Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Sistemų (išskyrus kompiuterių sistemas) inžinierius

Pavadinimas anglų kalba

Systems engineer (except computer systems)

Kodas

214910

Pogrupio pavadinimas

Kitur nepriskirti inžinerijos specialistai

Pogrupio kodas

2149

Pogrupio aprašymas

Šis pogrupis apima inžinerijos specialistus, kurie nepriskiriami kitiems 214 grupės „Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius)" ir 215 grupės „Elektros technologijų inžinieriai" pogrupiams. Pavyzdžiui, šiam pogrupiui skiriami inžinerijos specialistai, kurie atlieka mokslo tiriamuosius darbus, inžinerijos procedūras ir sprendimus, susijusius su darbų sauga, biomedicinos inžinerija, optika, medžiagomis, branduolinės energijos gamyba ir sprogstamosiomis medžiagomis, kurie konsultuoja šiais klausimais.
Atliekamos užduotys:

 • inžinerijos žinių taikymas projektuojant, tobulinant ir vertinant biologines ir sveikatos priežiūros sistemas bei tokius gaminius, kaip dirbtiniai organai, protezai ir prietaisai;
 • įvairių medicinos procedūrų, vaizdo gavimo tokių sistemų, kaip magnetinio rezonanso, prietaisų ir automatinių insulino injekcijų arba organizmo funkcijų kontrolės prietaisų, projektavimas;
 • tokių optinių prietaisų dalių, kaip lęšiai, mikroskopai, lazeriai, optinių diskų sistemos ir kita įranga, kurioje naudojama šviesa, projektavimas;
 • sprogstamųjų medžiagų kūrimas, bandymas ir kūrimo koordinavimas, kad būtų laikomasi karinių reikmenų įsigijimo sąlygų;
 • branduolinių reaktorių ir elektrinių, taip pat branduolinio kuro perdirbimo ir utilizavimo sistemų projektavimas ir statybos darbų bei veikimo priežiūra;
 • tokios branduolinės įrangos, kaip aktyvioji reaktoriaus zona, jonizuojančios spinduliuotės skydai ir panašios priemonės bei kontrolės mechanizmai, projektavimas ir tobulinimas;
 • žalos įvertinimas ir jūrų gelbėjimo operacijų skaičiavimas;
 • tam tikrų gamybos procesų, susijusių su stiklo, keramikos, tekstilės, odos, medienos gaminiais ir spausdinimu, technologinių aspektų analizė ir konsultavimas šiais klausimais;
 • galimų pavojų nustatymas ir saugos procedūrų bei priemonių diegimas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-28

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuojama, galima įgyti inžinieriaus kvalifikaciją baigus koleginių ar universitetinių studijų programas​​

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):projektuoti, diegti ir eksploatuoti sistemas (išskyrus kompiuterių sistemas) bei organizuoti tokio pobūdžio veikla užsiimančios įmonės ar padalinio darbą.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • sistemų (išskyrus kompiuterių sistemas) projektavimas ir modernizavimas;
 • sistemų (išskyrus kompiuterių sistemas) įrangos diegimas, montavimas ir derinimas;
 • sistemų (išskyrus kompiuterių sistemas) eksploatavimas;
 • sistemų (išskyrus kompiuterių sistemas) techninės priežiūros ir remonto organizavimas;
 • inžinerinės veiklos ir verslo organizavimas.
Potencialūs darbdaviaiInformacinių technologijų, elektros, gamybos, komunikacijų, technines paslaugas teikiančios įmonės ir kitos įmonės kurių veikla susijusi su įvairiomis sistemomis.
Darbo priemonėsKompiuterinė, biuro, ryšių technika, (kompiuteris, telefonas, internetas, kompiuterinės programos ir kt.), sistemų schemos ir dokumentacija, sistemų techninė ir programinė įranga, teisiniai ir norminiai aktai, reglamentuojantys diegimo, montavimo ir derinimo darbus, darbų saugos aktai, techniniai standartai ir instrukcijos, apskaitos dokumentai, mechanikos, elektropneumatikos ir kiti įtaisai.
Profesinės perspektyvosGali dirbti sistemų inžinieriumi, specialistu, įgijus patirties, kompetencijų gali eiti gamybinių padalinių vadovo, organizatoriaus pareigas arba steigti savo įmonę. Kvalifikacija tobulinama darbo vietoje, specialiuose kursuose, seminaruose. Siekiantis aukštesnio išsilavinimo asmuo gali studijas tęsti pagal aukštojo mokslo technologijos mokslų srities, elektros, mechanikos inžinerijos studijų krypties programas.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):analitinis ir sisteminis mąstymas, gebėjimas sutelkti dėmesį, greita orientacija, gebėjimas dirbti kompiuteriu, gebėjimas prisitaikyti prie kintančių sąlygų, gebėjimas savarankiškai priimti sprendimus, domėjimasis naujovėmis ir jų taikymo galimybėmis, gebėjimas dirbti individualiai ir komandoje, gebėjimas vadovauti, atsakingumas, komunikabilumas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis išsilavinimas.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų