Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Heraldikos specialistas

Pavadinimas anglų kalba

Heraldry specialist

Kodas

216301

Pogrupio pavadinimas

Produktų ir drabužių dizaineriai

Pogrupio kodas

2163

Pogrupio aprašymas

Produktų ir drabužių dizaineriai kuria ir projektuoja gamintinus produktus, taip pat rengia masinės, serijinės ar vienetinės gamybos gaminių dizainą ir technines sąlygas.
Atliekamos užduotys:

 • projekto tikslų ir apribojimų nustatymas, konsultuojantis su klientais ir suinteresuotaisiais subjektais;
 • drabužių, tekstilės, pramonės, komercinių ir vartotojimo prekių bei juvelyrinių dirbinių dizaino koncepcijų kūrimas;
 • estetinių aspektų suderinimas su techniniais, funkciniais, ekologijos ir gamybos reikalavimais;
 • eskizų, diagramų, iliustracijų, planų, pavyzdžių ir modelių rengimas, perteikiant dizaino koncepcijas;
 • dizaino koncepcijų aptarimas su klientais, vadovybe už pardavimą ir gamybą atsakingais darbuotojais;
 • funkcinių ir estetinių medžiagų, gamybos metodų ir apdailos parinkimas, tikslus apibrėžimas ir rekomendavimas gamybai;
 • gamybai skirtų dokumentų ir išsamios informacijos apie pasirinktą dizainą pateikimas;
 • bandomųjų gaminių ir pavyzdžių rengimas ir užsakymas;
 • pavyzdžių, programų ir priemonių rengimo, taip pat gamybos priežiūra.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-15

Reikalinga kvalifikacija

Nereglamentuojama​​

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):rinkti informaciją apie įvairius herbus bei jų priklausymą šeimoms, kurti naujus herbus bei kitą simboliką ir užtikrinti tinkamą jų naudojimą.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • informacijos apie giminės, miestų, valstybės ar organizacijos simboliką rinkimas, kaupimas bei saugojimas;
 • herbo priklausymo tam tikrai šeimai informacijos paieška įvairiuose istoriniuose šaltiniuose – kronikose, metraščiuose ir pan.;
 • herbų aprašų rengimas, herbų rinkinių sudarymas bei informacijos rengimas heraldikos srities knygoms;
 • informacijos apie šeimų genealogiją paieška;
 • herbuose naudojamų spalvų nustatymas, spalvų atnaujinimas;
 • herbuose pateikiamų simbolių reikšmės aiškinimas, simbolikos atsiradimo herbuose priežasčių nustatymas;
 • herbų, pateiktų ant pastatų, daiktų, ginkluotės ar rašytiniuose šaltiniuose rekonstrukcija;
 • naujų giminės, miestų, valstybės ar organizacijos simbolių kūrimas, jų naudojimo aprašų rengimas.
Potencialūs darbdaviaiIstorijos muziejai, institutai, mokslo įstaigos, dailininkų dirbtuvės, genealoginius medžius sudarančios įmonės ir organizacijos.
Darbo priemonėsBiuro įranga – kompiuteris, telefonas, faksas, internetas, taikomosios programos (Word, Excel, PowerPoint ir kt.), grafinės programos (CorelDraw, Paint ir kt.), kanceliariniai reikmenys, istorijos šaltiniai (knygos, metraščiai, dokumentai ir pan.), piešimo įrankiai (pieštukai, teptukai ir pan.).
Profesinės perspektyvosGali dirbti heraldikos specialistu. Profesinė kvalifikacija tobulinama įvairių konferencijų, mokymų metu. Pageidaujantis įgyti aukštesnįjį išsilavinimą asmuo gali tęsti studijas pagal humanitarinių mokslų srities istorijos krypties magistrantūros programas. Gali dirbti individualiai – kurti herbus, logotipus, kitą simboliką, sudarinėti genealoginius medžius, konsultuoti heraldikos klausimais.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):vaizduotė, estetinis suvokimas, atsakingumas, kūrybingumas, komunikabilumas, gebėjimas savarankiškai priimti sprendimus, smalsumas, kūrybinės ambicijos, organizuotumas, pasitikėjimas savo jėgomis, domėjimasis istorija.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):nereglamentuojama, dažnai reikalaujamas profesinio mokymo diplomas ar pažymėjimas.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų