Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Radiofizikos inžinierius

Pavadinimas anglų kalba

Radiophysics engineer

Kodas

215310

Pogrupio pavadinimas

Telekomunikacijų inžinieriai

Pogrupio kodas

2153

Pogrupio aprašymas

Telekomunikacijų inžinieriai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, projektuoja telekomunikacijų sistemų ir įrenginių gamybos darbus ir jiems vadovauja, atsako už tų sistemų ir įrenginių naudojimą, priežiūrą ir remontą. Jie tiria tam tikrų telekomunikacijų inžinerijos medžiagų, gaminių ir procesų technologinius aspektus ir konsultuoja šiais klausimais.
Atliekamos užduotys:

 • telekomunikacijų įtaisų ar dalių, sistemų, įrenginių ir perdavimo centrų projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 • gamybos ar įrengimo metodų, medžiagų, kokybės bei saugos standartų nustatymas, taip pat vadovavimas telekomunikacijų gaminių ir sistemų gamybai ar įrengimui;
 • veikiančių telekomunikacijų sistemų, variklių ir įrenginių priežiūros ir remonto organizavimas ir vadovavimas šiems darbams;
 • mokslo tiriamųjų darbų atlikimas ir konsultavimas telekomunikacijų įrangos klausimais;
 • ryšių tinklų, kurių pagrindas laidinės, optinės ir belaidės ryšių priemonės, planavimas ir projektavimas;
 • signalų apdorojimo algoritmų kūrimas ir tobulinimas, taip pat jų įdiegimas deramai pasirenkant aparatinę ir programinę įrangą;
 • telekomunikacijų tinklų ir radijo bei televizijos perdavimo sistemų, įskaitant kabelines ir orines, projektavimas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-15

Reikalinga kvalifikacija

Nereglamentuojama​​

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):kurti, aptarnauti, reguliuoti, montuoti ir remontuoti radioelektroninius įrenginius.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • techninės radiofizikos prietaisų dokumentacijos ir darbo brėžinių rengimas;
 • montavimo, kontrolės/patikros bei matavimo prietaisų, parinkimas;
 • radioelektroninės aparatūros prietaisų, mazgų, blokų, detalių parinkimas bei derinimas;
 • radioelektroninių prietaisų gedimų nustatymas ir jų šalinimas;
 • ryšių linijų, stotelių, antenų, komutatorių bei kitų prietaisų instaliavimas;
 • radioelektronikos prietaisų eksploatavimo taisyklių rengimas;
 • tam tikrų radioelektroninių prietaisų gamyboje naudojamų medžiagų (puslaidininkių, mikroschemų ir pan.), gaminių ir procesų technologinių aspektų tyrimai ir konsultavimas;
 • kontrolinių standartų ir procedūrų nustatymas, siekiant užtikrinti efektyvų radioelektroninių prietaisų veikimą ir saugumą.
Potencialūs darbdaviaiRadijo prietaisus gaminančios, naudojančios ar juos parduodančios įmonės, mobiliojo ryšio, interneto tiekėjai, televizijos ir radijo stotys, kariuomenės ryšio ar sekimo padaliniai, laivai, mokslo tyrimų institutai, laboratorijos.
Darbo priemonėsBiuro įranga – kompiuteris, telefonas, faksas, internetas, taikomosios programos (Word, Excel, PowerPoint ir kt.), įrengimų techniniai aprašai, brėžiniai, schemos, kalkuliatorius, kanceliarinės priemonės, radijo signalų matavimo prietaisai (indikatoriai, dažnio nustatymo prietaisai ir pan.), remonto įrankiai ir instrumentai (replės, lituokliai ir kt.).
Profesinės perspektyvosGali dirbti radiofizikos inžinieriumi. Kolegijos absolventas gali siekti studijų rezultatų įskaitymo, studijuoti pagal universitetinės pirmosios pakopos studijų programas, vėliau studijuoti magistrantūroje. Kvalifikacija tobulinama darbo vietoje, specialiuose mokymuose.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):loginis mąstymas, aktyvumas, komunikabilumas, gebėjimas dirbti komandoje, gebėjimas savarankiškai priimti sprendimus, atsakingumas, verslumas, gebėjimas dirbti kompiuteriu.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):Nereglamentuojamas.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų