Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Sistemų technikos inžinierius

Pavadinimas anglų kalba

Systems equipment engineer

Kodas

214913

Pogrupio pavadinimas

Kitur nepriskirti inžinerijos specialistai

Pogrupio kodas

2149

Pogrupio aprašymas

Šis pogrupis apima inžinerijos specialistus, kurie nepriskiriami kitiems 214 grupės „Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius)“ ir 215 grupės „Elektros technologijų inžinieriai“ pogrupiams. Pavyzdžiui, šiam pogrupiui skiriami inžinerijos specialistai, kurie atlieka mokslo tiriamuosius darbus, inžinerijos procedūras ir sprendimus, susijusius su darbų sauga, biomedicinos inžinerija, optika, medžiagomis, branduolinės energijos gamyba ir sprogstamosiomis medžiagomis, kurie konsultuoja šiais klausimais.

Atliekamos užduotys:

 • inžinerijos žinių taikymas projektuojant, tobulinant ir vertinant biologines ir sveikatos priežiūros sistemas bei tokius gaminius, kaip dirbtiniai organai, protezai ir prietaisai;
 • įvairių medicinos procedūrų, vaizdo gavimo tokių sistemų, kaip magnetinio rezonanso, prietaisų ir automatinių insulino injekcijų arba organizmo funkcijų kontrolės prietaisų, projektavimas;
 • tokių optinių prietaisų dalių, kaip lęšiai, mikroskopai, lazeriai, optinių diskų sistemos ir kita įranga, kurioje naudojama šviesa, projektavimas;
 • sprogstamųjų medžiagų kūrimas, bandymas ir kūrimo koordinavimas, kad būtų laikomasi karinių reikmenų įsigijimo sąlygų;
 • branduolinių reaktorių ir elektrinių, taip pat branduolinio kuro perdirbimo ir utilizavimo sistemų projektavimas ir statybos darbų bei veikimo priežiūra;
 • tokios branduolinės įrangos, kaip aktyvioji reaktoriaus zona, jonizuojančios spinduliuotės skydai ir panašios priemonės bei kontrolės mechanizmai, projektavimas ir tobulinimas;
 • žalos įvertinimas ir jūrų gelbėjimo operacijų skaičiavimas;
 • tam tikrų gamybos procesų, susijusių su stiklo, keramikos, tekstilės, odos, medienos gaminiais ir spausdinimu, technologinių aspektų analizė ir konsultavimas šiais klausimais;
 • galimų pavojų nustatymas ir saugos procedūrų bei priemonių diegimas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-15

Reikalinga kvalifikacija

Nereglamentuota​​

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):instaliuoti, konfigūruoti bei atnaujinti įmonės naudojamas sistemas bei įrenginius.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • sistemą naudojančių darbuotojų poreikių analizė bei tinkamų sistemų bei įrenginių parinkimas;
 • įrangos reguliavimas, naujų sistemų instaliavimas ir priežiūra;
 • sistemų veikimo stebėjimas, gedimų nustatymas ir šalinimas;
 • reagavimas į sistemų naudotojų užklausimus bei reikalingų sistemos veikimo korekcijų atlikimas;
 • naujų sistemų projektavimas, jų įsigijimo bei tobulinimo sąmatų rengimas bei pristatymas įmonės vadovams;
 • saugaus darbo su įmonės naudojamomis sistemomis užtikrinimas, saugumo programų bei įrenginių diegimas ir priežiūra;
 • vadovavimas kitiems techniniams darbuotojams, instaliuojantiems arba prižiūrintiems įmonės naudojamas sistemas.
Potencialūs darbdaviaiSveikatos priežiūros, medicinos įstaigos, valstybinės institucijos, mokslo centrai, institutai, įvairių pramonės šakų įmonės.
Darbo priemonėsBiuro įranga – kompiuteris, telefonas, faksas, internetas, duomenų apdorojimo programos (SPSS, Excel ir kt.), taikomosios biuro programos (Word, Excel, PowerPoint ir kt.), kanceliarijos priemonės, braižymo reikmenys (lenta, pieštukai, liniuotės ir kt.), techniniai įrangos aprašai bei naudojimo instrukcijos.
Profesinės perspektyvosGali dirbti sistemų technikos inžinieriumi. Sukaupęs darbo patirties bei įgijęs papildomų kompetencijų sistemų technikos inžinierius gali tapti padalinio vadovu ar vadovauti kitų sistemų technikos inžinierių darbui. Baigus inžinerijos studijų programą ir įgijus inžinieriaus kvalifikaciją studijas galima tęsti pagal technologijos mokslų srities magistrantūros studijų programas. Gali dirbti individualiai – teikti sistemų kūrimo, diegimo ar priežiūros paslaugas.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):loginis mąstymas, darbštumas, gebėjimas taikyti teorines žinias praktikoje, gebėjimas dirbti komandoje, gebėjimas bendrauti profesiniais klausimais anglų kalba, atsakingumas,   greitas orientavimasis situacijoje, komunikabilumas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):Nereglamentuojamas.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų