Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Mokslo darbuotojas {telekomunikacijos}

Pavadinimas anglų kalba

Researcher (telecommunications)

Kodas

215313

Pogrupio pavadinimas

Telekomunikacijų inžinieriai

Pogrupio kodas

2153

Pogrupio aprašymas

Telekomunikacijų inžinieriai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, projektuoja telekomunikacijų sistemų ir įrenginių gamybos darbus ir jiems vadovauja, atsako už tų sistemų ir įrenginių naudojimą, priežiūrą ir remontą. Jie tiria tam tikrų telekomunikacijų inžinerijos medžiagų, gaminių ir procesų technologinius aspektus ir konsultuoja šiais klausimais.
Atliekamos užduotys:

 • telekomunikacijų įtaisų ar dalių, sistemų, įrenginių ir perdavimo centrų projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 • gamybos ar įrengimo metodų, medžiagų, kokybės bei saugos standartų nustatymas, taip pat vadovavimas telekomunikacijų gaminių ir sistemų gamybai ar įrengimui;
 • veikiančių telekomunikacijų sistemų, variklių ir įrenginių priežiūros ir remonto organizavimas ir vadovavimas šiems darbams;
 • mokslo tiriamųjų darbų atlikimas ir konsultavimas telekomunikacijų įrangos klausimais;
 • ryšių tinklų, kurių pagrindas laidinės, optinės ir belaidės ryšių priemonės, planavimas ir projektavimas;
 • signalų apdorojimo algoritmų kūrimas ir tobulinimas, taip pat jų įdiegimas deramai pasirenkant aparatinę ir programinę įrangą;
 • telekomunikacijų tinklų ir radijo bei televizijos perdavimo sistemų, įskaitant kabelines ir orines, projektavimas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-13

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuota, gali būti apibrėžiama mokslo ir studijų institucijų dokumentuose​​

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):plėtoti pažinimą, konceptualizuoti, kurti naujus produktus, procesus, metodus ir sistemas, vadovauti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektams telekomunikacijų srityje.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • mokslinių straipsnių skelbimas pripažintuose telekomunikacijų mokslo leidiniuose;
 • telekomunikacijų mokslinių monografijų rengimas ir išleidimas;
 • fundamentinių ir / arba taikomųjų mokslinių tyrimų savarankiškas planavimas ir vykdymas (teorijų, koncepcijų ir metodikų rengimas ir tobulinimas, eksperimentinių darbų ir analizės atlikimas, rezultatų įvertinimas);
 • mokslo daktarų rengimas bei mokslinių ir taikomųjų tyrimų projektų koordinavimas;
 • telekomunikacijų eksperimentinės ir technologinės plėtros darbų skelbimas;
 • telekomunikacijų mokslo populiarinimo veikla ir naujausių žinių skleidimas;
 • telekomunikacijos koncepcijų ir metodų praktinio pritaikymo įmonėse ir kitose srityse plėtimas ir tobulinimas.
Potencialūs darbdaviaiAukštosios mokyklos, valstybės mokslo institutai, universitetų mokslo institutai, valstybės mokslo įstaigos, privačios mokslinius tyrimus atliekančios institucijos.
Darbo priemonėsLaboratorijų (pvz., mobiliųjų aplikacijų, telekomunikacinių tinklų ir pan.) įranga ir priemonės, dalykinė literatūra, speciali programinė įranga, kompiuteris, internetas.
Profesinės perspektyvosGali pradėti dirbti mokslininku stažuotoju, įgijus patirties, kompetencijų ir laimėjus konkursą gali eiti jaunesniojo mokslo darbuotojo, mokslo darbuotojo, vyresniojo mokslo darbuotojo, vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas. Kvalifikacija tobulinama, kompetentingumas išlaikomas sistemingai tobulinantis, nuolat mokantis, stažuojantis ir bendradarbiaujant su kitais mokslininkais, bendruomene.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):analitinis, kritinis, loginis mąstymas, gebėjimas argumentuoti, apibrėžti ir spręsti problemas, aiškiai formuluoti išvadas, savarankiškumas, domėjimasis naujovėmis, atsakingumas, kruopštumas, darbo kompiuteriu įgūdžiai, polinkis technikai, kūrybingumas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis. Kvalifikacinius pareigybių, išskyrus mokslininkų stažuotojų pareigybes, reikalavimus ir konkursų šioms pareigoms, išskyrus konkursus mokslininkų stažuotojų pareigoms eiti, organizavimo tvarką nustato mokslo ir studijų institucijos bei apibrėžia Mokslo ir studijų įstatymas.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų