Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Komercinių produktų dizaineris

Pavadinimas anglų kalba

Commercial product designer

Kodas

216302

Pogrupio pavadinimas

Produktų ir drabužių dizaineriai

Pogrupio kodas

2163

Pogrupio aprašymas

Produktų ir drabužių dizaineriai kuria ir projektuoja gamintinus produktus, taip pat rengia masinės, serijinės ar vienetinės gamybos gaminių dizainą ir technines sąlygas.
Atliekamos užduotys:

 • projekto tikslų ir apribojimų nustatymas, konsultuojantis su klientais ir suinteresuotaisiais subjektais;
 • drabužių, tekstilės, pramonės, komercinių ir vartotojimo prekių bei juvelyrinių dirbinių dizaino koncepcijų kūrimas;
 • estetinių aspektų suderinimas su techniniais, funkciniais, ekologijos ir gamybos reikalavimais;
 • eskizų, diagramų, iliustracijų, planų, pavyzdžių ir modelių rengimas, perteikiant dizaino koncepcijas;
 • dizaino koncepcijų aptarimas su klientais, vadovybe už pardavimą ir gamybą atsakingais darbuotojais;
 • funkcinių ir estetinių medžiagų, gamybos metodų ir apdailos parinkimas, tikslus apibrėžimas ir rekomendavimas gamybai;
 • gamybai skirtų dokumentų ir išsamios informacijos apie pasirinktą dizainą pateikimas;
 • bandomųjų gaminių ir pavyzdžių rengimas ir užsakymas;
 • pavyzdžių, programų ir priemonių rengimo, taip pat gamybos priežiūra.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-03-28

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuojama, galima įgyti dizainerio kvalifikaciją baigus koleginių studijų programą​​

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):kurti vizualinę komercinių produktų koncepciją, projektuoti komercinių produktų dizainą, rengti produktų dizaino projektus gamybai.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • komercinių produktų dizaino, konstrukcijos ir techninių projektų kūrimas;
 • estetinių komercinių produktų aspektų suderinimas su techniniais, funkciniais, ekologijos ir gamybos reikalavimais;
 • eskizų ir piešinių, pagal kuriuos bus konstruojami komerciniai produktai, piešimas (ir kompiuterinėmis programomis);
 • medžiagų ir kitų komercinių produktų elementų parinkimas ir derinimas;
 • tinkamos gamybos technologijos parinkimas sukurtiems komerciniams produktams;
 • sukurtų komercijos produktų gamybos organizavimas.
Potencialūs darbdaviaiGali dirbti komercinių produktų dizaineriu projektavimo, ir gamybos įmonėse, inovacijų centruose, laboratorijose, mokslinių tyrimų centruose, uždarosiose akcinėse bendrovėse, vadovauti institucijos padaliniui, steigti individualią įmonę ar dirbti individualų kūrybinį - praktinį darbą.
Darbo priemonėsBiuro įranga – kompiuteris, telefonas, faksas, internetas, dizaino programos, matavimo, piešimo ir braižymo įrankiai, medžiagų katalogai, produktų gamybą, produktų ir pakuotės žymėjimą, jų patentavimą reglamentuojantys teisės aktai.
Profesinės perspektyvosGali dirbti komercinių produktų dizaineriu. Dizainerio profesinę kvalifikaciją įgijęs asmuo  studijas gali tęsti pagal aukštojo mokslo meno studijų srities, dizaino bei architektūros studijų krypties magistrantūros programas, prieš tai, esant reikalui, įvykdžius išlyginamųjų pirmos pakopos universitetinio lygio studijų programos reikalavimus.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):vaizduotė, estetinis suvokimas, atsakingumas, kūrybingumas, meniniai gebėjimai ir įgūdžiai, komunikabilumas, principingumas, gebėjimas analizuoti užsakovo, vartotojo, technologijos ir ekologijos reikalavimus, savarankiškai priimti sprendimus, domėjimasis naujovėmis.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):nereglamentuojama, dažnai reikalaujamas profesinio mokymo diplomas ar pažymėjimas.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų