Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Chemijos inžinierius

Pavadinimas anglų kalba

Chemical engineer

Kodas

214523

Pogrupio pavadinimas

Chemijos inžinieriai

Pogrupio kodas

2145

Pogrupio aprašymas

Chemijos inžinieriai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, vadovauja komercinio pobūdžio cheminiams procesams ir įvairių tokių medžiagų bei gaminių, kaip nafta, naftos produktai, maisto produktai ir gėrimai, vaistai ar sintetinės medžiagos, gamybai, ją plėtoja ir konsultuoja šiais klausimais. Jie vadovauja chemijos įrenginių ir įrangos techninei priežiūrai ir remontui, taip pat tiria tam tikrų medžiagų, gaminių ir procesų technologinius aspektus ir konsultuoja šiais klausimais.
Atliekamos užduotys:

 • mokslo tiriamųjų darbų atlikimas, naftos žaliavų ir kitų skysčių ar dujų cheminių valymo procesų, tokių medžiagų ir gaminių, kaip naftos produktai, sprogstamosios medžiagos, maisto produktai ir gėrimai, vaistai ar sintetinės medžiagos, komercinės gamybos procesų kūrimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 • gamybos metodų, medžiagų ir kokybės standartų nustatymas ir užtikrinimas, kad jie atitiktų technines sąlygas;
 • kontrolės standartų ir procedūrų nustatymas, užtikrinant cheminės gamybos operacijų saugą ir veiksmingumą, taip pat su įranga arba šalia nuolat vykstančių cheminių reakcijų dirbančių darbuotojų saugą;
 • chemijos pramonės gamyklos įrangos projektavimas ir cheminių medžiagų bei gaminių gamybos procesų rengimas;
 • įvairių gamybos etapų bandymų atlikimas, nustatant tokių kintamųjų dydžių, kaip temperatūra, tankis, sunkis ir slėgis, kontrolės laipsnį;
 • taikytinų saugos procedūrų rengimas;
 • gamybos sąnaudų sąmatų ir gamybos pažangos ataskaitų vadovybei rengimas;
 • naujų gaminių gamybos etapų laboratorinių tyrimų atlikimas ir nedideli siūlomo proceso bandymai, pavyzdžiui, bandymams skirtoje gamykloje.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-02-12

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuojama, chemijos inžinierius, įgyjama baigus  aukštojo mokslo studijas.​​

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):modeliuoti, konstruoti ir eksploatuoti pramoninių cheminių technologijų procesų įrenginius, kurti naujas ar pritaikyti jau esančias medžiagas, naudojamas gaminant įvairius chemijos pramonės produktus, plėtoti naujas chemijos technologijas.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • pramoninių cheminių technologinių procesų įrenginių modeliavimas, gamyba ir eksploatavimas (cheminių procesų inžinierius);
 • naujų ar pritaikytų medžiagų, naudojamų gaminant įvairius produktus (maisto produktus ir gėrimus, kosmetikos produktus, valiklius, farmacinių produktų ingredientus ir t.t.) kūrimas (cheminių produktų inžinierius);
 • naujų chemijos technologijų plėtra – nanotechnologija, naujos kartos atsinaujinanti energija, polimerų inžinerija, biomedicinos inžinerija ir pan.;
 • taikomieji mokslinio tyrimo darbai.
Potencialūs darbdaviaiOrganinių ir neorganinių medžiagų technologijos pakraipos įmonės, mokslo institutai.
Darbo priemonėsChemijos laboratorijos įranga, technologiniai įrenginiai, prietaisai, speciali programinė įranga, cheminiai reagentai.
Profesinės perspektyvosGali dirbti visose organinių ir neorganinių medžiagų technologijos pakraipos įmonėse, chemijos pramonės gamybos organizavimo bei valdymo, naujų pažangių technologijų projektavimo ir jų diegimo, žaliavų bei produktų cheminės sudėties bei kokybės rodiklių kontrolės specialistais. Įgijęs patirties ir papildomų kompetencijų, gali siekti laboratorijos vedėjo, technologo, projekto vadovo pareigų. Chemijos inžinierius gali tęsti chemijos ir chemijos inžinerijos mokslo krypčių studijas.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):loginis, analitinis ir techninis mąstymas, dėmesio koncentracija, atsakingumas, nuoseklumas, greita orientacija, organizuotumas, savarankiškumas priimant sprendimus, domėjimasis technika ir naujovėmis chemijos srityje, sensomotorinė koordinacija.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):nereglamentuojama, dažnai aukštasis.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų