Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Elektromechaninės įrangos elektros inžinierius

Pavadinimas anglų kalba

Electromechanical equipment engineer

Kodas

215108

Pogrupio pavadinimas

Elektros inžinieriai

Pogrupio kodas

2151

Pogrupio aprašymas

Elektros inžinieriai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, projektuoja elektros sistemų, jų dalių, variklių ir įrangos gamybos darbus, jiems vadovauja ir konsultuoja šiais klausimais, taip pat vadovauja šios įrangos naudojimui, priežiūrai ir remontui arba tiria tam tikrų elektros medžiagų, gaminių ir procesų technologinius aspektus ir konsultuoja šiais klausimais.
Atliekamos užduotys:

 • elektrinių ir elektros energijos gamybos, perdavimo ir paskirstymo sistemų projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 • elektros gamybos, perdavimo ir paskirstymo sistemų veikimo priežiūra, kontrolė ir stebėsena;
 • elektros variklių, elektros traukos ir kitų įrenginių arba buitinių elektros prietaisų sistemų projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 • tikslus elektros instaliacijos planavimas ir pritaikymas gamybiniuose ir kituose pastatuose bei objektuose;
 • kontrolės standartų ir procedūrų nustatymas, siekiant stebėti elektros gamybos ir paskirstymo sistemų, variklių ir įrenginių veikimą ir saugumą;
 • elektros sistemų gamybos metodų nustatymas, taip pat veikiančių elektros sistemų, variklių ir įrenginių priežiūra ir remontas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-15

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuojama, galima įgyti giminišką elektros ir automatikos inžinieriaus kvalifikaciją baigus atitinkamos krypties studijų programą aukštųjų neuniversitetinių studijų metu​​

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):kurti, įdiegti, remontuoti ir atnaujinti elektronikos ir kompiuterių valdomas mechanines sistemas.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • bėžinių, schemų, diagramų, ar kitos techninės informacijos, susijusios su elektromechaninių prietaisų kūrimu, rengimas;
 • detalių, jų matmenų parinkimas, jų tikrinimas ypatingo tikslumo prietaisais;
 • elektromechaninių mazgų tikrinimas įvairiomis priemonėmis, pvz., oscilografais, voltmetrais ir pan.;
 • įvairių atliktų bandymų bei matavimų rezultatų fiksavimas bei su jais susijusios dokumentacijos pildymas;
 • sudedamųjų elektromechanikos prietaisų dalių surinkimas rankiniais arba elektriniais įrankiais;
 • hidraulinių ar pneumatinių mazgų ar sistemų gedimų paieška, taisymas bei sureguliavimas;
 • naujų prietaisų bei įrenginių kūrimas;
 • vadovavimas elektromechaninės įrangos montuotojams, techninių užduočių jiems formavimas.
Potencialūs darbdaviaiStambios, vidutinės ir smulkios privačios ar valstybinės mašinų, elektros prietaisų, radijo, televizijos ir ryšių įrangos, medicinos, transporto priemonių gamybos įmonės ir jų padaliniai, mokslinių tyrimų centrai, inovacijų centrai, mokslo įstaigų laboratorijos.
Darbo priemonėsBiuro įranga – kompiuteris, telefonas, faksas, internetas, duomenų apdorojimo ir biuro programos (Word, Excel, PowerPoint ir kt.), gamybos įrengimų techniniai aprašai,  mikroprocesoriai, jungtys, jutikliai, varikliai, testeriai (oscilografai, voltmetrai ir pan.), remonto įrankiai (plaktukas, atsuktuvas, replės ir pan.).
Profesinės perspektyvosGali dirbti elektromechaninės įrangos elektros inžinieriumi. Kolegijos absolventas gali siekti studijų rezultatų įskaitymo, jeigu nori studijuoti pagal universitetinės pirmosios pakopos studijų programas, vėliau studijuoti magistrantūroje. Profesinė kvalifikacija tobulinama darbo vietoje, specialiuose mokymuose. Gali dirbti individualiai – kurti elektromechaninius įrenginius, konsultuoti jų naudojimo klausimais.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):iniciatyvumas, kūrybingumas, atsakingumas, drausmingumas, analitinis mąstymas, gebėjimas dirbti individualiai ir komandoje.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):Nereglamentuojamas.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų