Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Elektronikos ir telekomunikacijų inžinierius

Pavadinimas anglų kalba

Electronics and telecommunications engineer

Kodas

215311

Pogrupio pavadinimas

Telekomunikacijų inžinieriai

Pogrupio kodas

2153

Pogrupio aprašymas

Telekomunikacijų inžinieriai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, projektuoja telekomunikacijų sistemų ir įrenginių gamybos darbus ir jiems vadovauja, atsako už tų sistemų ir įrenginių naudojimą, priežiūrą ir remontą. Jie tiria tam tikrų telekomunikacijų inžinerijos medžiagų, gaminių ir procesų technologinius aspektus ir konsultuoja šiais klausimais.
Atliekamos užduotys:

 • telekomunikacijų įtaisų ar dalių, sistemų, įrenginių ir perdavimo centrų projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 • gamybos ar įrengimo metodų, medžiagų, kokybės bei saugos standartų nustatymas, taip pat vadovavimas telekomunikacijų gaminių ir sistemų gamybai ar įrengimui;
 • veikiančių telekomunikacijų sistemų, variklių ir įrenginių priežiūros ir remonto organizavimas ir vadovavimas šiems darbams;
 • mokslo tiriamųjų darbų atlikimas ir konsultavimas telekomunikacijų įrangos klausimais;
 • ryšių tinklų, kurių pagrindas laidinės, optinės ir belaidės ryšių priemonės, planavimas ir projektavimas;
 • signalų apdorojimo algoritmų kūrimas ir tobulinimas, taip pat jų įdiegimas deramai pasirenkant aparatinę ir programinę įrangą;
 • telekomunikacijų tinklų ir radijo bei televizijos perdavimo sistemų, įskaitant kabelines ir orines, projektavimas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-03-31

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuota, galima įgyti artimą elektronikos inžinerijos profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, baigus kolegines studijų programas, elektronikos inžinerijos bakalauro ar magistro kvalifikacinį laipsnį, baigus universitetines studijų programas​​

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):užtikrinti tinkamą elektronikos ir telekomunikacijų įrangos projektavimą, gamybą, įrengimą, techninę priežiūrą ir konsultavimą šiais klausimais.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • tyrimai: duomenų rinkimas, sisteminimas, analizė apie elektronikos ir telekomunikacijų įrangai naudojamų medžiagų, gaminių ir procesų technologinius aspektus;
 • konsultavimas: elektronikos ir telekomunikacijų įrenginių projektavimo, gamybos, naudojimo, montavimo, techninės priežiūros ir remonto klausimais;
 • projektavimas: elektronikos ir telekomunikacijų įrangos schemų, brėžinių, modelių kūrimas, tinkamai parenkant priemones, metodus, medžiagas, laikantis kokybės ir saugumo reikalavimų;
 • techninė priežiūra: diagnostika, elektronikos ir komunikacijos įrenginių (jų dalių) priežiūros ir remonto organizavimas ir vadovavimas.
Potencialūs darbdaviaiValstybės, savivaldybių ar verslo įmonės, įstaigos, organizacijos, savo veikloje naudojančios elektronikos ir telekomunikacijų įrangą, kuriai reikia pastovios priežiūrios ar teikiančios tokios įrangos projektavimo, gamybos, montavimo, remonto paslaugas.
Darbo priemonėsKompiuteriai ir kompiuterinė įranga, specialių programų paketai, dokumentai, brėžiniai, instrukcijos ir schemos, taip pat elektroninė matavimo aparatūra, rankiniai įrankiai ir prietaisai (laidų replės, plokščiareplės, žirklės, rėžtukai, pincetai, atsuktuvai ir kt.).
Profesinės perspektyvosGalima dirbti inžinieriumi elektronikos ir telekomunikacijų paslaugas teikiančiose įmonėse bei įmonėse, kuriančiose ir administruojančiose elektronikos, telekomunikacijų sistemas ir tinklus. Studijas galima tęsti pagal technologijos mokslų srities magistrantūros studijų programas. Galima užsiimti verslu – organizuoti elektroninės aparatūros, telekomunikacijų įrangos diagnostikos, remonto paslaugų teikimą.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):gebėti dirbti atsakingai, organizuoti darbą, veiksmingai bendrauti su kolegomis ir klientais, taip pat iniciatyvumas, techniniai gebėjimai, atidumas, loginis mąstymas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):Nereglamentuotas, dažniausiai aukštasis.

Vaizdinė medžiaga