Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Naftos perdirbimo inžinierius

Pavadinimas anglų kalba

Refinery engineer

Kodas

214526

Pogrupio pavadinimas

Chemijos inžinieriai

Pogrupio kodas

2145

Pogrupio aprašymas

Chemijos inžinieriai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, vadovauja komercinio pobūdžio cheminiams procesams ir įvairių tokių medžiagų bei gaminių, kaip nafta, naftos produktai, maisto produktai ir gėrimai, vaistai ar sintetinės medžiagos, gamybai, ją plėtoja ir konsultuoja šiais klausimais. Jie vadovauja chemijos įrenginių ir įrangos techninei priežiūrai ir remontui, taip pat tiria tam tikrų medžiagų, gaminių ir procesų technologinius aspektus ir konsultuoja šiais klausimais.
Atliekamos užduotys:

 • mokslo tiriamųjų darbų atlikimas, naftos žaliavų ir kitų skysčių ar dujų cheminių valymo procesų, tokių medžiagų ir gaminių, kaip naftos produktai, sprogstamosios medžiagos, maisto produktai ir gėrimai, vaistai ar sintetinės medžiagos, komercinės gamybos procesų kūrimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 • gamybos metodų, medžiagų ir kokybės standartų nustatymas ir užtikrinimas, kad jie atitiktų technines sąlygas;
 • kontrolės standartų ir procedūrų nustatymas, užtikrinant cheminės gamybos operacijų saugą ir veiksmingumą, taip pat su įranga arba šalia nuolat vykstančių cheminių reakcijų dirbančių darbuotojų saugą;
 • chemijos pramonės gamyklos įrangos projektavimas ir cheminių medžiagų bei gaminių gamybos procesų rengimas;
 • įvairių gamybos etapų bandymų atlikimas, nustatant tokių kintamųjų dydžių, kaip temperatūra, tankis, sunkis ir slėgis, kontrolės laipsnį;
 • taikytinų saugos procedūrų rengimas;
 • gamybos sąnaudų sąmatų ir gamybos pažangos ataskaitų vadovybei rengimas;
 • naujų gaminių gamybos etapų laboratorinių tyrimų atlikimas ir nedideli siūlomo proceso bandymai, pavyzdžiui, bandymams skirtoje gamykloje.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-03

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuota, įgyjamas chemijos inžinerijos bakalauro ar magistro kvalifikacinis laipsnis, baigus universitetines studijų programas​​

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):modeliuoti, projektuoti ir eksploatuoti naftos perdirbimo procesų įrenginius, kontroliuoti ir tobulinti naftos perdirbimo procesą.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • naftos perdirbimo technologinių procesų įrenginių modeliavimas, projektavimas ir eksploatavimas;
 • naftos perdirbimo įrangos ir procesų vertinimas, siekiant optimizuoti veiklą (procesų trukmę ir kaštus) ir užtikrinti, kad būtų laikomasi aplinkosauginių reikalavimų;
 • inovacijų naftos perdirbimo procese diegimas;
 • naftos perdirbimo proceso kontrolė ir kokybės užtikrinimas;
 • fundamentalieji ir taikomieji moksliniai tyrimai naftos perdirbimo srityje, bendradarbiavimas su mokslininkų ir tyrėjų grupėmis, atliekančiomis žaliavinės naftos ir jos produktų savybių tyrimus ir analizę, katalizatorių paieškos tyrimus, cheminių metodų taikymo naftos perdirbimo procesuose kokybei užtikrinti tyrimus bei analizę ir pan.
Potencialūs darbdaviaiNaftos perdirbimo ir naftos produktais prekiaujančios įmonės, mokslo tyrimo institutai ir mokymo įstaigos.
Darbo priemonėsLaboratorijos įranga (cheminiai indai, traukos spinta, svarstyklės, maišyklės, automatinės pipetės, analizatoriai, spektrofotometras ir kt.), naftos perdirbimo technologiniai įrenginiai ir prietaisai (transportavimo vamzdynai, dehidratatorius, rektifikacijos kolonos, katalizatoriai, talpos ir pan.), speciali programinė įranga modeliavimui ir projektavimui, cheminiai reagentai.
Profesinės perspektyvosGali dirbti naftos perdirbimo įmonėse, privačiose laboratorijose tobulinančiose naftos gavybos ir perdirbimo procesus, cheminėmis medžiagomis ir laboratorine įranga prekiaujančiose kompanijose specialistais. Įgijęs patirties ir papildomų kompetencijų, gali siekti vyr. inžinieriaus, projektų vadovo, technologinių procesų vadovo, eksperto pareigų. Gali dirbti tiriamąjį darbą Lietuvos ir užsienio įmonėse, mokslo tyrimo institutuose ir universitetuose. Gali tęsti chemijos mokslo krypčių studijas. Gali vystyti nuosavą verslą.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):analitinis, novatoriškas ir kritinis mąstymas, atsakingumas, kruopštumas, pareigingumas, darbštumas, nuoseklumas, sąžiningumas, iniciatyva, organizuotumas, savarankiškumas priimant sprendimus, gebėjimas efektyviai bendrauti su kolegomis, geri laiko planavimo įgūdžiai, atsparumas stresui, vibracijoms, aukštai temperatūrai ir pan.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (universitetinis) išsilavinimas chemijos srityje, priklausomai nuo darbdavio gali būti reikalaujami chemijos srities kvalifikacijos kėlimo atestatai, pažymėjimai ir pan.

Vaizdinė medžiaga