Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Biomedicinos inžinierius

Pavadinimas anglų kalba

Biomedical Engineer

Kodas

214906

Pogrupio pavadinimas

Kitur nepriskirti inžinerijos specialistai

Pogrupio kodas

2149

Pogrupio aprašymas

Šis pogrupis apima inžinerijos specialistus, kurie nepriskiriami kitiems 214 grupės „Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius)" ir 215 grupės „Elektros technologijų inžinieriai" pogrupiams. Pavyzdžiui, šiam pogrupiui skiriami inžinerijos specialistai, kurie atlieka mokslo tiriamuosius darbus, inžinerijos procedūras ir sprendimus, susijusius su darbų sauga, biomedicinos inžinerija, optika, medžiagomis, branduolinės energijos gamyba ir sprogstamosiomis medžiagomis, kurie konsultuoja šiais klausimais.
Atliekamos užduotys:

 • inžinerijos žinių taikymas projektuojant, tobulinant ir vertinant biologines ir sveikatos priežiūros sistemas bei tokius gaminius, kaip dirbtiniai organai, protezai ir prietaisai;
 • įvairių medicinos procedūrų, vaizdo gavimo tokių sistemų, kaip magnetinio rezonanso, prietaisų ir automatinių insulino injekcijų arba organizmo funkcijų kontrolės prietaisų, projektavimas;
 • tokių optinių prietaisų dalių, kaip lęšiai, mikroskopai, lazeriai, optinių diskų sistemos ir kita įranga, kurioje naudojama šviesa, projektavimas;
 • sprogstamųjų medžiagų kūrimas, bandymas ir kūrimo koordinavimas, kad būtų laikomasi karinių reikmenų įsigijimo sąlygų;
 • branduolinių reaktorių ir elektrinių, taip pat branduolinio kuro perdirbimo ir utilizavimo sistemų projektavimas ir statybos darbų bei veikimo priežiūra;
 • tokios branduolinės įrangos, kaip aktyvioji reaktoriaus zona, jonizuojančios spinduliuotės skydai ir panašios priemonės bei kontrolės mechanizmai, projektavimas ir tobulinimas;
 • žalos įvertinimas ir jūrų gelbėjimo operacijų skaičiavimas;
 • tam tikrų gamybos procesų, susijusių su stiklo, keramikos, tekstilės, odos, medienos gaminiais ir spausdinimu, technologinių aspektų analizė ir konsultavimas šiais klausimais;
 • galimų pavojų nustatymas ir saugos procedūrų bei priemonių diegimas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-13

Reikalinga kvalifikacija

Inžinierius, kvalifikaciją galima įgyti baigus universitetines studijų programas​​

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):taikyti inžinerijos principus medicinos ir sveikatos apsaugos tikslais, kurti ir tobulinti medicininius produktus (pvz., dirbtinius sąnarius, robotinius chirurginius instrumentus), kurti ir tobulinti reabilitacijos įrangą, valdyti klinikinę įrangą ligoninėse.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • medicininės diagnostikos ir terapijos technologijų kūrimas, tyrimai ir diegimas;
 • biomedicininės inžinerijos objektų tyrimo, rezultatų dokumentavimo uždavinių sprendimas;
 • taikomojo pobūdžio tyrimų atlikimas;
 • projektų, biomedicininės inžinerijos naujovių diegimo koordinavimas;
 • naujų medžiagų, priemonių, įrangos kūrimas, tobulinimas, testavimas, panaudojant kompiuterinę programinę įrangą ir matematinius modelius;
 • tyrimų atlikimas, siekiant išspręsti klinikines problemas, pasinaudojant įvairiomis informacijos rinkimo priemonėmis, pvz., klausimynais, interviu ir kt.;
 • medicininių produktų klinikinių bandymų organizavimas;
 • sukurtų prototipų, atliktų tyrimų rezultatų pristatymas konferencijose, parodose, seminaruose;
 • klinikinės įrangos diegimas ir techninė priežiūra;
 • techninio ir klinikinio personalo mokymai.
Potencialūs darbdaviaiMedicinos diagnostikos centrai, ligoninės, reabilitacijos skyriai, medicinos metrologijos centrai, medicinos aparatūros kūrimo ir platinimo firmos, gamybinės įmonės, mokslo institutai, įvairios laboratorijos, biomedicinos įmonės, kitos švietimo ir sveikatos apsaugos sistemos institucijos.
Darbo priemonėsBiomedicinos laboratorijų ir tyrimų priemonės ir įranga (pvz., elektroninis mikroskopas, biotechnologijos ir kt.), kompiuteris, specializuotos programos (pvz., kompiuterinio modeliavimo), dalykinė literatūra.
Profesinės perspektyvosĮgiję bakalauro laipsnį, gali pradėti dirbti biofiziko, bioinžineriaus darbą. Įgiję biofizikos magistro kvalifikacinį laipsnį, asmenys gali dirbti tiriamąjį, projektavimo, technologinį, ekspertinį-konsultacinį darbą įmonėse ir organizacijose. Įgiję magistro kvalifikacinį laipsnį arba pedagogo kvalifikaciją gali dirbti pedagoginį darbą švietimo institucijose. Kvalifikacija tobulinama, kompetentingumas išlaikomas sistemingai tobulinantis, nuolat mokantis, stažuojantis ir bendradarbiaujant su kitais specialistais, bendruomene.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):atsakingumas, savarankiškumas, gebėjimas dirbti komandoje, loginis ir analitinis mąstymas, kruopštumas, gebėjimas organizuoti ir atlikti biologinius, biomedicininius tyrimus ir eksperimentus, gebėjimas apibendrinti tyrimo rezultatus, gebėjimas rinkti, sisteminti, analizuoti duomenis, gebėjimas taikyti pažangius tyrimo metodus ir naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (universitetinis).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų