Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Inžinerijos ekonomistas

Pavadinimas anglų kalba

Engineering economist

Kodas

214912

Pogrupio pavadinimas

Kitur nepriskirti inžinerijos specialistai

Pogrupio kodas

2149

Pogrupio aprašymas

Šis pogrupis apima inžinerijos specialistus, kurie nepriskiriami kitiems 214 grupės „Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius)“ ir 215 grupės „Elektros technologijų inžinieriai“ pogrupiams. Pavyzdžiui, šiam pogrupiui skiriami inžinerijos specialistai, kurie atlieka mokslo tiriamuosius darbus, inžinerijos procedūras ir sprendimus, susijusius su darbų sauga, biomedicinos inžinerija, optika, medžiagomis, branduolinės energijos gamyba ir sprogstamosiomis medžiagomis, kurie konsultuoja šiais klausimais.  

Atliekamos užduotys:

 • inžinerijos žinių taikymas projektuojant, tobulinant ir vertinant biologines ir sveikatos priežiūros sistemas bei tokius gaminius, kaip dirbtiniai organai, protezai ir prietaisai;
 • įvairių medicinos procedūrų, vaizdo gavimo tokių sistemų, kaip magnetinio rezonanso, prietaisų ir automatinių insulino injekcijų arba organizmo funkcijų kontrolės prietaisų, projektavimas;
 • tokių optinių prietaisų dalių, kaip lęšiai, mikroskopai, lazeriai, optinių diskų sistemos ir kita įranga, kurioje naudojama šviesa, projektavimas;
 • sprogstamųjų medžiagų kūrimas, bandymas ir kūrimo koordinavimas, kad būtų laikomasi karinių reikmenų įsigijimo sąlygų;
 • branduolinių reaktorių ir elektrinių, taip pat branduolinio kuro perdirbimo ir utilizavimo sistemų projektavimas ir statybos darbų bei veikimo priežiūra;
 • tokios branduolinės įrangos, kaip aktyvioji reaktoriaus zona, jonizuojančios spinduliuotės skydai ir panašios priemonės bei kontrolės mechanizmai, projektavimas ir tobulinimas;
 • žalos įvertinimas ir jūrų gelbėjimo operacijų skaičiavimas;
 • tam tikrų gamybos procesų, susijusių su stiklo, keramikos, tekstilės, odos, medienos gaminiais ir spausdinimu, technologinių aspektų analizė ir konsultavimas šiais klausimais;
 • galimų pavojų nustatymas ir saugos procedūrų bei priemonių diegimas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-15

Reikalinga kvalifikacija

Nereglamentuojama​​

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):analizuoti įmonės naudojamų sistemų, turinčių įtakos produkto gamybos ciklui, ekonominį efektyvumą.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • įmonės naudojamos įrangos, priemonių, įrengimų efektyvumo vertinimas ir analizė, ekonominės informacijos, susijusios su įmonės resursų panaudojimu, paieška bei saugojimas;
 • naujos įrangos įsigijimo arba esamos įrangos atnaujinimo sąmatų rengimas;
 • naujos ūkinės veiklos įsisavinimo projektų sąmatų apskaičiavimas;
 • įmonės finansinės būklės vertinimas bei rekomendacijų jai tobulinti teikimas;
 • išlaidų taupymo programų sudarymas bei vykdymo kontrolė;
 • produkcijos gamybos arba projektų vykdymo savikainos apskaičiavimas;
 • veiklos ataskaitų rengimas bei teikimas įmonės vadovams;
 • darbo sąnaudų apskaičiavimas;
 • įrangos įsigijimo bei priežiūros, darbo sąnaudų biudžetų sudarymas bei jų vykdymo kontrolė.
Potencialūs darbdaviaiĮvairių sričių privačios ir valstybinės gamybos ir prekybos įmonės, statybos projektų rengimo įmonės, valstybinės institucijos.
Darbo priemonėsBiuro įranga – kompiuteris, telefonas, faksas, internetas, duomenų apdorojimo programos (SPSS, Excel ir kt.), taikomosios biuro programos (Word, PowerPoint ir kt.), kanceliarijos priemonės, profesinė literatūra, ekonominės informacijos duomenų bazės.
Profesinės perspektyvosGali dirbti inžinerijos ekonomistu. Sukaupęs darbo patirties bei įgijęs papildomų kompetencijų inžinerijos ekonomistas gali tapti padalinio vadovu ar vadovauti kitų ekonomistų darbui. Kolegijos absolventas gali siekti studijų rezultatų įskaitymo, jeigu nori studijuoti pagal universitetinės pirmosios pakopos studijų programas, vėliau – studijuoti magistrantūroje. Gali dirbti individualiai – teikti ekonominės veiklos konsultacijas, steigti įmonę.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):loginis mąstymas, darbštumas, gebėjimas taikyti teorines žinias praktikoje, gebėjimas dirbti komandoje, gebėjimas bendrauti profesiniais klausimais anglų kalba, atsakingumas,   greitas orientavimasis situacijoje, komunikabilumas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):Nereglamentuojama.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų