Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Pakuočių dizaineris

Pavadinimas anglų kalba

Packaging designer

Kodas

216308

Pogrupio pavadinimas

Produktų ir drabužių dizaineriai

Pogrupio kodas

2163

Pogrupio aprašymas

Produktų ir drabužių dizaineriai kuria ir projektuoja gamintinus produktus, taip pat rengia masinės, serijinės ar vienetinės gamybos gaminių dizainą ir technines sąlygas.
Atliekamos užduotys:

 • projekto tikslų ir apribojimų nustatymas, konsultuojantis su klientais ir suinteresuotaisiais subjektais;
 • drabužių, tekstilės, pramonės, komercinių ir vartotojimo prekių bei juvelyrinių dirbinių dizaino koncepcijų kūrimas;
 • estetinių aspektų suderinimas su techniniais, funkciniais, ekologijos ir gamybos reikalavimais;
 • eskizų, diagramų, iliustracijų, planų, pavyzdžių ir modelių rengimas, perteikiant dizaino koncepcijas;
 • dizaino koncepcijų aptarimas su klientais, vadovybe už pardavimą ir gamybą atsakingais darbuotojais;
 • funkcinių ir estetinių medžiagų, gamybos metodų ir apdailos parinkimas, tikslus apibrėžimas ir rekomendavimas gamybai;
 • gamybai skirtų dokumentų ir išsamios informacijos apie pasirinktą dizainą pateikimas;
 • bandomųjų gaminių ir pavyzdžių rengimas ir užsakymas;
 • pavyzdžių, programų ir priemonių rengimo, taip pat gamybos priežiūra.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-03-28

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuojama, galima įgyti dizainerio kvalifikaciją baigus koleginių studijų programą​​

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):kurti vizualinę produktų pakuotės koncepciją, projektuoti pakuotės dizainą, rengti pakuotės dizaino projektus gamybai.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • pakuotės dizaino konstruktyvių ir techninių projektų kūrimas;
 • estetinių pakuotės aspektų suderinimas su techniniais, funkciniais, ekologijos ir gamybos reikalavimais;
 • eskizų ir piešinių, pagal kuriuos bus konstruojama pakuotė, piešimas (ir kompiuterinėmis programomis);
 • medžiagų ir kitų pakuotės elementų parinkimas ir derinimas;
 • tinkamos gamybos technologijos parinkimas sukurtai pakuotei;
 • sukurtos pakuotės gamybos organizavimas.
Potencialūs darbdaviaiGali dirbti pakuotės dizaineriu projektavimo, reklamos įmonėse, gamybos ir prekybos įmonėse, uždarosiose akcinėse bendrovėse, vadovauti institucijos padaliniui, steigti individualią įmonę ar dirbti individualų kūrybinį - praktinį darbą.
Darbo priemonėsBiuro įranga – kompiuteris, telefonas, faksas, internetas, dizaino programos (CorelDraw, Adobe, Illustrator ir pan.), matavimo, piešimo ir braižymo įrankiai, medžiagų katalogai, pakuotės gamybą, produktų ir pakuotės žymėjimą reglamentuojantys teisės aktai.
Profesinės perspektyvosGali dirbti pakuotės dizaineriu. Dizainerio profesinę kvalifikaciją įgijęs asmuo  studijas gali tęsti pagal aukštojo mokslo meno studijų srities, dizaino bei architektūros studijų krypties magistrantūros programas, prieš tai, esant reikalui, įvykdžius išlyginamųjų pirmos pakopos universitetinio lygio studijų programos reikalavimus.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):vaizduotė, estetinis suvokimas, atsakingumas, kūrybingumas, meniniai gebėjimai ir įgūdžiai, komunikabilumas, principingumas, gebėjimas savarankiškai priimti sprendimus, domėjimasis dizaino ir pakavimo medžiagų naujovėmis.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):nereglamentuojama, dažnai reikalaujama profesinio mokymo diplomo ar pažymėjimo.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų