Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Ryšių (išskyrus kompiuterių ryšius) analitikas

Pavadinimas anglų kalba

Communication analytic (except computer connections)

Kodas

214902

Pogrupio pavadinimas

Kitur nepriskirti inžinerijos specialistai

Pogrupio kodas

2149

Pogrupio aprašymas

Šis pogrupis apima inžinerijos specialistus, kurie nepriskiriami kitiems 214 grupės „Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius)“ ir 215 grupės „Elektros technologijų inžinieriai“ pogrupiams. Pavyzdžiui, šiam pogrupiui skiriami inžinerijos specialistai, kurie atlieka mokslo tiriamuosius darbus, inžinerijos procedūras ir sprendimus, susijusius su darbų sauga, biomedicinos inžinerija, optika, medžiagomis, branduolinės energijos gamyba ir sprogstamosiomis medžiagomis, kurie konsultuoja šiais klausimais.  

Atliekamos užduotys:

 • inžinerijos žinių taikymas projektuojant, tobulinant ir vertinant biologines ir sveikatos priežiūros sistemas bei tokius gaminius, kaip dirbtiniai organai, protezai ir prietaisai;
 • įvairių medicinos procedūrų, vaizdo gavimo tokių sistemų, kaip magnetinio rezonanso, prietaisų ir automatinių insulino injekcijų arba organizmo funkcijų kontrolės prietaisų, projektavimas;
 • tokių optinių prietaisų dalių, kaip lęšiai, mikroskopai, lazeriai, optinių diskų sistemos ir kita įranga, kurioje naudojama šviesa, projektavimas;
 • sprogstamųjų medžiagų kūrimas, bandymas ir kūrimo koordinavimas, kad būtų laikomasi karinių reikmenų įsigijimo sąlygų;
 • branduolinių reaktorių ir elektrinių, taip pat branduolinio kuro perdirbimo ir utilizavimo sistemų projektavimas ir statybos darbų bei veikimo priežiūra;
 • tokios branduolinės įrangos, kaip aktyvioji reaktoriaus zona, jonizuojančios spinduliuotės skydai ir panašios priemonės bei kontrolės mechanizmai, projektavimas ir tobulinimas;
 • žalos įvertinimas ir jūrų gelbėjimo operacijų skaičiavimas;
 • tam tikrų gamybos procesų, susijusių su stiklo, keramikos, tekstilės, odos, medienos gaminiais ir spausdinimu, technologinių aspektų analizė ir konsultavimas šiais klausimais;
 • galimų pavojų nustatymas ir saugos procedūrų bei priemonių diegimas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-28

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuota​​

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):analizuoti įmonės naudojamas sistemas, turinčias įtakos produkto gamybos ciklui, pavyzdžiui, gamybos įrangos surinkimui,  naujų gamyklų statybai, konsultuoti jų parinkimo, diegimo ir naudojimo klausimais.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • įmonės įrenginių, mašinų, įrangos plėtros, įrengimo, veikimo, eksploatavimo, techninės priežiūros ir remonto projektavimas, analizavimas ir priežiūra:
 • rekomendacijų, kurios padėtų tobulinti įmonės naudojamas sistemas bei įrangą, teikimas;
 • įmonės techninės infrastruktūros analizė, jos tobulinimo galimybių tyrimas bei naujų galimybių tobulinti esamą infrastruktūrą paieška;
 • bendravimo ir bendradarbiavimo su įmonės padaliniais bei išorės įmonėmis, užtikrinančiomis įmonės infrastruktūrą, organizavimas;
 • ataskaitų apie įmonės naudojamų įrenginių, mašinų, įrangos galimybes, naudojimo intensyvumą ir pan ruošimas.
Potencialūs darbdaviaiElektromechanikos, telekomunikacijų įmonės, sistemų diagnostikos ir remonto įmonės,  audio, video technikos, navigacijos ir apsaugos sistemų gamybos ir pardavimo įmonės, statybos projektų rengimo įmonės, valstybinės institucijos, universitetai, kolegijos ir kitos švietimo įstaigos, mokslo centrai, institutai.
Darbo priemonėsBiuro įranga – kompiuteris, telefonas, faksas, internetas, duomenų apdorojimo programos (SPSS, Excel ir kt.), taikomosios biuro programos (Word, Excel, PowerPoint ir kt.), Lietuvos Respublikos įstatymai ir poįstatyminiai teisės aktai, reglamentuojantys bendrovių veiklą, kanceliarijos priemonės.
Profesinės perspektyvosGali dirbti ryšių analitiku. Sukaupęs darbo patirties bei įgijęs papildomų kompetencijų ryšių analitikas gali tapti padalinio vadovu ar vadovauti kitų analitikų darbui. Baigus inžinerijos studijų programą ir įgijus inžinieriaus kvalifikaciją studijas galima tęsti pagal technologijos mokslų srities magistrantūros studijų programas.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):loginis mąstymas, darbštumas, gebėjimas taikyti teorines žinias praktikoje, gebėjimas dirbti komandoje, gebėjimas bendrauti profesiniais klausimais anglų kalba, atsakingumas,   greitas orientavimasis situacijoje, komunikabilumas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (universitetinės studijos).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų