Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Aviacinių kosminių aparatų inžinierius

Pavadinimas anglų kalba

Aerospace engineer

Kodas

215202

Pogrupio pavadinimas

Elektronikos inžinieriai

Pogrupio kodas

2152

Pogrupio aprašymas

Elektronikos inžinieriai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, projektuoja elektroninių sistemų gamybos darbus ir jiems vadovauja, atsako už tų sistemų naudojimą, priežiūrą ir remontą, taip pat tiria tam tikrų elektroninės inžinerijos medžiagų, gaminių ir procesų technologinius aspektus ir konsultuoja šiais klausimais.
Atliekamos užduotys:

 • elektroninių įtaisų ar jų dalių, grandinių, puslaidininkinių įtaisų ir sistemų projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 • gamybos ar įrengimo metodų, medžiagų ir kokybės standartų nustatymas, vadovavimas elektronikos gaminių ir sistemų gamybai ar įrengimui;
 • kontrolės standartų ir procedūrų nustatymas, užtikrinant veiksmingą elektroninių sistemų, variklių ir įrenginių veikimą ir saugumą;
 • veikiančių elektroninių sistemų ir įrangos priežiūros ir remonto organizavimas ir vadovavimas jam;
 • elektroninių grandinių ir jų dalių, skirtų orientuotis oro ir kosminėje erdvėje ir kontroliuoti eigai, akustikos arba įrenginių ir kontrolės priemonių projektavimas;
 • moksliniai tyrimai ir konsultavimas radarų, telemetrijos ir nuotolinio valdymo sistemų, mikrobangų ir kitos elektroninės įrangos klausimais;
 • signalų apdorojimo algoritmų kūrimas ir tobulinimas, taip pat jų įdiegimas deramai pasirenkant aparatinę ir programinę įrangą;
 • aparatų ir procedūrų, skirtų elektroninių dalių, grandinių ir sistemų bandymams, nustatymas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-15

Reikalinga kvalifikacija

Nereglamentuojama​​

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):kurti, prižiūrėti bei remontuoti aviacinius bei kosminius aparatus (lėktuvus, sraigtasparnius, palydovus, erdvėlaivius ir pan.).
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • mokslinių tyrimų atlikimas bei aviacijos ir kosminių aparatų projektavimo darbų vykdymas;
 • vadovavimas aviacijos ir kosminių aparatų gamybos bei surinkimo darbams;
 • variklių, sklandymo įrenginių bei kitos mechaninės ir elektroninės įrangos priežiūra ir remontas;
 • dalyvavimas pagamintų aviacijos arba kosmoso aparatų išbandymuose, techninių tokių įrenginių parametrų matavimas;
 • vadovavimas orlaivių bei kitų skraidymo aparatų techninės priežiūros darbams;
 • profilaktinės patikros bei techninio aptarnavimo grafikų rengimas;
 • techninių ataskaitų ruošimas;
 • skraidymo aparatų avarijų priežasčių nustatymas;
 • kosminių aparatų siunčiamų signalų fiksavimas;
 • išsamių tokių prietaisų gamybos bei eksploatavimo sąmatų rengimas.
Potencialūs darbdaviaiMokslinių tyrimų centrai, laboratorijos, universitetai, inovacijų centrai, aviacinius įrenginius arba jų dalis gaminančios ar parduodančios įmonės, orlaivių techninės pagalbos tarnybos, lėktuvų, sraigtasparnių, skraidyklių remonto bei techninės priežiūros įmonės ir centrai.
Darbo priemonėsBiuro įranga – kompiuteris, telefonas, faksas, internetas, taikomosios biuro programos (Word, Excel, PowerPoint ir kt.), projektavimo programos (AutoCAD, SolidWorks, Aga-CAD ir kt.), signalų imtuvai, mikroschemos, instrumentai (replės, atsuktuvai ir pan.), matuokliai (įtampos, srovės, radijo bangų ir kt.).
Profesinės perspektyvosGali dirbti aviacinių kosminių aparatų inžinieriumi. Mokymąsi galima tęsti pagal aviacijos mechanikos inžinerijos magistratūros studijų programą, vėliau studijuoti doktorantūroje. Profesinė kvalifikacija tobulinama konferencijų, mokymų, darbo vizitų metu. Gali dirbti individualiai – teikti civilinės aviacijos priemonių remonto ar priežiūros paslaugas.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):atsakingumas, kruopštumas, savarankiškumas, gebėjimas organizuoti darbą, veiksmingai bendrauti su kolegomis ir klientais.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):Nereglamentuojamas.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų