Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Telekomunikacijų inžinierius

Pavadinimas anglų kalba

Telecommunication engineer

Kodas

215301

Pogrupio pavadinimas

Telekomunikacijų inžinieriai

Pogrupio kodas

2153

Pogrupio aprašymas

Telekomunikacijų inžinieriai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, projektuoja telekomunikacijų sistemų ir įrenginių gamybos darbus ir jiems vadovauja, atsako už tų sistemų ir įrenginių naudojimą, priežiūrą ir remontą. Jie tiria tam tikrų telekomunikacijų inžinerijos medžiagų, gaminių ir procesų technologinius aspektus ir konsultuoja šiais klausimais.
Atliekamos užduotys:

 • telekomunikacijų įtaisų ar dalių, sistemų, įrenginių ir perdavimo centrų projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 • gamybos ar įrengimo metodų, medžiagų, kokybės bei saugos standartų nustatymas, taip pat vadovavimas telekomunikacijų gaminių ir sistemų gamybai ar įrengimui;
 • veikiančių telekomunikacijų sistemų, variklių ir įrenginių priežiūros ir remonto organizavimas ir vadovavimas šiems darbams;
 • mokslo tiriamųjų darbų atlikimas ir konsultavimas telekomunikacijų įrangos klausimais;
 • ryšių tinklų, kurių pagrindas laidinės, optinės ir belaidės ryšių priemonės, planavimas ir projektavimas;
 • signalų apdorojimo algoritmų kūrimas ir tobulinimas, taip pat jų įdiegimas deramai pasirenkant aparatinę ir programinę įrangą;
 • telekomunikacijų tinklų ir radijo bei televizijos perdavimo sistemų, įskaitant kabelines ir orines, projektavimas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-22

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuota, galima įgyti telekomunikacijų inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį baigus universitetinių studijų programą​​

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):projektuoti telekomunikacijų sistemas ir įrenginius, organizuoti jų gamybą, eksploatuoti telekomunikacijų sistemas ir įrenginius, atlikti techninę priežiūrą bei konsultuoti šiais klausimais.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • telekomunikacijų įtaisų ar dalių, sistemų, įrenginių ir perdavimo centrų projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 • gamybos ar įrengimo metodų, medžiagų, kokybės bei saugos standartų nustatymas, taip pat vadovavimas telekomunikacijų gaminių ir sistemų gamybai ar įrengimui;
 • veikiančių telekomunikacijų sistemų, variklių ir įrenginių priežiūros ir remonto organizavimas ir vadovavimas šiems darbams;
 • ryšių tinklų, kurių pagrindas laidinės, optinės ir belaidės ryšių priemonės, planavimas ir projektavimas;
 • telekomunikacijų tinklų ir sistemų, įskaitant kabelines ir orines, projektavimas, tyrimai, priežiūra;
 • tarptautinio ir tarpmiestinio ryšio organizavimas, laidinio, optinio, radiorelinio palydovinio ryšio aparatūros tvarkymas;
 • skaitmeninių integrinių grandynų (elementų išdėstymas, sujungimas į grandines), perjungimo bei informacijos perdavimo sistemų analizavimas;
 • koordinatinių ir elektroninių ATS (automatinė telefono stotis) tvarkymas bei jų techninės priežiūros ir remonto atlikimas;
 • kompiuterinės įrangos, radijo ryšio ir TV aparatūros programavimas ir taikymas savo darbe;
 • specializavimasis fiksuotojo ir radijo ryšio telefonų bei telegrafo sistemų, elektroninio duomenų apdorojimo įrenginių, ir kompiuterių, automatinio valdymo ir perdavimo sistemų srityse.
Potencialūs darbdaviaiĮmonės, teikiančios telekomunikacijų paslaugas, įmonės ar organizacijos, naudojančios telekomunikacijų priemones.
Darbo priemonėsTelekomunikacijų prietaisai ir įrenginiai (ryšio aparatūra, stotelės, internetinė telefonija ir kt.), diagnostikos įranga (signalų priėmimo ir apdorojimo, matavimų laboratorijos įranga, testeriai ir pan.), kompiuteris, specializuotos programos.
Profesinės perspektyvosGali dirbti inžinieriumi, atlikti projektavimo, gamybinį-technologinį ar kitą inžinerinį darbą įmonėse ir organizacijose. Vėliau, įgiję kompetencijų ir patirties, gali dirbti inžinerinių projektų vadovu, inžinieriumi, atsakingu už viso projekto įgyvendinimą, kurti ir siūlyti naujus problemų sprendimo būdus. Profesinė kvalifikacija tobulinama specialiuose kursuose. Gali tęsti fizinių mokslų (telekomunikacijos inžinerija) srities studijas. Gali vystyti nuosavą verslą.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):loginis, techninis ir analitinis mąstymas, pareigingumas ir sąžiningumas, reiklumas, savarankiškumas, atsakingumas, darbštumas, aktyvumas, greita orientacija, informacijos paieškos, atrankos, analizės gebėjimai, organizaciniai ir bendravimo gebėjimai.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):nereglamentuojama.

Vaizdinė medžiaga