Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Gręžinių gręžybos inžinierius

Pavadinimas anglų kalba

Borehole drilling engineer

Kodas

214614

Pogrupio pavadinimas

Gavybos inžinieriai, metalurgai ir giminiškų profesijų specialistai

Pogrupio kodas

2146

Pogrupio aprašymas

Kasybos inžinieriai, metalurgai ir giminiškų profesijų specialistai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, projektuoja, tobulina ir naudoja pramoninius metalų gavybos iš jų rūdų arba mineralų, vandens, naftos ar dujų gavybos iš žemės metodus, taip pat kuria naujų lydinių, keramikos ir kitų medžiagų pavyzdžius, tiria tam tikrų medžiagų, gaminių ir procesų gavybos ar metalurginius aspektus ir konsultuoja šiais klausimais.

Atliekamos užduotys:

 • anglies, metalų rūdų, nemetalinių mineralų ir tokių statybinių medžiagų, kaip akmuo ir žvyras, telkinių nustatymas ir gavybos planavimas;
 • tinkamiausių veiksmingos kasybos ir gavybos metodų, naudotos įrangos tipų nustatymas, šachtų ir tunelių išdėstymo planavimas ir vadovavimas jų statybos darbams;
 • gręžinių įrengimo vietos nustatymas ir iš gręžinių išsiveržusių vandens, naftos ar dujų srautų kontrolės metodų parengimas;
 • pirminio vandens, naftos ar dujų saugojimo, apdirbimo ir perdavimo planavimas ir vadovavimas jam;
 • darbų saugos standartų ir procedūrų, pirmosios pagalbos priemonių, ypač dirbant po žeme, įdiegimas ir užtikrinimas;
 • mokslo tiriamųjų darbų atlikimas, metalų gavybos iš jų rūdų metodų kūrimas ir konsultavimas jų pritaikymo klausimais;
 • metalų ir lydinių savybių tyrimas, naujų lydinių kūrimas, metalų ir lydinių gamybos bei apdorojimo techninių aspektų priežiūra ir konsultavimas šiais klausimais;
 • techninis bendradarbiavimas ir konsultavimasis su kitais specialistais, ypač su geologais ir geofizikais;
 • telkinių ar kasyklų tyrinėjimas, įvertinant jų pelningumą.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-15

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuota​​

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):sudaryti ir prižiūrėti visų gręžybos darbų programą jūros gręžimo platformose arba sausumos gręžvietėse.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • informacijos apie gręžinį rinkimas ir apdorojimas, gręžimui reikalingos įrangos parinkimas;
 • gręžinio įrangos bei gręžimo procedūrų priežiūra;
 • gręžybos išlaidų apskaičiavimas, numatytų ir realiųjų išlaidų stebėjimas, pasiūlymų dėl gręžybos kaštų optimizavimo rengimas;
 • ryšių su tiekėjais ir kontraktoriais palaikymas;
 • darbų saugos reikalavimų vykdymo priežiūra ir kontrolė;
 • aplinkos apsaugos reikalavimų ir standartų išmanymas ir taikymas gręžybos procese;
 • vadovavimas brigadai, užtikrinant atliktų darbų kokybę ir atitikimą standartams.
Potencialūs darbdaviaismulkios, vidutinės ar stambios įmonės eksploatuojančios gręžinius jūroje arba sausumoje, dujų ir naftos kompanijos, gręžininių gręžimo ar aptarnavimo įmonės.
Darbo priemonėsKompiuterinė įranga, ryšio priemonės, rašymo ir kanceliarinės priemonės, profesinė literatūra, įstatymų bei kitų teisės aktų rinkiniai.
Profesinės perspektyvosGali dirbti gręžinių gręžybos inžinieriumi gręžinius eksploatuojančiose ar prižiūrinčiose įmonėse. Turint inžinerinį bakalauro kvalifikacinį laipsnį galima tęsti studijas aukštojoje mokykloje geologijos, geofizikos, mechanikos ar chemijos studijų srityse siekiant įgyti magistro kvalifikacinį laipsnį. Profesinė kvalifikacija tobulinama darbo vietoje, specialiuose kursuose, seminaruose.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):atsakingumas, gebėjimas sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, gebėjimas kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją, objektyvumas, gebėjimas vadovauti specialistų grupei, pareigingumas, lankstumas, gebėjimas reaguoti į situaciją ir priimti sprendimus.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (universitetinės studijos).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų