Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Gamtinių dujų gavybos ir paskirstymo inžinierius

Pavadinimas anglų kalba

Natural gas extraction and distribution engineer

Kodas

214504

Pogrupio pavadinimas

Chemijos inžinieriai

Pogrupio kodas

2145

Pogrupio aprašymas

Chemijos inžinieriai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, vadovauja komercinio pobūdžio cheminiams procesams ir įvairių tokių medžiagų bei gaminių, kaip nafta, naftos produktai, maisto produktai ir gėrimai, vaistai ar sintetinės medžiagos, gamybai, ją plėtoja ir konsultuoja šiais klausimais. Jie vadovauja chemijos įrenginių ir įrangos techninei priežiūrai ir remontui, taip pat tiria tam tikrų medžiagų, gaminių ir procesų technologinius aspektus ir konsultuoja šiais klausimais.
Atliekamos užduotys:

 • mokslo tiriamųjų darbų atlikimas, naftos žaliavų ir kitų skysčių ar dujų cheminių valymo procesų, tokių medžiagų ir gaminių, kaip naftos produktai, sprogstamosios medžiagos, maisto produktai ir gėrimai, vaistai ar sintetinės medžiagos, komercinės gamybos procesų kūrimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 • gamybos metodų, medžiagų ir kokybės standartų nustatymas ir užtikrinimas, kad jie atitiktų technines sąlygas;
 • kontrolės standartų ir procedūrų nustatymas, užtikrinant cheminės gamybos operacijų saugą ir veiksmingumą, taip pat su įranga arba šalia nuolat vykstančių cheminių reakcijų dirbančių darbuotojų saugą;
 • chemijos pramonės gamyklos įrangos projektavimas ir cheminių medžiagų bei gaminių gamybos procesų rengimas;
 • įvairių gamybos etapų bandymų atlikimas, nustatant tokių kintamųjų dydžių, kaip temperatūra, tankis, sunkis ir slėgis, kontrolės laipsnį;
 • taikytinų saugos procedūrų rengimas;
 • gamybos sąnaudų sąmatų ir gamybos pažangos ataskaitų vadovybei rengimas;
 • naujų gaminių gamybos etapų laboratorinių tyrimų atlikimas ir nedideli siūlomo proceso bandymai, pavyzdžiui, bandymams skirtoje gamykloje.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-13

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuota, galima įgyti chemijos ar chemijos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį baigus universitetines studijų programas.​​

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):kurti ir plėtoti gamtinių dujų gavybos ir paskirstymo technologijas.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • gamtinių dujų gavybos ir paskirstymo įrangos modeliavimas ir projektavimas, efektyviausios įrangos ar jos dalių parinkimas;
 • naujų gamtinių dujų gavybos ir paskirstymo projektų vystymas (vadovavimas, planavimas, vykdymas, kontrolė);
 • gamtinių dujų gavybos ir paskirstymo įrangos eksploatavimas;
 • gamtinių dujų telkinių eksploatavimo planų rengimas;
 • kontrolės standartų ir procedūrų nustatymas, užtikrinant gamtinių dujų gavybos ir paskirstymo saugą, saugios darbuotojų darbo aplinkos užtikrinimas;
 • bendradarbiavimas su kitų sričių specialistais žvalgant naujus telkinius, ieškant ekonomiškai naudingiausių išgavimo būdų;
 • fundamentaliųjų ir taikomųjų mokslinių tyrimų vykdymas gamtinių dujų gavybos ir paskirstymo srityje.
Potencialūs darbdaviaiĮmonės, užsiimančios gamtinių dujų gavyba ir paskirstymu, mokslo ir mokymo institucijos.
Darbo priemonėsGamtinių dujų gavybos ir paskirstymo įrenginiai (kolonos, siurbliai, grąžtai, vamzdynai, talpos, kompresoriai, filtrai, zondai, vožtuvai, sklendės ir kt.), laboratorijos įranga (cheminiai indai, automatinės pipetės analizatoriai ir kt.), speciali kompiuterinė programinė įranga modeliavimui, projektavimui, matematiniams skaičiavimams atlikti.
Profesinės perspektyvosGali dirbti gamtinių dujų gavybos ir paskirstymo įmonėse, privačiose laboratorijose, tobulinančiose gamtinių dujų gavybos ir paskirstymo procesus, inžinieriais. Įgijęs patirties ir papildomų kompetencijų, gali siekti projektų vadovo, eksperto, plėtros vadovo pareigų. Gali dirbti tiriamąjį darbą Lietuvos ir užsienio įmonėse, mokslo tyrimo institutuose ir universitetuose. Gali tęsti technologijos mokslų srities studijas.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):analitinis, techninis, novatoriškas ir kritinis mąstymas, atsakingumas, kruopštumas, pareigingumas, darbštumas, nuoseklumas, ištvermingumas, sąžiningumas, iniciatyva, organizuotumas, savarankiškumas priimant sprendimus, gebėjimas efektyviai bendrauti ir bendradarbiauti su kolegomis, greita reakcija, geri laiko planavimo įgūdžiai, atsparumas stresui, vibracijoms, aukštai temperatūrai, gera fizinė būklė (regėjimas, klausa, gera judesių koordinacija).
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (universitetinis) išsilavinimas chemijos, chemijos inžinerijos srityje, priklausomai nuo darbdavio gali būti reikalaujami kvalifikacijos kėlimo atestatai, pažymėjimai ir pan.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų