Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Mokslo darbuotojas {architektūra, interjero projektavimas}

Pavadinimas anglų kalba

Researcher (architecture, interior design)

Kodas

216104

Pogrupio pavadinimas

Statybos architektai

Pogrupio kodas

2161

Pogrupio aprašymas

Pastatų architektai projektuoja prekybos, pramonės, valstybinių įstaigų, gyvenamuosius ir laisvalaikiui skirtus pastatus, taip pat planuoja ir kontroliuoja jų statybą, priežiūrą ir remontą.
Atliekamos užduotys:

 • naujų architektūros teorijų ir metodų kūrimas, taip pat esamų tobulinimas;
 • statybos plotų apžiūra ir klientų, vadovybės ir kitų suinteresuotųjų subjektų konsultavimas, siekiant nustatyti siūlomų pastatų tipą, stilių ir dydį, taip pat pastatytų pastatų perplanavimas;
 • informacijos teikimas apie dizainą, medžiagas ir numatomą statybos trukmę;
 • projekto dokumentų rengimas, įskaitant eskizus ir brėžinius, taip pat struktūrinių, mechaninių ir estetinių elementų įtraukimas į galutinį projektą;
 • statybininkams skirtų techninių sąlygų ir sutarčių, taip pat kvietimų teikti paraiškas vešiesiems pirkimams klientų vardu rengimas;
 • reikiamų ryšių užmezgimas, kad būtų galima įgyvendinti projektus atsižvelgiant į jų stilių, kainą, darbų trukmę ir reglamentuojamuosius dokumentus;
 • problemų, susijusių su pastatų interjero funkcija ir kokybe, geriausių sprendimo būdų pateikimas ir reikiamų projektų, brėžinių ir planų rengimas;
 • statybos ar remonto darbų priežiūra, užtikrinant techninių sąlygų ir kokybės standartų laikymąsi;
 • techninis bendradarbiavimas ir konsultavimasis su kitais specialistais.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-22

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuota, gali būti apibrėžiama mokslo ir studijų institucijų dokumentuose​​

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):plėtoti pažinimą, konceptualizuoti, kurti naujus produktus, procesus, metodus ir sistemas, vadovauti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektams architektūros, interjero projektavimo srityse.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • mokslinių straipsnių skelbimas pripažintuose architektūros, interjero projektavimo mokslo leidiniuose;
 • architektūros, interjero projektavimo mokslinių monografijų rengimas ir išleidimas;
 • patentų registravimas Europos patentų tarnyboje, Jungtinių Amerikos Valstijų patentų ir prekių ženklų tarnyboje arba Japonijos patentų tarnyboje;
 • fundamentinių ir / arba taikomųjų mokslinių tyrimų savarankiškas planavimas ir vykdymas (teorijų, metodų rengimas ir tobulinimas, pastatų interjero geriausių sprendimų paieška ir pan.);
 • mokslo daktarų rengimas bei mokslinių ir taikomųjų tyrimų projektų koordinavimas;
 • architektūros, interjero projektavimo eksperimentinės ir technologinės plėtros darbų skelbimas;
 • architektūros, interjero projektavimo mokslo populiarinimo veikla ir naujausių žinių skleidimas;
 • valstybinių įstaigų, organizacijų ir verslo įmonių konsultavimas tokiose srityse, kaip pastatų tipas, stilius ir dydis, pastatytų pastatų perplanavimas, informacijos teikimas ir konsultavimas apie dizainą, medžiagas ir kt.
Potencialūs darbdaviaiAukštosios mokyklos, valstybės mokslo institutai, universitetų mokslo institutai, valstybės mokslo įstaigos, privačios mokslinius tyrimus atliekančios institucijos.
Darbo priemonėsKompiuteris, specializuotos programos (pvz., braižymo programos, kompiuterinio modeliavimo), braižymo ir piešimo priemonės (pvz., braižybos lenta, liniuotės pieštukai), dalykinė literatūra ir teisės aktų rinkiniai.
Profesinės perspektyvosGali pradėti dirbti mokslininku stažuotoju, įgijus patirties, kompetencijų ir laimėjus konkursą gali eiti jaunesniojo mokslo darbuotojo, mokslo darbuotojo, vyresniojo mokslo darbuotojo, vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas. Kvalifikacija tobulinama, kompetentingumas išlaikomas sistemingai tobulinantis, nuolat mokantis, stažuojantis ir bendradarbiaujant su kitais mokslininkais, bendruomene.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):loginis ir analitinis mąstymas, gebėjimas planuoti, projektuoti, gebėjimas spręsti problemas, atsakingumas, savarankiškumas, kruopštumas, gebėjimas sudaryti brėžinius, gebėjimas rinkti, sisteminti, analizuoti duomenis, gebėjimas bendradarbiauti, kūrybiškumas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis. Kvalifikacinius pareigybių, išskyrus mokslininkų stažuotojų pareigybes, reikalavimus ir konkursų šioms pareigoms, išskyrus konkursus mokslininkų stažuotojų pareigoms eiti, organizavimo tvarką nustato mokslo ir studijų institucijos bei apibrėžia Mokslo ir studijų įstatymas.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų