Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Inžinierius kontrolierius

Pavadinimas anglų kalba

Engineering controller

Kodas

214448

Pogrupio pavadinimas

Mechanikos inžinieriai

Pogrupio kodas

2144

Pogrupio aprašymas

Mechanikos inžinieriai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, projektuoja mašinų, orlaivių, laivų, mechanizmų ir pramonės įrenginių, įrangos ir sistemų gamybą, jai vadovauja ir konsultuoja šiais klausimais, taip pat jų techninei priežiūrai ir remontui, tiria tam tikrų medžiagų, gaminių ar procesų technologinius aspektus ir konsultuoja šiais klausimais.

Atliekamos užduotys:

 • mašinų ir įrenginių, naudojamų gamyboje, gavyboje, statyboje, žemės ūkyje ir kitiems gamybiniams tikslams, projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 • garo variklių, vidaus degimo variklių ir kitų neelektrinių variklių, naudojamų geležinkelio lokomotyvuose, kelių transporto priemonėse ar lėktuvuose arba pramonės transporto priemonėse ar kituose mechanizmuose, projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 • laivų korpusų, antstatų ir varomųjų sistemų, mechaninių įrenginių ir įrangos, skirtos energijai išleisti, kontroliuoti ir šalinti, šildymo, ventiliacijos ir aušinimo sistemų, vairavimo mechanizmų, siurblių ir kitų mechaninių įrenginių projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 • orlaivių korpusų, važiuoklių ir kitos įrangos, taip pat kelių transporto priemonių pakabos, stabdžių, kėbulų ir kitų dalių projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 • prietaisų ir gaminių, tekstų rengimo prietaisų, kompiuterių, tiksliųjų instrumentų, kamerų ir projektorių – neelektrinių dalių projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 • kontrolės standartų ir procedūrų nustatymas, užtikrinant mašinų, mechanizmų, įrankių, variklių, pramonės įrenginių, įrangos ar sistemų veiksmingą veikimą ir saugą;
 • užtikrinimas, kad įranga, jos veikimas ir priežiūra atitiktų technines sąlygas ir saugos standartus.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-15

Reikalinga kvalifikacija

​nereglamentuojama, galima įgyti giminišką mechaninių technologijų inžinieriaus bakalauro kvalifikacinį laipsnį kolegijose, vykdančiose studijas pagal mechaninių technologijų inžinerijos studijų programą

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

kurti, tobulinti, diegti, valdyti bei prižiūrėti įrenginius, stebėti bei kontroliuoti įvairias inžinerines sistemas, įrangą bei procesus.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • naujų kontrolės sistemų projektavimas ir kūrimas;
 • įmonės naudojamų sistemų testavimas, priežiūra ir modifikavimas;
 • duomenų analizė bei rašytinių ataskaitų teikimas;
 • ryšių palaikymas su klientais, tiekėjais, rangovais ir atitinkamų institucijų (pavyzdžiui, atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo tarnyba) atstovais;
 • projektų valdymas, jų išlaidų bei laiko planavimas;
 • kontroliuojamos įrangos gedimų nustatymas ir problemų sprendimas;
 • saugos reikalavimų užtikrinimas;
 • konsultacijų teikimas įmonės vadovams bei kitiems techniniams darbuotojams;
 • dalyvavimas bei rekomendacijų teikimas perkant naują įrangą;
 • kompiuterių programinės įrangos kūrimas ir bei išbandymas.
Potencialūs darbdaviaiStambios, vidutinės ir smulkios privačios ar valstybinės gamybos, lengvosios pramonės, maisto pramonės, medžio apdirbimo, kitų pramonės sričių bei transporto įmonės bei jų padaliniai, branduolinės bei atsinaujinančios energijos įmonės.
Darbo priemonėsBiuro įranga – kompiuteris, telefonas, faksas, internetas, duomenų apdorojimo ir biuro programos (Word, Excel, PowerPoint ir kt.), gamybos įrengimų techniniai aprašai, kalkuliatorius, kanceliarinės priemonės, įrengimų būklę atspindinčių tyrimų  suvestinės, matuokliai (testeriai, drėgmės, spaudimo matuokliai), remonto įrankiai (plaktukai, replės ir kt.).
Profesinės perspektyvosGali dirbti inžinieriumi kontrolieriumi. Kolegijos absolventas gali siekti studijų rezultatų įskaitymo, jeigu nori studijuoti pagal universitetinės pirmosios pakopos studijų programas, po papildomų studijų – studijuoti magistrantūroje. Profesinė kvalifikacija tobulinama darbo vietoje, specialiuose mokymuose.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):loginis mąstymas, komunikabilumas, organizuotumas, gebėjimas savarankiškai priimti sprendimus, atsakingumas, gebėjimas dirbti komandoje arba grupėje.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):

Nereglamentuojamas.

 

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų