Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Cheminės technologijos inžinierius

Pavadinimas anglų kalba

Chemical technology engineer

Kodas

214502

Pogrupio pavadinimas

Chemijos inžinieriai

Pogrupio kodas

2145

Pogrupio aprašymas

Chemijos inžinieriai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, vadovauja komercinio pobūdžio cheminiams procesams ir įvairių tokių medžiagų bei gaminių, kaip nafta, naftos produktai, maisto produktai ir gėrimai, vaistai ar sintetinės medžiagos, gamybai, ją plėtoja ir konsultuoja šiais klausimais. Jie vadovauja chemijos įrenginių ir įrangos techninei priežiūrai ir remontui, taip pat tiria tam tikrų medžiagų, gaminių ir procesų technologinius aspektus ir konsultuoja šiais klausimais.
Atliekamos užduotys:

 • mokslo tiriamųjų darbų atlikimas, naftos žaliavų ir kitų skysčių ar dujų cheminių valymo procesų, tokių medžiagų ir gaminių, kaip naftos produktai, sprogstamosios medžiagos, maisto produktai ir gėrimai, vaistai ar sintetinės medžiagos, komercinės gamybos procesų kūrimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 • gamybos metodų, medžiagų ir kokybės standartų nustatymas ir užtikrinimas, kad jie atitiktų technines sąlygas;
 • kontrolės standartų ir procedūrų nustatymas, užtikrinant cheminės gamybos operacijų saugą ir veiksmingumą, taip pat su įranga arba šalia nuolat vykstančių cheminių reakcijų dirbančių darbuotojų saugą;
 • chemijos pramonės gamyklos įrangos projektavimas ir cheminių medžiagų bei gaminių gamybos procesų rengimas;
 • įvairių gamybos etapų bandymų atlikimas, nustatant tokių kintamųjų dydžių, kaip temperatūra, tankis, sunkis ir slėgis, kontrolės laipsnį;
 • taikytinų saugos procedūrų rengimas;
 • gamybos sąnaudų sąmatų ir gamybos pažangos ataskaitų vadovybei rengimas;
 • naujų gaminių gamybos etapų laboratorinių tyrimų atlikimas ir nedideli siūlomo proceso bandymai, pavyzdžiui, bandymams skirtoje gamykloje.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-01

Reikalinga kvalifikacija

Chemijos inžinerijos bakalauro ar magistro kvalifikacinis laipsnis, įgyjama baigus universitetines studijų programas​​

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):modeliuoti, projektuoti ir valdyti pramoninių cheminių technologijų procesų įrenginius, vertinti procesų technologinius ir ekonominius rodiklius, plėtoti naujas chemijos technologijas.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • cheminių technologijų biotechnologijos, naftos perdirbimo, neorganinių medžiagų, polimerinių medžiagų, silikatų, tekstilės ir kt. srityse modeliavimas, projektavimas ir valdymas;
 • cheminės ir fizikocheminės analizės atlikimas;
 • cheminių technologijų ekonominių ir technologinių rodiklių vertinimas;
 • fundamentiniai ir taikomieji moksliniai tyrimai, bendradarbiavimas su kitų sričių specialistais (inžinieriais, fizikais, biologais, elektronikais);
 • pažangių chemijos technologijų plėtra – nanotechnologija, naujos kartos atsinaujinanti energija, polimerų inžinerija, biomedicinos inžinerija, biotechnologija ir pan.
Potencialūs darbdaviaiChemijos pramonės įmonės (biotechnologijos, naftos perdirbimo, trąšų, polimerinių medžiagų, silikatų ir kt.), cheminėmis medžiagomis ir aparatūra prekiaujančios įmonės, mokslo tyrimo institutai ir mokymo įstaigos.
Darbo priemonėsChemijos laboratorijos įranga (tūrio, svorio matavimo, cheminiai indai, distiliatorius, kristalizatorius ir kt.), technologiniai įrenginiai (priklauso nuo gamyklos specializacijos, dažnai reaktoriai, talpos, dozatoriai, maišyklės ir pan.), speciali programinė įranga, cheminiai reagentai.
Profesinės perspektyvosGali dirbti visose organinių ir neorganinių medžiagų technologijos pakraipos įmonėse, gamybos organizavimo ir valdymo, naujų pažangių technologijų modeliavimo ir jų diegimo, ekonominių ir technologinių rodiklių analizės specialistais. Įgijęs patirties ir papildomų kompetencijų, gali siekti laboratorijos vedėjo, technologo, projekto vadovo, eksperto pareigų. Gali tęsti technologijos, chemijos mokslo krypčių studijas.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):analitinis ir techninis mąstymas, dėmesio koncentracija, atsakingumas, nuoseklumas, greita orientacija, organizuotumas, savarankiškumas priimant sprendimus, domėjimasis naujomis technologijomis chemijos srityje, sensomotorinė koordinacija.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (universitetinis) išsilavinimas chemijos inžinerijos srityje.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų