbuotojais;
 • funkcinių ir estetinių medžiagų, gamybos metodų ir apdailos parinkimas, tikslus apibrėžimas ir rekomendavimas gamybai;
 • gamybai skirtų dokumentų ir išsamios informacijos apie pasirinktą dizainą pateikimas;
 • bandomųjų gaminių ir pavyzdžių rengimas ir užsakymas;
 • pavyzdžių, programų ir priemonių rengimo, taip pat gamybos priežiūra.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-03-26

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuojama, galima įgyti dailininko kvalifikaciją baigus universitetines studijų programas

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):spręsti įvairias kūrybines užduotis, komponuoti ir projektuoti dailės kūrinius, juos gaminti ir pristatyti.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • vaizdo arba kitokių trimačių ar reljefinių formų kūrimas įvairiomis technikomis;
 • knygų, žurnalų, reklaminės ir panašiems tikslams skirtos medžiagos apipavidalinimas;
 • dailės kūrinių brėžinių kūrimas;
 • estetinių dailės kūrinių aspektų suderinimas su techniniais, funkciniais, ekologijos ir gamybos reikalavimais;
 • medžiagų ir elementų parinkimas ir derinimas;
 • sukurtų dailės kūrinių gamybos organizavimas;
 • sukurtų kūrinių pristatymo organizavimas.
Potencialūs darbdaviaiGali dirbti dailininku dizaineriu, dailininku, dailininku-konsultantu įvairiose įstaigose, institucijose, steigti vizualinės reklamos įmones ar dizaino studijas, dirbti dailininko-poligrafo kūrybinį darbą, tapti spaustuvių skyrių vadovais, dirbti vizualinės reklamos srityje. Gali dirbti individualiai - steigti individualią įmonę ar dirbti individualų kūrybinį - praktinį darbą.
Darbo priemonėsBiuro įranga – kompiuteris, telefonas, faksas, internetas, dizaino programos (CorelDraw, Adobe, Illustrator ir pan.), matavimo, piešimo ir braižymo įrankiai, pieštukai, rašalas, kreida, aliejiniai dažai, akvarelė, medis, metalas, kitos dailėje naudojamos medžiagos.
Profesinės perspektyvosGali dirbti dailininku dizaineriu. Įgiję dailės bakalauro kvalifikaciją, asmenys gali dirbti individualų kūrybinį darbą, dalyvauti grafikos, tapybos, dizaino, poligrafijos meno parodose, įvairiuose šiuolaikinio meno projektuose.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):vaizduotė, estetinis suvokimas, atsakingumas, kūrybingumas, komunikabilumas, gebėjimas savarankiškai priimti sprendimus, smalsumas, kūrybinės ambicijos, organizuotumas, pasitikėjimas savo jėgomis.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):nereglamentuojama.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų