Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Atominės elektrinės bloko valdymo inžinierius

Pavadinimas anglų kalba

Elektronikos inžinieriai

Kodas

215210

Pogrupio pavadinimas

Elektronikos inžinieriai

Pogrupio kodas

2152

Pogrupio aprašymas

Elektronikos inžinieriai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, projektuoja elektroninių sistemų gamybos darbus ir jiems vadovauja, atsako už tų sistemų naudojimą, priežiūrą ir remontą, taip pat tiria tam tikrų elektroninės inžinerijos medžiagų, gaminių ir procesų technologinius aspektus ir konsultuoja šiais klausimais.
Atliekamos užduotys:

 • elektroninių įtaisų ar jų dalių, grandinių, puslaidininkinių įtaisų ir sistemų projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 • gamybos ar įrengimo metodų, medžiagų ir kokybės standartų nustatymas, vadovavimas elektronikos gaminių ir sistemų gamybai ar įrengimui;
 • kontrolės standartų ir procedūrų nustatymas, užtikrinant veiksmingą elektroninių sistemų, variklių ir įrenginių veikimą ir saugumą;
 • veikiančių elektroninių sistemų ir įrangos priežiūros ir remonto organizavimas ir vadovavimas jam;
 • elektroninių grandinių ir jų dalių, skirtų orientuotis oro ir kosminėje erdvėje ir kontroliuoti eigai, akustikos arba įrenginių ir kontrolės priemonių projektavimas;
 • moksliniai tyrimai ir konsultavimas radarų, telemetrijos ir nuotolinio valdymo sistemų, mikrobangų ir kitos elektroninės įrangos klausimais;
 • (signalų apdorojimo algoritmų kūrimas ir tobulinimas, taip pat jų įdiegimas deramai pasirenkant aparatinę ir programinę įrangą;
 • aparatų ir procedūrų, skirtų elektroninių dalių, grandinių ir sistemų bandymams, nustatymas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-28

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuota​​

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):eksploatuoti elektros energijos gamybos, perdavimo, keitimo, skirstymo ar tiekimo įrenginius ir įtaisus atominės elektrinės energetiniame bloke.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • elektros energijos gamybos, perdavimo, skirstomųjų įrenginių technologinio valdymo planavimas ir organizavimas;
 • elektrinės energetinio bloko įrenginių techninės būklės tikrinimo planavimas ir organizavimas;
 • leidimų išdavimas elektros įrenginių remontui;
 • elektrinės bloko įrenginių paleidimo ir stabdymo, taip pat perjungimo kontrolė, vandens lygių reguliavimas ir ryšių su sistemų operatoriais palaikymas, reguliuojant ir koordinuojant perdavimo apkrovas, dažnį ir linijų įtampą;
 • diagramų, skaitiklių ir matuoklių rodmenų registravimas nustatytu metu, trikdžių šalinimas, prireikus – gedimų taisymas;
 • atominės elektrinės energetinio bloko duomenų registravimas (dienos žurnale);
 • konsultavimasis su kitais elektrinės darbuotojais, vertinant įrangos veikimą.
Potencialūs darbdaviaiBranduolinės energetikos sektoriaus įmonės, branduolinės jėgainės.
Darbo priemonėsElektros gamybos įrenginių valdymo ir kontrolės įranga (pvz., blokinio valdymo skydo displėjai, įvairios signalinės švieslentės ir indikatoriai, davikliai, detektoriai ir pan.), kompiuteris, specializuotos programos.
Profesinės perspektyvosGali pradėti dirbti operatyviniu remonto darbuotoju, darbuotoju, atsakingu už įrenginių techninę būklę ir saugų įrangos eksploatavimą, vėliau įgiję kompetencijų ir patirties gali dirbti vyresniuoju, vyriausiuoju specialistu, vadovaujančiuoju inžinieriumi, elektrinės energijos bloko  valdymo centro vadovu.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):loginis ir analitinis mąstymas, pareigingumas ir sąžiningumas, reiklumas, savarankiškumas, atsakingumas, techniniai gebėjimai, problemų sprendimo gebėjimai, greita orientacija, organizaciniai ir bendravimo gebėjimai.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):nereglamentuotas, priklauso nuo darbdavio reikalavimų.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų