Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Elektros energetikos inžinierius

Pavadinimas anglų kalba

Electrical energy engineer

Kodas

215112

Pogrupio pavadinimas

Elektros inžinieriai

Pogrupio kodas

2151

Pogrupio aprašymas

Elektros inžinieriai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, projektuoja elektros sistemų, jų dalių, variklių ir įrangos gamybos darbus, jiems vadovauja ir konsultuoja šiais klausimais, taip pat vadovauja šios įrangos naudojimui, priežiūrai ir remontui arba tiria tam tikrų elektros medžiagų, gaminių ir procesų technologinius aspektus ir konsultuoja šiais klausimais.
Atliekamos užduotys:

 • elektrinių ir elektros energijos gamybos, perdavimo ir paskirstymo sistemų projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 • elektros gamybos, perdavimo ir paskirstymo sistemų veikimo priežiūra, kontrolė ir stebėsena;
 • elektros variklių, elektros traukos ir kitų įrenginių arba buitinių elektros prietaisų sistemų projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 • tikslus elektros instaliacijos planavimas ir pritaikymas gamybiniuose ir kituose pastatuose bei objektuose;
 • kontrolės standartų ir procedūrų nustatymas, siekiant stebėti elektros gamybos ir paskirstymo sistemų, variklių ir įrenginių veikimą ir saugumą;
 • elektros sistemų gamybos metodų nustatymas, taip pat veikiančių elektros sistemų, variklių ir įrenginių priežiūra ir remontas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-15

Reikalinga kvalifikacija

Nereglamentuojama

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):projektuoti, montuoti ir eksploatuoti elektros energijos gamybos, perdavimo, keitimo, skirstymo ar tiekimo įrenginius ir įtaisus.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • konstrukcinių elektros energijos šaltinių ir tinklų sprendimų analizė bei parinkimas;
 • projektuojamojo objekto įvairios paskirties elektrinių schemų sudarymas, reikiamos įrangos parinkimas;
 • įvairios paskirties elektros įrenginių darbo režimų apskaičiavimas;
 • projektuojamų elektros sistemų projektinės dokumentacijos rengimas;
 • darbų saugos reikalavimų laikymosi užtikrinimas atliekant montavimo ir paleidimo derinimo darbus;
 • sumontuotų elektros įrenginių pripažinimo tinkamais naudoti organizavimas;
 • elektros energijos gamybos, perdavimo, skirstomųjų įrenginių valdymas, priežiūra bei remontas;
 • elektros įrenginių techninės būklės tikrinimas, gedimų nustatymas bei jų šalinimas.
Potencialūs darbdaviaiSmulkios, vidutinės ir stambios privačios ar valstybinės statybos, gamybos, elektros energijos tiekimo bei kitų sričių įmonės, namų priežiūros įmonės, valstybinės įstaigos ir organizacijos, elektrinės, elektros tiekimo įmonės.
Darbo priemonėsBiuro įranga – kompiuteris, telefonas, faksas, internetas, automobilis, taikomosios programos (Word, Excel, PowerPoint ir kt.), įrengimų techniniai aprašai, kalkuliatorius, kanceliarinės priemonės, įtampos tikrinimo prietaisai (testeriai, įtampos matuokliai ir kt.), šalmas, replės, atsuktuvas, izoliacinė medžiaga, elektros įtampos matuokliai.
Profesinės perspektyvosGali dirbti elektros energetikos inžinieriumi. Profesinė kvalifikacija tobulinama darbo vietoje ar specialiuose kursuose. Siekiantis aukštesnio išsilavinimo specialistas, įgijęs vidurinį išsilavinimą, gali mokymąsi tęsti technologijos ar fizinių mokslų studijų krypties magistrantūros studijų programose. Gali dirbti individualiai – teikti konsultuoti elektros energetikos klausimais, steigti privačią įmonę.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):loginis mąstymas, pareigingumas ir sąžiningumas, reiklumas, savarankiškumas, atsakingumas, greita orientacija, organizaciniai ir bendravimo gebėjimai.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):Nereglamentuojama.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų