Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Vežimo technologas

Pavadinimas anglų kalba

Transportation technologist

Kodas

214447

Pogrupio pavadinimas

Mechanikos inžinieriai

Pogrupio kodas

2144

Pogrupio aprašymas

Mechanikos inžinieriai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, projektuoja mašinų, orlaivių, laivų, mechanizmų ir pramonės įrenginių, įrangos ir sistemų gamybą, jai vadovauja ir konsultuoja šiais klausimais, taip pat jų techninei priežiūrai ir remontui, tiria tam tikrų medžiagų, gaminių ar procesų technologinius aspektus ir konsultuoja šiais klausimais.

Atliekamos užduotys:

 • mašinų ir įrenginių, naudojamų gamyboje, gavyboje, statyboje, žemės ūkyje ir kitiems gamybiniams tikslams, projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 • garo variklių, vidaus degimo variklių ir kitų neelektrinių variklių, naudojamų geležinkelio lokomotyvuose, kelių transporto priemonėse ar lėktuvuose arba pramonės transporto priemonėse ar kituose mechanizmuose, projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 • laivų korpusų, antstatų ir varomųjų sistemų, mechaninių įrenginių ir įrangos, skirtos energijai išleisti, kontroliuoti ir šalinti, šildymo, ventiliacijos ir aušinimo sistemų, vairavimo mechanizmų, siurblių ir kitų mechaninių įrenginių projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 • orlaivių korpusų, važiuoklių ir kitos įrangos, taip pat kelių transporto priemonių pakabos, stabdžių, kėbulų ir kitų dalių projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 • prietaisų ir gaminių, tekstų rengimo prietaisų, kompiuterių, tiksliųjų instrumentų, kamerų ir projektorių – neelektrinių dalių projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 • kontrolės standartų ir procedūrų nustatymas, užtikrinant mašinų, mechanizmų, įrankių, variklių, pramonės įrenginių, įrangos ar sistemų veiksmingą veikimą ir saugą;
 • užtikrinimas, kad įranga, jos veikimas ir priežiūra atitiktų technines sąlygas ir saugos standartus.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-28

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuojama, galima įgyti transporto inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį baigus universitetines studijų programas

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

projektuoti, organizuoti ir valdyti krovinių ir keleivių vežimo technologinius procesus.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • vežimo technologinio proceso projektavimas;
 • vežimo technologinio proceso planavimas ir materialinis aprūpinimas;
 • vežimo technologinio proceso organizavimas ir valdymas;
 • vežimo technologinio proceso kontrolė;
 • verslo įmonės (padalinio) veiklos organizavimas.
Potencialūs darbdaviaiKeleivių ir prekių vežimo paslaugas teikiančios įmonės, gamybos ir prekybos įmonės, logistikos centrai, stotys, oro uostai, siuntų įmonės, turistines paslaugas teikiančios įmonės.
Darbo priemonėsKompiuteris, ofiso ir ryšio priemonės, duomenų bazės, specialios taikomosios keleivių ir krovinių vežimo valdymo ir apskaitos kompiuterinės programos, apskaitos dokumentai, keleivių ir krovinių vežimo kokybės standartai, konvencijų reikalavimai, teisės aktai ir norminiai dokumentai, INCOTERMS sąlygos.
Profesinės perspektyvosGali dirti technologu, vežimo organizatoriumi, logistikos specialistu. Įgijęs darbo patirties gali eiti aukštesnes pareigas, vadovauti keleivių ir prekių vežimo paslaugas teikiančių įmonių ir jų padalinių darbui. Iniciatyvus ir verslus vežimo technologas gali steigti savo individualią vežimo paslaugų įmonę. Profesinė kvalifikacija tobulinama darbo vietoje, specialiuose seminaruose ir kursuose. Studijas galima tęsti pagal aukštojo mokslo technologijos mokslų srities, transporto inžinerijos studijų krypties programas.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):loginis mąstymas, komunikabilumas, savarankiškumas, atsakingumas, gebėjimas greitai spręsti problemas, gebėjimas dirbti komandoje, organizaciniai gebėjimai, kūrybingumas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):nereglamentuojama, dažnai aukštasis universitetinis išsilavinimas.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų