Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Popieriaus technologas

Pavadinimas anglų kalba

Paper technologist

Kodas

214513

Pogrupio pavadinimas

Chemijos inžinieriai

Pogrupio kodas

2145

Pogrupio aprašymas

Chemijos inžinieriai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, vadovauja komercinio pobūdžio cheminiams procesams ir įvairių tokių medžiagų bei gaminių, kaip nafta, naftos produktai, maisto produktai ir gėrimai, vaistai ar sintetinės medžiagos, gamybai, ją plėtoja ir konsultuoja šiais klausimais. Jie vadovauja chemijos įrenginių ir įrangos techninei priežiūrai ir remontui, taip pat tiria tam tikrų medžiagų, gaminių ir procesų technologinius aspektus ir konsultuoja šiais klausimais.
Atliekamos užduotys:

 • mokslo tiriamųjų darbų atlikimas, naftos žaliavų ir kitų skysčių ar dujų cheminių valymo procesų, tokių medžiagų ir gaminių, kaip naftos produktai, sprogstamosios medžiagos, maisto produktai ir gėrimai, vaistai ar sintetinės medžiagos, komercinės gamybos procesų kūrimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 • gamybos metodų, medžiagų ir kokybės standartų nustatymas ir užtikrinimas, kad jie atitiktų technines sąlygas;
 • kontrolės standartų ir procedūrų nustatymas, užtikrinant cheminės gamybos operacijų saugą ir veiksmingumą, taip pat su įranga arba šalia nuolat vykstančių cheminių reakcijų dirbančių darbuotojų saugą;
 • chemijos pramonės gamyklos įrangos projektavimas ir cheminių medžiagų bei gaminių gamybos procesų rengimas;
 • įvairių gamybos etapų bandymų atlikimas, nustatant tokių kintamųjų dydžių, kaip temperatūra, tankis, sunkis ir slėgis, kontrolės laipsnį;
 • taikytinų saugos procedūrų rengimas;
 • gamybos sąnaudų sąmatų ir gamybos pažangos ataskaitų vadovybei rengimas;
 • naujų gaminių gamybos etapų laboratorinių tyrimų atlikimas ir nedideli siūlomo proceso bandymai, pavyzdžiui, bandymams skirtoje gamykloje.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-15

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuojama​​

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):prižiūrėti popieriaus gamybos procesus bei įrengimus, kontroliuoti bei prižiūrėti popieriaus gamybos darbininkų darbą.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • dalyvavimas kuriant naujus popieriaus ar kartono produktus;
 • žaliavų, cheminių medžiagų ir priedų, skirtų tam tikram produktui gaminti, parinkimas;
 • žaliavų bei cheminių medžiagų savybės bei poveikio galutiniam produktui tyrimas;
 • įvairių veiksnių, turinčių įtakos galtinio produkto kokybei ar savybėms, nustatymas, pvz.,  skysčio temperatūros ar slėgio nustatymas;
 • laboratoriniai tyrimų ir bandymų organizavimas, jų rezultatų kaupimas bei aiškinimas;
 • techninių ataskaitų, susijusių su popieriaus gamybos procesais, teikimas vadovams;
 • galutinio produkto bei gamybos proceso kokybės vertinimas bei stebėjimas;
 • darbų saugos užtikrinimas popieriaus gamybos metu;
 • popierių, kartoną bei jo gaminius gaminančių darbuotojų darbo kontrolė, darbo grafikų sudarymas, darbo paskirstymas ir priežiūra.
Potencialūs darbdaviaiPopierių, kartoną bei jo gaminius, įvairias kartonines bei popierines pakuotes gaminančios privačios ar valstybinės įmonės, spaustuvės, popieriaus gaminiais prekiaujančios įmonės bei jų padaliniai.
Darbo priemonėsPopieriaus ar kartono gamybos žaliavos (celiuliozė, antrinės žaliavos ir pan.), popieriaus gamybos įrenginiai ir mašinos, popieriaus dažai, saugos priemonės (šalmai, pirštinės, prijuostės ir pan.), biuro įranga - kompiuteris, telefonas, taikomosios informacinės programos (Word, Excel, PowerPoint ir pan.), dalykinė literatūra, kanceliarinės priemonės, žaliavos ir gaminamos produkcijos pavyzdžių katalogas.
Profesinės perspektyvosGali dirbti popieriaus technologu. Įgijęs darbo patirties ir papildomų kompetencijų asmuo gali tapti skyriaus ar padalinio vadovu. Kolegijos absolventas gali siekti universitetinio išsilavinimo pagal aukštojo mokslo technologijos mokslų studijų srities pramonės inžinerijos studijų krypties programas. Profesinė kvalifikacija tobulinama darbo vietoje, specialiuose kursuose, mokymuose.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):pareigingumas, darbštumas, sąžiningumas, iniciatyvumas, gebėjimas savarankiškai priimti sprendimus bei teikti pasiūlymus.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):Nereglamentuojamas.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų