Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Maisto produktų ir gėrimų technologas

Pavadinimas anglų kalba

Food and drink technologist

Kodas

214510

Pogrupio pavadinimas

Chemijos inžinieriai

Pogrupio kodas

2145

Pogrupio aprašymas

Chemijos inžinieriai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, vadovauja komercinio pobūdžio cheminiams procesams ir įvairių tokių medžiagų bei gaminių, kaip nafta, naftos produktai, maisto produktai ir gėrimai, vaistai ar sintetinės medžiagos, gamybai, ją plėtoja ir konsultuoja šiais klausimais. Jie vadovauja chemijos įrenginių ir įrangos techninei priežiūrai ir remontui, taip pat tiria tam tikrų medžiagų, gaminių ir procesų technologinius aspektus ir konsultuoja šiais klausimais.
Atliekamos užduotys:

 • mokslo tiriamųjų darbų atlikimas, naftos žaliavų ir kitų skysčių ar dujų cheminių valymo procesų, tokių medžiagų ir gaminių, kaip naftos produktai, sprogstamosios medžiagos, maisto produktai ir gėrimai, vaistai ar sintetinės medžiagos, komercinės gamybos procesų kūrimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 • gamybos metodų, medžiagų ir kokybės standartų nustatymas ir užtikrinimas, kad jie atitiktų technines sąlygas;
 • kontrolės standartų ir procedūrų nustatymas, užtikrinant cheminės gamybos operacijų saugą ir veiksmingumą, taip pat su įranga arba šalia nuolat vykstančių cheminių reakcijų dirbančių darbuotojų saugą;
 • chemijos pramonės gamyklos įrangos projektavimas ir cheminių medžiagų bei gaminių gamybos procesų rengimas;
 • įvairių gamybos etapų bandymų atlikimas, nustatant tokių kintamųjų dydžių, kaip temperatūra, tankis, sunkis ir slėgis, kontrolės laipsnį;
 • taikytinų saugos procedūrų rengimas;
 • gamybos sąnaudų sąmatų ir gamybos pažangos ataskaitų vadovybei rengimas;
 • naujų gaminių gamybos etapų laboratorinių tyrimų atlikimas ir nedideli siūlomo proceso bandymai, pavyzdžiui, bandymams skirtoje gamykloje.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-03-21

Reikalinga kvalifikacija

technologas, kvalifikacija įgyjama baigus kolegines studijas​​

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):projektuoti ir valdyti maisto produktų, gėrimų gamybos technologinį procesą bei užtikrinti saugią gamybą.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • žaliavų, medžiagų ir maisto produktų bei gėrimų kokybės vertinimas;
 • maisto produktų gamybos technologinio proceso projektavimas;
 • nealkoholinių ir alkoholinių gėrimų technologinio proceso projektavimas;
 • maisto produktų gamybos technologinių procesų valdymas;
 • verslo įmonės (padalinio) veiklos organizavimas;
 • saugaus darbo maisto produktus ar gėrimus gaminančioje įmonėje organizavimas;
 • maisto produktų ir gėrimų saugios gamybos užtikrinimas, RVASVT ar kitos kokybės valdymo sistemos taikymas.
Potencialūs darbdaviaiMaisto, gėrimų gamybos ar prekybos įmonės, maitinimo įmonės, turizmo kompleksai.
Darbo priemonėsRespublikiniai standartai, įmonės standartai, maisto produktų ar gėrimų gamybos technologinė įranga, įrenginiai, fasavimo, pakavimo įranga.
Profesinės perspektyvosgali dirbti technologu, gamybos meistru, įgijus darbo patirties, papildomų kompetencijų ar pasitobulinus gali dirbti laboratorijos darbuotoju-analitiku, maisto kokybės ir saugos srityje, kokybės vadybininku gamybos ir prekybos įmonėse, maitinimo įmonėse. Iniciatyvus specialistas gali steigti savo įmonę. Galima tęsti studijas universitete, įgyti bakalauro laipsnį. Baigus papildomas studijas arba įvykdžius kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus, įgyjama teisė stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):loginis mąstymas, komunikabilumas, kruopštumas, punktualumas, atsakingumas, gebėjimas planuoti ir priimti sprendimus, gebėjimas savarankiškai spręsti profesines problemas maisto produktų technologijos srityje, gebėjimas laikytis sanitarijos ir higienos, geros ir saugios gamybos praktikos.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):nereglamentuotas, dažnai aukštasis.

Vaizdinė medžiaga