Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Žaliavų kokybės inžinierius

Pavadinimas anglų kalba

Raw material quality engineer

Kodas

214519

Pogrupio pavadinimas

Chemijos inžinieriai

Pogrupio kodas

2145

Pogrupio aprašymas

Chemijos inžinieriai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, vadovauja komercinio pobūdžio cheminiams procesams ir įvairių tokių medžiagų bei gaminių, kaip nafta, naftos produktai, maisto produktai ir gėrimai, vaistai ar sintetinės medžiagos, gamybai, ją plėtoja ir konsultuoja šiais klausimais. Jie vadovauja chemijos įrenginių ir įrangos techninei priežiūrai ir remontui, taip pat tiria tam tikrų medžiagų, gaminių ir procesų technologinius aspektus ir konsultuoja šiais klausimais.
Atliekamos užduotys:

 • mokslo tiriamųjų darbų atlikimas, naftos žaliavų ir kitų skysčių ar dujų cheminių valymo procesų, tokių medžiagų ir gaminių, kaip naftos produktai, sprogstamosios medžiagos, maisto produktai ir gėrimai, vaistai ar sintetinės medžiagos, komercinės gamybos procesų kūrimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 • gamybos metodų, medžiagų ir kokybės standartų nustatymas ir užtikrinimas, kad jie atitiktų technines sąlygas;
 • kontrolės standartų ir procedūrų nustatymas, užtikrinant cheminės gamybos operacijų saugą ir veiksmingumą, taip pat su įranga arba šalia nuolat vykstančių cheminių reakcijų dirbančių darbuotojų saugą;
 • chemijos pramonės gamyklos įrangos projektavimas ir cheminių medžiagų bei gaminių gamybos procesų rengimas;
 • įvairių gamybos etapų bandymų atlikimas, nustatant tokių kintamųjų dydžių, kaip temperatūra, tankis, sunkis ir slėgis, kontrolės laipsnį;
 • taikytinų saugos procedūrų rengimas;
 • gamybos sąnaudų sąmatų ir gamybos pažangos ataskaitų vadovybei rengimas;
 • naujų gaminių gamybos etapų laboratorinių tyrimų atlikimas ir nedideli siūlomo proceso bandymai, pavyzdžiui, bandymams skirtoje gamykloje.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-08

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuota, galima įgyti chemijos inžinerijos profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį baigus universitetines studijų programas​​

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):kontroliuoti įmonės arba gamyklos gaunamų žaliavų kokybę.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • žaliavų kokybės kontrolės sistemos kūrimas, remiantis įmonės standartais ir reikalavimais bei visuotinai galiojančiais ir privalomais teisės aktais, šios sistemos įgyvendinimas (procedūrų ir procesų, reikalingų išteklių numatymas ir pan.);
 • žaliavų kokybės standartų ir reikalavimų pateikimas tiekėjams;
 • žaliavų kokybės tyrimų atlikimas, gautų duomenų analizė, ataskaitos rengimas ir išvadų pateikimas;
 • žaliavų kokybės audito atlikimas tiekėjo įmonėje pagal numatytas procedūras ir standartus;
 • žaliavų ir jų tiekėjų valdymas (neatitikimų nustatymas, jų koregavimas ir pan.);
 • žaliavų kokybės statistiniai įvertinimai, ataskaitų ir dokumentacijos rengimas.
Potencialūs darbdaviaiChemijos, farmacijos, kosmetikos, buitinės chemijos, naftos perdirbimo įmonės, įvairios chemijos laboratorijos, cheminėmis medžiagomis ir aparatūra prekiaujančios įmonės, mokslo tyrimo institutai ir mokymo įstaigos.
Darbo priemonėsLaboratorijos įranga kokybės tyrimams atlikti (spektofotometras, mikroskopas, svarstyklės, titratorius, konduktometras, automatiniai analizatoriai, automatinės pipetės, cheminiai indai, traukos spinta ir kt.), kokybės vadovas arba standartų rinkinys, kompiuteris, speciali programinė įranga statistiniams skaičiavimams atlikti.
Profesinės perspektyvosGali dirbti visose organinių ir neorganinių medžiagų technologijos pakraipos įmonėse žaliavų kokybės inžinieriais. Įgijęs patirties ir papildomų kompetencijų, gali siekti projekto vadovo, eksperto pareigų. Gali tęsti technologijos, chemijos mokslo krypčių studijas. Gali vystyti nuosavą verslą (pavyzdžiui, kokybės kontrolės paslaugos gamybos įmonėms ir pan.).
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):analitinis ir techninis mąstymas, dėmesio koncentracija, atsakingumas, nuoseklumas, greita reakcija, gebėjimas sisteminti informaciją, organizuotumas, savarankiškumas priimant sprendimus, kruopštumas, atidumas, geri bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai, domėjimasis chemijos mokslais, gera judesių koordinacija.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (universitetinis) išsilavinimas chemijos inžinerijos srityje.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų