Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Gręžinių tyrimo inžinierius

Pavadinimas anglų kalba

Borehole investigations engineer

Kodas

214611

Pogrupio pavadinimas

Gavybos inžinieriai, metalurgai ir giminiškų profesijų specialistai

Pogrupio kodas

2146

Pogrupio aprašymas

Kasybos inžinieriai, metalurgai ir giminiškų profesijų specialistai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, projektuoja, tobulina ir naudoja pramoninius metalų gavybos iš jų rūdų arba mineralų, vandens, naftos ar dujų gavybos iš žemės metodus, taip pat kuria naujų lydinių, keramikos ir kitų medžiagų pavyzdžius, tiria tam tikrų medžiagų, gaminių ir procesų gavybos ar metalurginius aspektus ir konsultuoja šiais klausimais.

Atliekamos užduotys:

 • anglies, metalų rūdų, nemetalinių mineralų ir tokių statybinių medžiagų, kaip akmuo ir žvyras, telkinių nustatymas ir gavybos planavimas;
 • tinkamiausių veiksmingos kasybos ir gavybos metodų, naudotos įrangos tipų nustatymas, šachtų ir tunelių išdėstymo planavimas ir vadovavimas jų statybos darbams;
 • gręžinių įrengimo vietos nustatymas ir iš gręžinių išsiveržusių vandens, naftos ar dujų srautų kontrolės metodų parengimas;
 • pirminio vandens, naftos ar dujų saugojimo, apdirbimo ir perdavimo planavimas ir vadovavimas jam;
 • darbų saugos standartų ir procedūrų, pirmosios pagalbos priemonių, ypač dirbant po žeme, įdiegimas ir užtikrinimas;
 • mokslo tiriamųjų darbų atlikimas, metalų gavybos iš jų rūdų metodų kūrimas ir konsultavimas jų pritaikymo klausimais;
 • metalų ir lydinių savybių tyrimas, naujų lydinių kūrimas, metalų ir lydinių gamybos bei apdorojimo techninių aspektų priežiūra ir konsultavimas šiais klausimais;
 • techninis bendradarbiavimas ir konsultavimasis su kitais specialistais, ypač su geologais ir geofizikais;
 • telkinių ar kasyklų tyrinėjimas, įvertinant jų pelningumą.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-15

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuota​​

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):tirti uolienų fizikines savybes ir uolienų pasiskirstymą, naudojant įvairius gręžinių geofizinių tyrimų metodus.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • geologinių, geocheminių ir geofizinių duomenų rinkimas, analizavimas nustatant slėgius, temperatūras ir kitus gręžiamų sluoksnių parametrus;
 • gręžinių įvedimas į eksploatavimą;
 • dalyvavimas geologinėse ir geofizinėse paieškose ir tyrimuose nustatant gamtinių dujų, naftos, kitų iškasenų ar gruntinio vandens telkinių vietą ir jų didumą;
 • rekomendacijų dėl gręžinio eksploatavimo teikimas;
 • detalus gręžvietės tyrimas atliekant ėminių analizę;
 • vadovavimas gręžinio tyrimo grupėje dirbantiems specialistams;
 • informacijos ir rekomendacijų apie gręžinį teikimas klientams ar tyrimo užsakovams.
Potencialūs darbdaviaismulkios, vidutinės ar stambios įmonės eksploatuojančios gręžinius jūroje arba sausumoje, dujų ir naftos kompanijos, gręžininių gręžimo ar aptarnavimo įmonės, valstybiniai ir nevalstybiniai mokslo ir tyrimų centrai.
Darbo priemonėsKompiuterinė įranga, skaičiavimo ir duomenų apdorojimo įranga, ryšio priemonės, rašymo ir kanceliarinės priemonės, įstatymų bei kitų teisės aktų rinkiniai.
Profesinės perspektyvosGali dirbti gręžinių tyrimo inžinieriumi įmonėse, užsiimančiose jūros ir sausumos gręžinių eksploatavimu ar žvalgyba. Profesinė kvalifikacija tobulinama darbo vietoje, specialiuose kursuose, seminaruose. Turint inžinerinį bakalauro kvalifikacinį laipsnį galima tęsti studijas aukštojoje mokykloje geologijos ar geofizikos studijų srityse siekiant įgyti magistro kvalifikacinį laipsnį.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):atsakingumas, objektyvumas, pareigingumas, gebėjimas kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją, lankstumas, gebėjimas bendrauti su kolegomis ir klientais, kruopštumas ir atidumas, gebėjimas reaguoti į situaciją ir priimti sprendimus.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):nereglamentuojama, dažnai aukštasis (universitetinės studijos).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų