Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Kasybos technologas

Pavadinimas anglų kalba

Mining technologist

Kodas

214608

Pogrupio pavadinimas

Gavybos inžinieriai, metalurgai ir giminiškų profesijų specialistai

Pogrupio kodas

2146

Pogrupio aprašymas

Kasybos inžinieriai, metalurgai ir giminiškų profesijų specialistai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, projektuoja, tobulina ir naudoja pramoninius metalų gavybos iš jų rūdų arba mineralų, vandens, naftos ar dujų gavybos iš žemės metodus, taip pat kuria naujų lydinių, keramikos ir kitų medžiagų pavyzdžius, tiria tam tikrų medžiagų, gaminių ir procesų gavybos ar metalurginius aspektus ir konsultuoja šiais klausimais.
Atliekamos užduotys:

 • anglies, metalų rūdų, nemetalinių mineralų ir tokių statybinių medžiagų, kaip akmuo ir žvyras, telkinių nustatymas ir gavybos planavimas;
 • tinkamiausių veiksmingos kasybos ir gavybos metodų, naudotos įrangos tipų nustatymas, šachtų ir tunelių išdėstymo planavimas ir vadovavimas jų statybos darbams;
 • gręžinių įrengimo vietos nustatymas ir iš gręžinių išsiveržusių vandens, naftos ar dujų srautų kontrolės metodų parengimas;
 • pirminio vandens, naftos ar dujų saugojimo, apdirbimo ir perdavimo planavimas ir vadovavimas jam;
 • darbų saugos standartų ir procedūrų, pirmosios pagalbos priemonių, ypač dirbant po žeme, įdiegimas ir užtikrinimas;
 • mokslo tiriamųjų darbų atlikimas, metalų gavybos iš jų rūdų metodų kūrimas ir konsultavimas jų pritaikymo klausimais;
 • metalų ir lydinių savybių tyrimas, naujų lydinių kūrimas, metalų ir lydinių gamybos bei apdorojimo techninių aspektų priežiūra ir konsultavimas šiais klausimais;
 • techninis bendradarbiavimas ir konsultavimasis su kitais specialistais, ypač su geologais ir geofizikais;
 • telkinių ar kasyklų tyrinėjimas, įvertinant jų pelningumą.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-23

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuota

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):užtikrinti kasybos ir karjerų eksploatavimo darbų technologinį procesą, laikantis darbų saugos bei aplinkosaugos reikalavimų.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • naudingųjų iškasenų žvalgymo darbų koordinavimas;
 • naudingųjų iškasenų telkinio struktūros, formos ir matmenų nustatymas atliekant žemės paviršiaus ir kasinių geometrinius matavimus;
 • karjerų techninės dokumentacijos parengimas bei kasybos darbų planavimas;
 • nuodangų koeficientų, karjero aikštelių, pakopų pločio bei šlaitų kampų apskaičiavimas;
 • uolienų kasimo ekskavatorių darbo ciklų nustatymas;
 • mechanizmų išdėstymas kasybos vietose ir pakopose;
 • mechanizmų transportavimo į kitą vietą organizavimas;
 • karjerų rekultivacijos projektų rengimas, darbų planavimas ir vykdymas.
Potencialūs darbdaviaiĮmonės, užsiimančios kietųjų naudingųjų iškasenų paieška ir žvalgyba, karjerų projektavimu, naudingųjų iškasenų kasyba bei transportavimu.
Darbo priemonėsKasybos ir karjerų eksploatavimo norminiai dokumentai, darbų saugos instrukcijos, vienakaušiai ir daugiakaušiai ekskavatoriai, akmenskaldės, uolienų gręžimo staklės, mobilūs smėlio ir žvyro sijotuvai, žemės kasimo technika (buldozeriai, savaeigiai skreperiai), pleištinės krūmapjūvės ir kelmarovės, purentuvai, smėlio plovimo mašinos, siurbliai ir žemsiurbės, plokšteliniai maitintuvai, mobilūs trupintuvai, pakrovimo ir transportavimo technika.
Profesinės perspektyvosGali dirbti kasybos technologu naudingųjų iškasenų karjerus eksploatuojančiose įmonėse, įkurti savo iškasenų telkinių paieškos, žvalgybos ir markšeiderinių paslaugų teikimo verslą. Tobulinant kvalifikaciją, mokymąsi galima tęsti pagal fizinių mokslų srities programas.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):atidumas, kruopštumas, sąžiningumas, atsakingumas, gebėjimas planuoti laiką ir numatyti būsimus rezultatus, organizuotumas, pastabumas, praktinis mąstymas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):nereglamentuotas.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų