Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Elektronikos inžinierius {informacinė inžinerija}

Pavadinimas anglų kalba

Electronics engineer (information engineering)

Kodas

215205

Pogrupio pavadinimas

Elektronikos inžinieriai

Pogrupio kodas

2152

Pogrupio aprašymas

Elektronikos inžinieriai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, projektuoja elektroninių sistemų gamybos darbus ir jiems vadovauja, atsako už tų sistemų naudojimą, priežiūrą ir remontą, taip pat tiria tam tikrų elektroninės inžinerijos medžiagų, gaminių ir procesų technologinius aspektus ir konsultuoja šiais klausimais.
Atliekamos užduotys:

 • elektroninių įtaisų ar jų dalių, grandinių, puslaidininkinių įtaisų ir sistemų projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 • gamybos ar įrengimo metodų, medžiagų ir kokybės standartų nustatymas, vadovavimas elektronikos gaminių ir sistemų gamybai ar įrengimui;
 • kontrolės standartų ir procedūrų nustatymas, užtikrinant veiksmingą elektroninių sistemų, variklių ir įrenginių veikimą ir saugumą;
 • veikiančių elektroninių sistemų ir įrangos priežiūros ir remonto organizavimas ir vadovavimas jam;
 • elektroninių grandinių ir jų dalių, skirtų orientuotis oro ir kosminėje erdvėje ir kontroliuoti eigai, akustikos arba įrenginių ir kontrolės priemonių projektavimas;
 • moksliniai tyrimai ir konsultavimas radarų, telemetrijos ir nuotolinio valdymo sistemų, mikrobangų ir kitos elektroninės įrangos klausimais;
 • signalų apdorojimo algoritmų kūrimas ir tobulinimas, taip pat jų įdiegimas deramai pasirenkant aparatinę ir programinę įrangą;
 • aparatų ir procedūrų, skirtų elektroninių dalių, grandinių ir sistemų bandymams, nustatymas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-15

Reikalinga kvalifikacija

Nereglamentuojama​​

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):projektuoti ir vadovauti elektroninių sistemų ir įrenginių gamybos darbams.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • elektroninių prietaisų, sistemų, variklių ir įrenginių, tokių kaip kompiuteriai ir nuotolinių ryšių įranga, projektavimas ir konsultavimas juos diegiant ar prižiūrint;
 • gamybos ar instaliavimo metodų, medžiagų ir kokybės standartų nustatymas, vadovavimas elektronikos ir nuotolinių ryšių gaminių ir sistemų gamybai ir įrengimui;
 • kontrolinių standartų ir procedūrų nustatymas, siekiant užtikrinti efektyvų elektroninių sistemų, variklių ir įrenginių funkcionavimą ir saugumą;
 • gedimų nustatymas ir pašalinimas;
 • veikiančių elektroninių sistemų, variklių ir įrenginių priežiūros ir remonto organizavimas ir vadovavimas;
 • tam tikrų medžiagų, gaminių ir procesų technologinių aspektų tyrimai ir konsultavimas;
 • techninių ryšių palaikymas ir konsultavimasis su kitais reikalingais specialistais.
Potencialūs darbdaviaiPrivačios ar valstybinės įvairių sričių pramonės įmonės bei jų padaliniai, mokslinių tyrimų centrai, inovacijų centrai, mokymo įstaigos.
Darbo priemonėsBiuro įranga – kompiuteris, telefonas, faksas, internetas, taikomosios programos (Word, Excel, PowerPoint ir kt.), įrengimų techniniai aprašai, brėžiniai, schemos, kalkuliatorius, kanceliarinės priemonės, matavimo prietaisai (testeriai, voltmetrai ir pan.), remonto įrankiai ir instrumentai (replės, lituokliai ir kt.).
Profesinės perspektyvosGali dirbti elektronikos inžinieriumi informacinės inžinerijos srityje. Kolegijos absolventas gali siekti studijų rezultatų įskaitymo, studijuoti pagal universitetinės pirmosios pakopos studijų programas, vėliau studijuoti magistrantūroje. Kvalifikacija tobulinama darbo vietoje, specialiuose mokymuose. Gali dirbti individualiai – konsultuoti elektroninių prietaisų diegimo, naudojimo ar priežiūros klausimais.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):loginis mąstymas, aktyvumas, komunikabilumas, gebėjimas dirbti komandoje, gebėjimas savarankiškai priimti sprendimus, atsakingumas, verslumas, gebėjimas dirbti kompiuteriu.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):Nereglamentuojamas.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų