Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Elektroninės inžinerijos technologas

Pavadinimas anglų kalba

Electronics engineering technologist

Kodas

215208

Pogrupio pavadinimas

Elektronikos inžinieriai

Pogrupio kodas

2152

Pogrupio aprašymas

Elektronikos inžinieriai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, projektuoja elektroninių sistemų gamybos darbus ir jiems vadovauja, atsako už tų sistemų naudojimą, priežiūrą ir remontą, taip pat tiria tam tikrų elektroninės inžinerijos medžiagų, gaminių ir procesų technologinius aspektus ir konsultuoja šiais klausimais.
Atliekamos užduotys:

 • elektroninių įtaisų ar jų dalių, grandinių, puslaidininkinių įtaisų ir sistemų projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 • gamybos ar įrengimo metodų, medžiagų ir kokybės standartų nustatymas, vadovavimas elektronikos gaminių ir sistemų gamybai ar įrengimui;
 • kontrolės standartų ir procedūrų nustatymas, užtikrinant veiksmingą elektroninių sistemų, variklių ir įrenginių veikimą ir saugumą;
 • veikiančių elektroninių sistemų ir įrangos priežiūros ir remonto organizavimas ir vadovavimas jam;
 • elektroninių grandinių ir jų dalių, skirtų orientuotis oro ir kosminėje erdvėje ir kontroliuoti eigai, akustikos arba įrenginių ir kontrolės priemonių projektavimas;
 • moksliniai tyrimai ir konsultavimas radarų, telemetrijos ir nuotolinio valdymo sistemų, mikrobangų ir kitos elektroninės įrangos klausimais;
 • signalų apdorojimo algoritmų kūrimas ir tobulinimas, taip pat jų įdiegimas deramai pasirenkant aparatinę ir programinę įrangą;
 • aparatų ir procedūrų, skirtų elektroninių dalių, grandinių ir sistemų bandymams, nustatymas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-15

Reikalinga kvalifikacija

Nereglamentuojama​​

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):kurti, tobulinti ir prižiūrėti elektroninių įrenginių gamybos procesus, kontroliuoti bei prižiūrėti juos gaminančių darbuotojų darbą.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • elektronikos prietaisų gamybos bei montavimo procesų organizavimas ir kontrolė;
 • elektronikos prietaisų gamybos inovacijų, technologinių tendencijų stebėjimas bei diegimas įmonės veikloje;
 • elektronikos prietaisų kokybės (atitikimo techninėms specifikacijoms) kontrolės užtikrinimas, pagamintos produkcijos kokybės kontrolė;
 • techninių konsultacijų teikimas elektronikos prietaisus kuriantiems ar juos parduodantiems kitų skyrių darbuotojams;
 • techninių elektronikos prietaisų brėžinių analizė bei užduočių juos gaminantiems darbuotojams formulavimas pagal juose numatytus reikalavimus;
 • elektronikos prietaisų gamybos linijų nustatymas, reguliavimas bei priežiūra;
 • elektronikos prietaisus gaminančių darbuotojų darbo kontrolė, darbo grafikų sudarymas, darbo paskirstymas ir priežiūra.
Potencialūs darbdaviaiPrivačios ar valstybinės įvairių sričių pramonės įmonės bei jų padaliniai, elektronikos prietaisus gaminančios įmonės, mokslinių tyrimų centrai, inovacijų centrai.
Darbo priemonėsBiuro įranga – kompiuteris, telefonas, faksas, internetas, taikomosios programos (Word, Excel, PowerPoint ir kt.), įrengimų techniniai aprašai, brėžiniai, schemos, kalkuliatorius, kanceliarinės priemonės, matavimo prietaisai (testeriai, voltmetrai ir pan.), remonto įrankiai ir instrumentai (replės, lituokliai ir kt.), elektronikos prietaisus gaminantys įrenginiai ir staklės.
Profesinės perspektyvosGali dirbti elektroninės inžinerijos technologu. Kolegijos absolventas gali siekti studijų rezultatų įskaitymo, studijuoti pagal universitetinės pirmosios pakopos studijų programas, vėliau studijuoti magistrantūroje. Kvalifikacija tobulinama darbo vietoje, specialiuose mokymuose.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):atsakingumas, kruopštumas, savarankiškumas, gebėjimas organizuoti savo ir kitų darbą, gebėjimas bendrauti su kolegomis ir klientais.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):Nereglamentuojama.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų