Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Radioelektronikos inžinierius

Pavadinimas anglų kalba

Radionics engineer

Kodas

215211

Pogrupio pavadinimas

Elektronikos inžinieriai

Pogrupio kodas

2152

Pogrupio aprašymas

Elektronikos inžinieriai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, projektuoja elektroninių sistemų gamybos darbus ir jiems vadovauja, atsako už tų sistemų naudojimą, priežiūrą ir remontą, taip pat tiria tam tikrų elektroninės inžinerijos medžiagų, gaminių ir procesų technologinius aspektus ir konsultuoja šiais klausimais.
Atliekamos užduotys:

 • elektroninių įtaisų ar jų dalių, grandinių, puslaidininkinių įtaisų ir sistemų projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 • gamybos ar įrengimo metodų, medžiagų ir kokybės standartų nustatymas, vadovavimas elektronikos gaminių ir sistemų gamybai ar įrengimui;
 • kontrolės standartų ir procedūrų nustatymas, užtikrinant veiksmingą elektroninių sistemų, variklių ir įrenginių veikimą ir saugumą;
 • veikiančių elektroninių sistemų ir įrangos priežiūros ir remonto organizavimas ir vadovavimas jam;
 • elektroninių grandinių ir jų dalių, skirtų orientuotis oro ir kosminėje erdvėje ir kontroliuoti eigai, akustikos arba įrenginių ir kontrolės priemonių projektavimas;
 • moksliniai tyrimai ir konsultavimas radarų, telemetrijos ir nuotolinio valdymo sistemų, mikrobangų ir kitos elektroninės įrangos klausimais;
 • (signalų apdorojimo algoritmų kūrimas ir tobulinimas, taip pat jų įdiegimas deramai pasirenkant aparatinę ir programinę įrangą;
 • aparatų ir procedūrų, skirtų elektroninių dalių, grandinių ir sistemų bandymams, nustatymas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-22

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuota, galima įgyti elektronikos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį baigus universitetinių studijų programą​​

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):projektuoti, konstruoti ir eksploatuoti radioelektroninę įrangą.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • radioelektroninės įrangos projektavimas, modifikavimas, tobulinimas ir konstravimas, techninės dokumentacijos rengimas;
 • radioelektroninės įrangos gamybos ir techninės priežiūros organizavimas;
 • radioelektroninių skaitmeninių ir elektroninių sistemų, automobilinės ir buitinės ir kt. radioelektroninės įrangos kūrimas ir eksploatavimas;
 • radioelektroninės įrangos rinkimas, montavimas, derinimas, diagnostika;
 • integruotų ryšių ir radioelektronikos sistemų projektavimas, diegimas, paleidimas-derinimas ir priežiūra;
 • kitų sričių specialistų konsultavimas, siekiant užtikrinti tinkamą radioelektroninių sistemų veikimą ir saugumą.
Potencialūs darbdaviaiĮmonės, kuriančios, projektuojančios, gaminančios radioelektronikos įrenginius ir sistemas, teikiančios radioelektronikos paslaugas, veikiančios informacinių ir ryšio technologijų, intelektinių inžinerinių sistemų, kitose srityse.
Darbo priemonėsRadioelektronikos prietaisai ir įrenginiai (imtuvai, siųstuvai, stiprintuvai ir kt.), diagnostikos įranga (signalų priėmimo ir apdorojimo, matavimų laboratorijos įranga ir pan.), kompiuteris, specializuotos programos, įrankiai (atsuktuvas, yla, replės, lituoklis ir kt.).
Profesinės perspektyvosGali dirbti inžinieriumi, būti atsakingas už atskirų projektų elementų įgyvendinimą, esamų technologijų taikymą ir palaikymą. Vėliau, įgiję kompetencijų ir patirties, gali dirbti inžinerinių projektų vadovu, inžinieriumi, atsakingu už viso projekto įgyvendinimą, kurti ir siūlyti naujus problemų sprendimo būdus. Profesinė kvalifikacija tobulinama specialiuose kursuose. Siekiantis aukštesnio išsilavinimo gali studijuoti aukštojoje universitetinėje mokykloje.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):loginis mąstymas, pareigingumas ir sąžiningumas, reiklumas, savarankiškumas, atsakingumas, darbštumas, aktyvumas, kruopštumas, greita orientacija, informacijos paieškos, atrankos, analizės gebėjimai, organizaciniai ir bendravimo gebėjimai.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):nereglamentuotas.

Vaizdinė medžiaga