Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Kraštovaizdžio architektas

Pavadinimas anglų kalba

Landscape architect

Kodas

216201

Pogrupio pavadinimas

Kraštovaizdžio architektai

Pogrupio kodas

2162

Pogrupio aprašymas

Kraštovaizdžio architektai projektuoja ir planuoja kraštovaizdį bei atviras erdves tokių objektų, kaip parkai,

mokyklos, valstybinės įstaigos, keliai, prekybos, pramonės ir gyvenamųjų rajonų išorinės teritorijos, taip pat planuoja ir kontroliuoja jų statybą, priežiūrą ir remontą.

Atliekamos užduotys:

 • naujų teorijų ir metodų kūrimas bei senų tobulinimas, konsultavimas kraštovaizdžio architektūros klausimais;
 • darbų vietos apžiūra ir klientų, vadovybės ir kitų suinteresuotųjų subjektų konsultavimas, nustatant siūlomų pastatų, parkų, kelių ir kitų atvirų erdvių tipą, stilių ir dydį;
 • su darbų vieta ir bendruomene susijusios informacijos apie geografines ir ekologines ypatybes, reljefo formas, dirvožemį, augmeniją, vietos vandens išteklius, vaizdines ypatybes ir pastatytus statinius kaupimas ir analizė, sudarant žemės naudojimo ir užstatymo rekomendacijas, atliekant įgyvendinamumo tyrimus ir rengiant poveikio aplinkai vertinimo ataskaitas;
 • žemės sklypo užstatymo ataskaitų, strateginių planų, darbų vietos planų, darbinių brėžinių, techninių sąlygų ir išlaidų sąmatų rengimas, nurodant tikslią vietą ir išsamią pasiūlymų informaciją, įskaitant žemės sklypo modeliavimą, statinius, augmeniją, įėjimus ir išėjimus;
 • statybininkams ir civilinės statybos rangovams skirtų techninių sąlygų ir sutarčių, taip pat kvietimų teikti paraiškas viešiesiems pirkimams klientų vardu rengimas;
 • reikiamų ryšių užmezgimas, kad būtų galima įgyvendinti projektus atsižvelgiant į jų stilių, kainas, darbų trukmes ir reglamentuojamuosius dokumentus;
 • problemų, susijusių su išorinės aplinkos funkcija ir kokybe, geriausių sprendimo būdų pateikimas ir reikiamų projektų, brėžinių ir planų rengimas;
 • statybos ar remonto darbų priežiūra, užtikrinant techninių sąlygų ir kokybės standartų laikymąsi;
 • ryšių techninis bendradarbiavimas ir konsultavimasis su kitais specialistais.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-28

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuota, galima įgyti architekto (direktyva 2005/36/EB) kvalifikaciją baigus universitetines studijų programas​​

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):projektuoti šalies, regionų gamtines bei miesto žaliąsias teritorijas, pertvarkant želdynus, atvirąsias erdves bei statinius.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • Lietuvos kraštovaizdžio architektūros, krantų ir uostų architektūros, šiuolaikinės urbanistikos, rekreacinės aplinkos planavimo, senamiesčių regeneracijos, miškotvarkos pagrindų taikymas, rengiant kraštovaizdžio projektus;
 • esamų kraštovaizdžio teorijų tobulinimas, naujų kūrimas;
 • kraštovaizdžio apsaugos organizavimas;
 • darbų vietos apžiūra, pastatų, parkų, skverų, kelių ir kitų erdvių tipo, stiliaus, dydžio nustatymas;
 • miesto ir regiono kraštovaizdžio planavimas ir projektavimas;
 • kraštovaizdžio architektūros paveldo vertybių (parkų ir skverų) renovacija;
 • miesto, želdinių teritorinės įrangos konstravimas;
 • kraštovaizdžio architektūros kompozicijos kūrimas;
 • bendradarbiavimas, siekiant įgyvendinti projektus.
Potencialūs darbdaviaiĮmonės ir organizacijos užsiimančios architektūrine veikla, teritorijų, parkų ir skverų planavimu ir projektavimu, pastatų projektavimu ir žemės sklypų užstatymu, kultūros vertybių ir paminklų konservavimu, restauravimu ir jų  pritaikymu prie istorinių miestų dalių.
Darbo priemonėsTeritorijų planavimo ir pastatų konstravimo priemonės, inžinerinė įranga, statybos technologijos, statybos normų, reglamentuojančių reikalavimų paketai, specialūs žinynai, technikos vadovai, informacinės technologijos:  kompiuteriniai projektavimo ir braižymo įrenginiai, skaitmeninė brėžinių atkūrimo įranga.
Profesinės perspektyvosgali dirbti kraštovaizdžio architektais arba  gali studijuoti gilinamojo lygio dalykus ir tapti architektūros studijų krypties magistrais. Asmenys, turintys pastatų architektūros magistro profesinę kvalifikaciją, studijas gali tęsti humanitarinių mokslų srities doktorantūros ar meno studijų srities aspirantūros studijų programose.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):kūrybingumas, gebėjimas piešti, tapyti, kompiuterinis raštingumas (MS Office, AutoCAD programos), atsakingumas, iniciatyvumas, savarankiškumas, darbų atlikimo sparta, komunikabilumas, tikslumas, atidumas, mąstymo nuoseklumas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (universitetinės studijos).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų