Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Cheminių procesų technologas

Pavadinimas anglų kalba

Chemical process technologist

Kodas

214507

Pogrupio pavadinimas

Chemijos inžinieriai

Pogrupio kodas

2145

Pogrupio aprašymas

Chemijos inžinieriai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, vadovauja komercinio pobūdžio cheminiams procesams ir įvairių tokių medžiagų bei gaminių, kaip nafta, naftos produktai, maisto produktai ir gėrimai, vaistai ar sintetinės medžiagos, gamybai, ją plėtoja ir konsultuoja šiais klausimais. Jie vadovauja chemijos įrenginių ir įrangos techninei priežiūrai ir remontui, taip pat tiria tam tikrų medžiagų, gaminių ir procesų technologinius aspektus ir konsultuoja šiais klausimais.
Atliekamos užduotys:

 • mokslo tiriamųjų darbų atlikimas, naftos žaliavų ir kitų skysčių ar dujų cheminių valymo procesų, tokių medžiagų ir gaminių, kaip naftos produktai, sprogstamosios medžiagos, maisto produktai ir gėrimai, vaistai ar sintetinės medžiagos, komercinės gamybos procesų kūrimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 • gamybos metodų, medžiagų ir kokybės standartų nustatymas ir užtikrinimas, kad jie atitiktų technines sąlygas;
 • kontrolės standartų ir procedūrų nustatymas, užtikrinant cheminės gamybos operacijų saugą ir veiksmingumą, taip pat su įranga arba šalia nuolat vykstančių cheminių reakcijų dirbančių darbuotojų saugą;
 • chemijos pramonės gamyklos įrangos projektavimas ir cheminių medžiagų bei gaminių gamybos procesų rengimas;
 • įvairių gamybos etapų bandymų atlikimas, nustatant tokių kintamųjų dydžių, kaip temperatūra, tankis, sunkis ir slėgis, kontrolės laipsnį;
 • taikytinų saugos procedūrų rengimas;
 • gamybos sąnaudų sąmatų ir gamybos pažangos ataskaitų vadovybei rengimas;
 • naujų gaminių gamybos etapų laboratorinių tyrimų atlikimas ir nedideli siūlomo proceso bandymai, pavyzdžiui, bandymams skirtoje gamykloje.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-01

Reikalinga kvalifikacija

Chemijos inžinerijos bakalauro ar magistro kvalifikacinis laipsnis, įgyjama baigus universitetines studijų programas arba chemijos inžinerijos profesinis bakalauro kvalifikacinis laipsnis, įgyjamas baigus kolegines studijas​​

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):tirti ir analizuoti cheminius ir biocheminius procesus, modeliuoti ir vystyti naujas cheminių procesų technologijas, eksploatuoti pramoninių cheminių technologijų procesų įrenginius.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • cheminių ir biocheminių procesų tyrimas ir analizė (farmacijos, maisto, naftos perdirbimo, organinių ir neorganinių medžiagų gamybos ir kt. srityse);
 • naujų cheminių procesų modeliavimas ir pritaikymas pramonei;
 • gaminamos produkcijos kokybės kontrolės atlikimas;
 • pramoninių cheminių technologijų procesų įrenginių eksploatavimas;
 • procesų aprašymų, standartų, procedūrų, ataskaitų rengimas;
 • bandomųjų (pilotinių) chemijos pramonės gamyklų įrengimas, eksploatavimas, vykstančių procesų ir gamybos analizė;
 • fundamentinių ir taikomųjų mokslinių tyrimų atlikimas, bendradarbiavimas su kitų sričių specialistais (inžinieriais, fizikais, biologais, elektronikais).
Potencialūs darbdaviaiChemijos pramonės įmonės (biotechnologijos, naftos perdirbimo, trąšų, polimerinių medžiagų, silikatų ir kt.), cheminėmis medžiagomis ir aparatūra prekiaujančios įmonės, mokslo tyrimo institutai ir mokymo įstaigos.
Darbo priemonėsChemijos laboratorijos įranga (tūrio, svorio matavimo, cheminiai indai, homogenizatorius, automatinės pipetės, termostatas ir kt.), technologiniai įrenginiai (priklauso nuo gamyklos specializacijos, dažnai talpos, rezervuarai, dozatoriai, reaktoriai, maišyklės ir pan.), speciali programinė įranga, cheminiai reagentai.
Profesinės perspektyvosGali dirbti visose organinių ir neorganinių medžiagų technologijos pakraipos įmonėse, gamybos procesų organizavimo ir valdymo, naujų pažangių technologijų modeliavimo ir jų diegimo, kokybės kontrolės specialistais. Įgijęs patirties ir papildomų kompetencijų, gali siekti laboratorijos vedėjo, technologo, projekto vadovo, eksperto pareigų. Gali tęsti technologijos, chemijos mokslo krypčių studijas.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):techninis ir kūrybinis mąstymas, dėmesio koncentracija, atsakingumas, nuoseklumas, greita orientacija, organizuotumas, savarankiškumas, gebėjimas dirbti individualiai ir komandoje, sensomotorinė koordinacija.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (universitetinis arba koleginis) išsilavinimas chemijos srityje.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų