Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Darbų saugos inžinierius

Pavadinimas anglų kalba

Work safety engineer

Kodas

214905

Pogrupio pavadinimas

Kitur nepriskirti inžinerijos specialistai

Pogrupio kodas

2149

Pogrupio aprašymas

Šis pogrupis apima inžinerijos specialistus, kurie nepriskiriami kitiems 214 grupės „Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius)“ ir 215 grupės „Elektros technologijų inžinieriai“ pogrupiams. Pavyzdžiui, šiam pogrupiui skiriami inžinerijos specialistai, kurie atlieka mokslo tiriamuosius darbus, inžinerijos procedūras ir sprendimus, susijusius su darbų sauga, biomedicinos inžinerija, optika, medžiagomis, branduolinės energijos gamyba ir sprogstamosiomis medžiagomis, kurie konsultuoja šiais klausimais.  

Atliekamos užduotys:

 • inžinerijos žinių taikymas projektuojant, tobulinant ir vertinant biologines ir sveikatos priežiūros sistemas bei tokius gaminius, kaip dirbtiniai organai, protezai ir prietaisai;
 • įvairių medicinos procedūrų, vaizdo gavimo tokių sistemų, kaip magnetinio rezonanso, prietaisų ir automatinių insulino injekcijų arba organizmo funkcijų kontrolės prietaisų, projektavimas;
 • tokių optinių prietaisų dalių, kaip lęšiai, mikroskopai, lazeriai, optinių diskų sistemos ir kita įranga, kurioje naudojama šviesa, projektavimas;
 • sprogstamųjų medžiagų kūrimas, bandymas ir kūrimo koordinavimas, kad būtų laikomasi karinių reikmenų įsigijimo sąlygų;
 • branduolinių reaktorių ir elektrinių, taip pat branduolinio kuro perdirbimo ir utilizavimo sistemų projektavimas ir statybos darbų bei veikimo priežiūra;
 • tokios branduolinės įrangos, kaip aktyvioji reaktoriaus zona, jonizuojančios spinduliuotės skydai ir panašios priemonės bei kontrolės mechanizmai, projektavimas ir tobulinimas;
 • žalos įvertinimas ir jūrų gelbėjimo operacijų skaičiavimas;
 • tam tikrų gamybos procesų, susijusių su stiklo, keramikos, tekstilės, odos, medienos gaminiais ir spausdinimu, technologinių aspektų analizė ir konsultavimas šiais klausimais;
 • galimų pavojų nustatymas ir saugos procedūrų bei priemonių diegimas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-15

Reikalinga kvalifikacija

Nereglamentuota

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):kurti, projektuoti bei prižiūrėti darbų saugos sistemas bei procesus, konsultuoti darbų saugos klausimais.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • darbo vietų pavojingumo bei galimų pavojų nustatymas;
 • gaisrų pavojaus pastatuose nustatymas, evakuacijos planų rengimas bei reikalingų priemonių išvengti gaisų diegimas;
 • nuodingų cheminių medžiagų, naudojamų gamyboje ar kitoje įmonės veikloje, laikymo sąlygų apibrėžimas, atliekų šalinimo taisyklių rengimas;
 • nelaimių padarytos žalos įvertinimas;
 • procedūrų, padedančių išvengti darbų saugos pažeidimų ar žalos, rengimas bei diegimas įmonės veikloje;
 • reagavimo į pavojingas situacijas procedūrų rengimas, kontrolės mechanizmų diegimas;
 • saugos programų įgyvendinimo koordinavimas;
 • saugumo įrenginių, prietaisų ir kitų priemonių parinkimas, užsakymas bei priežiūra;
 • oro, vandens kokybės, radiacinės taršos, triukšmo lygio tyrimų atlikimas;
 • darbuotojų mokymas darbų saugos klausimais.
Potencialūs darbdaviaiPrivačios ir valstybinės statybos ir kitų pramonės ar gamybos sričių įmonės ir kitos įstaigos ar organizacijos, darbų saugos mokymo įmonės, darbų saugos konsultacijų įmonės.
Darbo priemonėsBiuro įranga – kompiuteris, telefonas, faksas, internetas, taikomosios biuro programos (Word, Excel, PowerPoint ir kt.), Lietuvos Respublikos įstatymai ir poįstatyminiai teisės aktai, reglamentuojantys darbų saugą, darbų saugos priemonės (apranga, gesintuvai ir pan.), kanceliarijos priemonės.
Profesinės perspektyvosGali dirbti darbų saugos inžinieriumi. Sukaupęs darbo patirties bei įgijęs papildomų kompetencijų darbų saugos inžinierius gali tapti padalinio vadovu. Baigus inžinerijos studijų programą ir įgijus inžinieriaus kvalifikaciją studijas galima tęsti pagal technologijos mokslų srities magistrantūros studijų programas. Gali dirbti individualiai – teikti darbų saugos konsultacijas ar organizuoti darbų saugos mokymus.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):loginis mąstymas, darbštumas, gebėjimas dirbti komandoje, atsakingumas, greitas orientavimasis situacijoje, komunikabilumas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):Nereglamentuojamas.

Vaizdinė medžiaga