Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Biofizikos ir chemijos inžinierius

Pavadinimas anglų kalba

Biophysics and chemical engineer

Kodas

214521

Pogrupio pavadinimas

Chemijos inžinieriai

Pogrupio kodas

2145

Pogrupio aprašymas

Chemijos inžinieriai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, vadovauja komercinio pobūdžio cheminiams procesams ir įvairių tokių medžiagų bei gaminių, kaip nafta, naftos produktai, maisto produktai ir gėrimai, vaistai ar sintetinės medžiagos, gamybai, ją plėtoja ir konsultuoja šiais klausimais. Jie vadovauja chemijos įrenginių ir įrangos techninei priežiūrai ir remontui, taip pat tiria tam tikrų medžiagų, gaminių ir procesų technologinius aspektus ir konsultuoja šiais klausimais.
Atliekamos užduotys:

 • mokslo tiriamųjų darbų atlikimas, naftos žaliavų ir kitų skysčių ar dujų cheminių valymo procesų, tokių medžiagų ir gaminių, kaip naftos produktai, sprogstamosios medžiagos, maisto produktai ir gėrimai, vaistai ar sintetinės medžiagos, komercinės gamybos procesų kūrimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 • gamybos metodų, medžiagų ir kokybės standartų nustatymas ir užtikrinimas, kad jie atitiktų technines sąlygas;
 • kontrolės standartų ir procedūrų nustatymas, užtikrinant cheminės gamybos operacijų saugą ir veiksmingumą, taip pat su įranga arba šalia nuolat vykstančių cheminių reakcijų dirbančių darbuotojų saugą;
 • chemijos pramonės gamyklos įrangos projektavimas ir cheminių medžiagų bei gaminių gamybos procesų rengimas;
 • įvairių gamybos etapų bandymų atlikimas, nustatant tokių kintamųjų dydžių, kaip temperatūra, tankis, sunkis ir slėgis, kontrolės laipsnį;
 • taikytinų saugos procedūrų rengimas;
 • gamybos sąnaudų sąmatų ir gamybos pažangos ataskaitų vadovybei rengimas;
 • naujų gaminių gamybos etapų laboratorinių tyrimų atlikimas ir nedideli siūlomo proceso bandymai, pavyzdžiui, bandymams skirtoje gamykloje.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-08

Reikalinga kvalifikacija

Nereglamentuota, galima įgyti biofiziko ar chemijos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį baigus universitetines studijų programas.​​

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):tirti ir analizuoti biologines sistemas, vykstančius biologinius procesus, jų fizinę ir cheminę prigimtį, kurių pagrindu kuriamos ir plėtojamos naujos chemijos technologijos.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • fundamentinių ir taikomųjų mokslinių tyrimų atlikimas, siekiant išsiaiškinti biologinėse sistemose vykstančius procesus ir galimybes šiuos dėsnius pritaikyti vystant naujas technologijas;
 • technologinės įrangos modeliavimas, projektavimas;
 • naujų chemijos technologijų kūrimas ir plėtojimas – biomedicinos, atsinaujinančios energetikos, nanotechnologijos ir kt. srityse;
 • tyrimų duomenų analizė, sisteminimas, ataskaitų rengimas, išvadų ir rekomendacijų teikimas, mokslinių straipsnių rengimas;
 • bendradarbiavimas su kitų sričių specialistais sprendžiant aktualias biologijos, neuromokslų, biotechnologijų ir nanotechnologijų, farmakologijos, medicinos, aplinkos apsaugos ir ekologijos problemas;
 • laboratorijos komandos darbo organizavimas ir kontrolė.
Potencialūs darbdaviaiChemijos pramonės įmonės (biotechnologijos, naftos perdirbimo, farmacijos ir kt.), mokslo institutai, mokymo įstaigų chemijos laboratorijos, privačios chemijos laboratorijos, biomedicinos įranga, cheminėmis medžiagomis ir aparatūra prekiaujančios įmonės.
Darbo priemonėsChemijos ir biofizikos laboratorijos įranga (tūrio, svorio matavimo įranga, cheminiai indai, distiliatorius, kristalizatorius, analizatoriai, konduktometras, DNR sekvenatorius ir kt.) technologiniai įrenginiai (priklauso nuo gamyklos specializacijos, dažnai reaktoriai, talpos, dozatoriai, maišyklės ir pan.), speciali programinė įranga matematiniams skaičiavimams, modeliavimui, prognozavimui, cheminiai reagentai.
Profesinės perspektyvosGali dirbti chemijos pramonės įmonėse, kuriose taikomos naujos technologijos, paremtos biologinių sistemų principais, biofizikos ir chemijos inžinieriais. Įgijęs patirties ir papildomų kompetencijų, gali siekti laboratorijos vedėjo, technologo, projekto vadovo pareigų. Gali dirbti tiriamąjį darbą Lietuvos ir užsienio mokslo institutuose ir mokymo įstaigose. Biomedicinos įranga, cheminėmis medžiagomis ir aparatūra prekiaujančiose įmonėse gali dirbti pardavimų vadybininkais, o įgiję papildomos patirties gali siekti pardavimų vadovo, projekto vadovo pareigų. Gali tęsti technologijos, gamtos, biomedicinos mokslų sričių studijas.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):analitinis ir techninis mąstymas, dėmesio koncentracija, atsakingumas, nuoseklumas, greita reakcija, gebėjimas sisteminti informaciją, organizuotumas, savarankiškumas, kruopštumas, atidumas, geri bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai, domėjimasis gamtos mokslais, tikslo siekimas, gera judesių koordinacija.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (universitetinis) išsilavinimas technologijų, gamtos mokslų srityje.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų