Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Elektros inžinierius

Pavadinimas anglų kalba

Electrical engineer

Kodas

215101

Pogrupio pavadinimas

Elektros inžinieriai

Pogrupio kodas

2151

Pogrupio aprašymas

Elektros inžinieriai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, projektuoja elektros sistemų, jų dalių, variklių ir įrangos gamybos darbus, jiems vadovauja ir konsultuoja šiais klausimais, taip pat vadovauja šios įrangos naudojimui, priežiūrai ir remontui arba tiria tam tikrų elektros medžiagų, gaminių ir procesų technologinius aspektus ir konsultuoja šiais klausimais.
Atliekamos užduotys:

  • elektrinių ir elektros energijos gamybos, perdavimo ir paskirstymo sistemų projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
  • elektros gamybos, perdavimo ir paskirstymo sistemų veikimo priežiūra, kontrolė ir stebėsena;
  • elektros variklių, elektros traukos ir kitų įrenginių arba buitinių elektros prietaisų sistemų projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
  • tikslus elektros instaliacijos planavimas ir pritaikymas gamybiniuose ir kituose pastatuose bei objektuose;
  • kontrolės standartų ir procedūrų nustatymas, siekiant stebėti elektros gamybos ir paskirstymo sistemų, variklių ir įrenginių veikimą ir saugumą;
  • elektros sistemų gamybos metodų nustatymas, taip pat veikiančių elektros sistemų, variklių ir įrenginių priežiūra ir remontas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-03-31

Reikalinga kvalifikacija

elektros inžinerijos bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai, įgyjami baigus universitetines studijų programas bei elektros inžinerijos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis, įgyjamas baigus kolegines studijas​​

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):projektuoti, gaminti, įrengti tinkamą elektros sistemų, jų dalių, variklių ir įrangos, užtikrinti techninę priežiūrą ir konsultavimą šiais klausimais.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
  • elektros sistemų tyrimų atlikimas: duomenų rinkimas, sisteminimas, analizė apie elektros sistemas, jų dalis, variklius ir įrangą, jų gamybai, įrengimui, remontui naudojamų medžiagų, gaminių ir procesų technologinius aspektus;
  • konsultavimas: elektros sistemų, jų dalių, variklių ir įrangos projektavimo, gamybos, naudojimo, montavimo, techninės priežiūros ir remonto klausimais;
  • projektavimas: elektros sistemų, jų dalių, variklių ir įrangos gamybos schemų, brėžinių, modelių kūrimas, tinkamai parenkant priemones, metodus, medžiagas, laikantis kokybės ir saugumo reikalavimų;
  • techninė priežiūra: diagnostika, elektros sistemų, jų dalių, variklių ir įrangos gamybos priežiūros ir remonto organizavimas ir vadovavimas.
Potencialūs darbdaviaiValstybės, savivaldybių ar verslo įmonės, įstaigos, organizacijos, savo veikloje naudojančios elektros sistemas, jų dalis, variklius ir įrangą, kuriai reikia pastovios priežiūrios ar teikiančios tokios įrangos projektavimo, gamybos, montavimo, remonto paslaugas.
Darbo priemonėsKompiuteriai ir kompiuterinė įranga, specialių programų paketai, dokumentai, brėžiniai, instrukcijos ir schemos, taip pat elektroninė matavimo aparatūra, rankiniai įrankiai ir prietaisai (laidų replės, plokščiareplės, žirklės, rėžtukai, pincetai, atsuktuvai ir kt.).
Profesinės perspektyvosGalima dirbti samdomu inžinieriumi įmonėse, įstaigose ar organizacijose, veikiančiose energetikos sektoriuje (elektros energijos gamybos, perdavimo ir paskirstymo srityse) ar kitose pramonės sektoriuose, pvz.: elektros įrenginių, mašinų gamyba. Studijas galima tęsti pagal antrosios pakovos universitetinių studijų programas.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):atsakingumas, organizuotumas, gebėjimas produktyviai bendrauti su kolegomis ir klientais, iniciatyvumas, techniniai gebėjimai, atidumas, loginis mąstymas, domėjimasis fiziniais mokslais.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (universitetinės studijos).

Vaizdinė medžiaga