Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Mokslo darbuotojas {elektros inžinerija}

Pavadinimas anglų kalba

Researcher (electrical engineering)

Kodas

215114

Pogrupio pavadinimas

Elektros inžinieriai

Pogrupio kodas

2151

Pogrupio aprašymas

Elektros inžinieriai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, projektuoja elektros sistemų, jų dalių, variklių ir įrangos gamybos darbus, jiems vadovauja ir konsultuoja šiais klausimais, taip pat vadovauja šios įrangos naudojimui, priežiūrai ir remontui arba tiria tam tikrų elektros medžiagų, gaminių ir procesų technologinius aspektus ir konsultuoja šiais klausimais.
Atliekamos užduotys:

 • elektrinių ir elektros energijos gamybos, perdavimo ir paskirstymo sistemų projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 • elektros gamybos, perdavimo ir paskirstymo sistemų veikimo priežiūra, kontrolė ir stebėsena;
 • elektros variklių, elektros traukos ir kitų įrenginių arba buitinių elektros prietaisų sistemų projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 • tikslus elektros instaliacijos planavimas ir pritaikymas gamybiniuose ir kituose pastatuose bei objektuose;
 • kontrolės standartų ir procedūrų nustatymas, siekiant stebėti elektros gamybos ir paskirstymo sistemų, variklių ir įrenginių veikimą ir saugumą;
 • elektros sistemų gamybos metodų nustatymas, taip pat veikiančių elektros sistemų, variklių ir įrenginių priežiūra ir remontas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-03-14

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuota, gali būti apibrėžiama mokslo ir studijų institucijų dokumentuose​​

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):plėtoti pažinimą, konceptualizuoti, kurti naujus produktus, procesus, metodus ir sistemas, vadovauti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektams elektros inžinerijos srityje.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • mokslinių straipsnių skelbimas pripažintuose elektros inžinerijos mokslo leidiniuose;
 • elektros inžinerijos mokslinių monografijų rengimas ir išleidimas;
 • patentų registravimas Europos patentų tarnyboje, Jungtinių Amerikos Valstijų patentų ir prekių ženklų tarnyboje arba Japonijos patentų tarnyboje;
 • fundamentinių ir / arba taikomųjų mokslinių tyrimų savarankiškas planavimas ir vykdymas (pvz., elektros energetikos technologijų elektros sistemų valdymo, patikimumo užtikrinimo tyrimai ir vertinimai);
 • mokslo daktarų rengimas bei mokslinių ir taikomųjų tyrimų projektų koordinavimas;
 • elektros inžinerijos eksperimentinės ir technologinės plėtros darbų skelbimas;
 • elektros inžinerijos mokslo populiarinimo veikla ir naujausių žinių skleidimas;
 • konsultavimas elektros inžinerijos srityje.
Potencialūs darbdaviaiAukštosios mokyklos, valstybės mokslo institutai, universitetų mokslo institutai, valstybės mokslo įstaigos, privačios mokslinius tyrimus atliekančios institucijos.
Darbo priemonėsLaboratorijų ir eksperimentinė įranga, kompiuteris, specializuotos programos (pvz., kompiuterinio modeliavimo programos), dalykinė literatūra.
Profesinės perspektyvosGali pradėti dirbti mokslininku stažuotoju, įgijus patirties, kompetencijų ir laimėjus konkursą gali eiti jaunesniojo mokslo darbuotojo, mokslo darbuotojo, vyresniojo mokslo darbuotojo, vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas. Kvalifikacija tobulinama, kompetentingumas išlaikomas sistemingai tobulinantis, nuolat mokantis, stažuojantis ir bendradarbiaujant su kitais mokslininkais, bendruomene.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):analitinis, sisteminis, kritinis mąstymas, iniciatyvumas, gebėjimas spręsti problemas, dirbti grupėje, bendradarbiauti, kūrybinis mąstymas, gebėjimas naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis, atsakingumas, savarankiškumas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis. Kvalifikacinius pareigybių, išskyrus mokslininkų stažuotojų pareigybes, reikalavimus ir konkursų šioms pareigoms, išskyrus konkursus mokslininkų stažuotojų pareigoms eiti, organizavimo tvarką nustato mokslo ir studijų institucijos bei apibrėžia Mokslo ir studijų įstatymas.​

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų