Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Naftos inžinierius

Pavadinimas anglų kalba

Petroleum engineer

Kodas

214505

Pogrupio pavadinimas

Chemijos inžinieriai

Pogrupio kodas

2145

Pogrupio aprašymas

Chemijos inžinieriai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, vadovauja komercinio pobūdžio cheminiams procesams ir įvairių tokių medžiagų bei gaminių, kaip nafta, naftos produktai, maisto produktai ir gėrimai, vaistai ar sintetinės medžiagos, gamybai, ją plėtoja ir konsultuoja šiais klausimais. Jie vadovauja chemijos įrenginių ir įrangos techninei priežiūrai ir remontui, taip pat tiria tam tikrų medžiagų, gaminių ir procesų technologinius aspektus ir konsultuoja šiais klausimais.
Atliekamos užduotys:

 • mokslo tiriamųjų darbų atlikimas, naftos žaliavų ir kitų skysčių ar dujų cheminių valymo procesų, tokių medžiagų ir gaminių, kaip naftos produktai, sprogstamosios medžiagos, maisto produktai ir gėrimai, vaistai ar sintetinės medžiagos, komercinės gamybos procesų kūrimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 • gamybos metodų, medžiagų ir kokybės standartų nustatymas ir užtikrinimas, kad jie atitiktų technines sąlygas;
 • kontrolės standartų ir procedūrų nustatymas, užtikrinant cheminės gamybos operacijų saugą ir veiksmingumą, taip pat su įranga arba šalia nuolat vykstančių cheminių reakcijų dirbančių darbuotojų saugą;
 • chemijos pramonės gamyklos įrangos projektavimas ir cheminių medžiagų bei gaminių gamybos procesų rengimas;
 • įvairių gamybos etapų bandymų atlikimas, nustatant tokių kintamųjų dydžių, kaip temperatūra, tankis, sunkis ir slėgis, kontrolės laipsnį;
 • taikytinų saugos procedūrų rengimas;
 • gamybos sąnaudų sąmatų ir gamybos pažangos ataskaitų vadovybei rengimas;
 • naujų gaminių gamybos etapų laboratorinių tyrimų atlikimas ir nedideli siūlomo proceso bandymai, pavyzdžiui, bandymams skirtoje gamykloje.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-03

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuota, įgyjamas chemijos inžinerijos bakalauro ar magistro kvalifikacinis laipsnis, baigus universitetines studijų programas​​

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):kurti ir plėtoti naujus naftos ir dujų išgavimo iš gręžinių  metodus ir technologijas.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • naftos ir dujų gavybos įrangos modeliavimas ir projektavimas, efektyviausios įrangos ar jos dalių parinkimas;
 • būdų ir metodų skirtų didesniam naftos kiekiui išgauti, plėtojimas;
 • naftos ir dujų telkinių eksploatavimo planų rengimas;
 • naftos telkinių, gręžinių, tyrimai ir įvertinimas;
 • naftos gavybos ir pirminio apdorojimo procesų (separavimas dujų pašalinimui, šiluminiai, cheminiai, elektriniai metodai druskoms ir vandeniui pašalinti, lakiausių priemaišų atskyrimas ir pan.) organizavimas ir vykdymas;
 • naftos gavybos, priminio apdorojimo ir saugojimo  įrangos priežiūra;
 • gręžinių gręžimo proceso organizavimas ir vykdymas, laikantis aplinkosauginių standartų, darbo saugos reikalavimų;
 • bendradarbiavimas su kitų sričių specialistais žvalgant naujus telkinius, ieškant ekonomiškai naudingiausių išgavimo būdų;
 • fundamentalieji ir taikomieji moksliniai tyrimai naftos gavybos srityje (naftos pirminio apdorojimo, valymo, išgavimo ir pan. tyrimai).
Potencialūs darbdaviaiNaftos gavybos įmonės, mokslo tyrimo institutai ir mokymo įstaigos.
Darbo priemonėsNaftos gavybos įrenginiai (kolona, talpos, fakelas, siurbliai, separatoriai, dehidratacijos talpos, grąžtai, gręžimo vamzdžiai ir kt.), laboratorijos įranga (cheminiai indai, automatinės pipetės analizatoriai ir kt.), speciali kompiuterinė programinė įranga modeliavimui, projektavimui, matematiniams skaičiavimams atlikti.
Profesinės perspektyvosGali dirbti naftos gavybos įmonėse, privačiose laboratorijose, tobulinančiose naftos gavybos procesus, naftos inžinieriais. Įgijęs patirties ir papildomų kompetencijų, gali siekti projektų vadovo, eksperto, plėtros vadovo pareigų. Gali dirbti tiriamąjį darbą Lietuvos ir užsienio įmonėse, mokslo tyrimo institutuose ir universitetuose. Gali tęsti chemijos inžinerijos mokslo krypčių studijas.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):analitinis, techninis, novatoriškas ir kritinis mąstymas, atsakingumas, kruopštumas, pareigingumas, darbštumas, nuoseklumas, ištvermingumas, sąžiningumas, iniciatyva, organizuotumas, savarankiškumas priimant sprendimus, gebėjimas efektyviai bendrauti su kolegomis, greita reakcija, geri laiko planavimo įgūdžiai, atsparumas stresui, vibracijoms, aukštai temperatūrai ir pan.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (universitetinis) išsilavinimas chemijos, chemijos inžinerijos srityje. Priklausomai nuo darbdavio, gali būti reikalaujami chemijos, chemijos inžinerijos srities kvalifikacijos kėlimo atestatai, pažymėjimai ir pan.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų