Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Architektas

Pavadinimas anglų kalba

Architects

Kodas

216103

Pogrupio pavadinimas

Statybos architektai

Pogrupio kodas

2161

Pogrupio aprašymas

Pastatų architektai projektuoja prekybos, pramonės, valstybinių įstaigų, gyvenamuosius ir laisvalaikiui skirtus pastatus, taip pat planuoja ir kontroliuoja jų statybą, priežiūrą ir remontą.

Atliekamos užduotys:

 • naujų architektūros teorijų ir metodų kūrimas, taip pat esamų tobulinimas;
 • statybos plotų apžiūra ir klientų, vadovybės ir kitų suinteresuotųjų subjektų konsultavimas, siekiant nustatyti siūlomų pastatų tipą, stilių ir dydį, taip pat pastatytų pastatų perplanavimas;
 • informacijos teikimas apie dizainą, medžiagas ir numatomą statybos trukmę;
 • projekto dokumentų rengimas, įskaitant eskizus ir brėžinius, taip pat struktūrinių, mechaninių ir
 • estetinių elementų įtraukimas į galutinį projektą;
 • statybininkams skirtų techninių sąlygų ir sutarčių, taip pat kvietimų teikti paraiškas viešiesiems pirkimams klientų vardu rengimas;
 • reikiamų ryšių užmezgimas, kad būtų galima įgyvendinti projektus atsižvelgiant į jų stilių, kainą, darbų trukmę ir reglamentuojamuosius dokumentus;
 • problemų, susijusių su pastatų interjero funkcija ir kokybe, geriausių sprendimo būdų pateikimas ir reikiamų projektų, brėžinių ir planų rengimas;
 • statybos ar remonto darbų priežiūra, užtikrinant techninių sąlygų ir kokybės standartų laikymąsi;
 • techninis bendradarbiavimas ir konsultavimasis su kitais specialistais.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-02-05

Reikalinga kvalifikacija

architektas (direktyva 2005/36/EB) – kvalifikacija, įgyta universitetuose, vykdančiuose studijas pagal architektūros studijų programas​​

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):projektuoti įvairios paskirties pastatus, planuoti ir kontroliuoti jų statybą, priežiūrą ir remontą.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • naujų architektūros teorijų ir metodų kūrimas bei esamų tobulinimas;
 • statybos plotų apžiūra, klientų konsultavimas, rekomendacijų dėl statybos parengimas;
 • pastatų projektavimas, brėžinių, eskizų, planų, reikalingų statybai ir restauravimui, parengimas;
 • projekto dokumentų parengimas;
 • statybininkams skirtų techninių sąlygų, sutarčių,  kvietimų teikti paraiškas viešiesiems pirkimams klientų vardu rengimas;
 • reikiamų ryšių užmezgimas, bendradarbiavimas ir konsultavimasis su kitais specialistais;
 • problemų, susijusių su pastatų interjero funkcija ir kokybe, sprendimas ir papildomų reikiamų projektų, brėžinių ir planų rengimas;
 • statybos ar remonto darbų priežiūra.
Potencialūs darbdaviaiĮmonės ir organizacijos užsiimančios architektūrine veikla, teritorijų planavimu ir pastatų projektavimu, kultūros vertybių ir paminklų konservavimu, jų restauravimu, pritaikymu bei istorinių miestų, jų dalių regeneravimu.
Darbo priemonėsTeritorijų planavimo ir pastatų konstravimo priemonės, inžinerinė įranga, statybos technologijos, statybos normų, reglamentuojančių reikalavimų paketai, specialūs žinynai, technikos vadovai, informacinės technologijos:  kompiuteriniai projektavimo ir braižymo įrenginiai, skaitmeninė brėžinių atkūrimo įranga.
Profesinės perspektyvosgali dirbti architektais arba  gali studijuoti gilinamojo lygio dalykus ir tapti pastatų architektūros magistrais. Asmenys, turintys pastatų architektūros magistro profesinę kvalifikaciją, studijas gali tęsti humanitarinių mokslų srities doktorantūros ar meno studijų srities aspirantūros studijų programose.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):sugebėjimas piešti, tapyti, kompiuterinis raštingumas (MS Office, AutoCAD programos), iniciatyvumas, kūrybingumas, savarankiškumas, sparta, komunikabilumas, tikslumas, atidumas, noras dirbti ir tobulėti.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (universitetinės studijos).

Vaizdinė medžiaga